Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทตาแก้ว (Prasat Takeo) (3)

หน้า | 1 | 2 | 3

เดินเล่นละลายความขลาด รอบปราสาทองค์ประธาน

ด้านบนปราสาทประธานด้านหนึ่ง

ขึ้นไปจนได้ในที่สุด

 

ช่องหน้าต่างอยู่ในแนวระนาบตรงข้ามกัน มีความหนามาก

ปล่องด้านบนซุ้มปราสาท คล้ายที่ปราสาทแปรรูป

จากปรางค์ประธานมองลงมาแค่ชั้นเดียว

ปรางค์บริวารทั้งสี่ทิศ

แปลกตรงที่ว่าพื้นฐานปราสาทด้านบนสุด เป็นแต่ดินลูกรังอัดแน่น
แทนที่ปูด้วยก้อนหิน.....

ระดับความสูงของปราสาทตาแก้วที่ได้พิชิตมา ทำใจลุ่ม มาดีย่อมไปดี
โมโหตัวเองทุกครั้งก็อีตอนลงนี่แหละ ไม่น่าขึ้นมาเลย
แต่ก็ไม่เคยหลาบจำสักครั้งเดียว.....

เดินทอดน่องรอบนอกปราสาท

มุมมองจากถนนรอบนอกปราสาท

มุมกล้องนับว่าดีพอใช้

บางครั้งการที่ได้มองดูบางสิ่งบางอย่าง จากระยะห่างๆ
 อาจได้มุมมองที่ชัดเจนกว่า....

ไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ แดดจะร้อนจะแรงเพียงใด
ชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปอีก จนแล้ว จนรวด จนได้...

หน้าถัดไป >>> ปราสาทเจ้าสายเทวดา (Prasat Chau Say Tevoda)

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com