Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทตาโสม (Prasat Ta som)

หน้า | 1 | 2 | 3

จากปราสาทนาคพัน ตรงไปต่อไปอีก ไปปราสาทตาโสม
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลอีกเหมือนกัน เหมือนวิ่งเป็นวงกลม เพราะไม่พบทางแยกเลย
ไม่แน่ถนนสายนี้อาจตัดผ่านเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น ก็เป็นได้

ถึงแล้ว ปราสาทตาโสมอยู่ติดถนนเลย

ซุ้มปรางค์ประตูแบบบายน สันนิษฐานเอาเองว่าคงสร้างสมัยเดียวกับปราสาทบายน
ไม่ก็ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และน่าจะเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนา ข้อมูลเริ่มคล่อง...

และไม่ว่าจะเป็นศาสนาใด ก็ยังต้องคงไว้ซึ่ง นางอัปสรา

ผ่านซุ้มประตูชั้นนอกเข้ามา มองเห็นซุ้มประตูอีกชั้นข้างหน้าไม่ไกลนัก

 

      ปราสาทตาโสม เป็นปราสาทขนาดเล็ก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โคปุระด้านนอกและกำแพงล้อมรอบ โคปุระด้านในและปรางค์ประธานพร้อมกับระเบียงคตทั้งสี่ด้าน มีบรรณาลัยอยู่ในระเบียงคต กำแพงด้านนอกมีความกว้าง 200 เมตร ยาว 240 เมตร เส้นทางเข้าสู่ทิศตะวันออกเข้าสู่โคปุระด้านในจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก ระเบียงคตรอบปรางค์ประธานมีความยาว 30 เมตร กว้าง 20 เมตร บรรณาลัยอยู่ทางทิศเหนือและใต้ด้านละหลัง

รูปแบบของปราสาทตาโสม เป็นยุคต้นๆ ของศิลปะแบบบายน โดยสังเกตได้จากลักษณะของนางอัปสรา และลักษณะของเสากรอบประตูที่เป็นแปดเหลี่ยมและมีลายสลักลักษณะเป็นดอกไม้และใบไม้อยู่โดยรอบ คล้ายกับปราสาทบายนมาก

       ลักษณะเด่นของปราสาทตาโสมพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ซึ่งอยู่บนยอดของปรางค์ประธานและโคปุระที่กำแพงด้านนอกมีพระพักตร์ทั้งสี่ทิศรูปแบบลักษณะเช่นนี้เหมือนกับปราสาทบาย

แอ่งน้ำท่วมขังจากฝนตกเมื่อวาน

จิ๊กซอว์หินทับหลังได้รับการต่อเสร็จแล้ววางอยู่กับพื้น ส่วนทางขวาเป็นประตูหลอก
ข้อมูลไม่ชัดเจนว่ามีไว้เพื่อการใด

อัปสรานางนี้ เครื่องสวมศีรษะดูแตกต่างไปจากที่เคยพบมา

      

ทับหลังอีกอันที่ต่อเสร็จแล้ว คงได้ยกขึ้นไปประดับตามเดิมในเร็ววัน

ซุ้มประตูสู่ปราสาทอีกชั้น

อัปสรานางนี้ก็ไม่เหมือนใคร

มองเห็นซุ้มประตูอีกชั้นรออยู่ข้างหน้า

จากข้างในซุ้มประตู มองย้อนกลับไปข้างหลัง
ป่ากับปราสาทไม่เงียบเหงา เติมเต็มผู้คน
กลมกลืนไม่ขาดไม่เกิน

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com