Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทตาโสม (Prasat Ta som) (2)

หน้า | 1 | 2 | 3

พ้นซุ้มประตูออกมา ร้านค้า แผงลอย หาบเร่ ฉบับดั้งเดิม รอคอยนักท่องเที่ยว

สิ่งเหล่านี้ ค้าขายกันกลางป่าดง

ผ่านเข้าซุ้มปรางค์ประตูอีกชั้น ซุ้มนี้เป็นใบหน้าเหมือนตรงทางเข้า

แอบถ่ายเด็กชายชาวเขมร ไม่ทราบคิดอะไรอยู่ดูใสซื่อ
ลูกเต้าเหล่าใคร เรียนหนังสือชั้นไหน มาทำอะไรแถวนี้ ไม่อยู่บ้านเล่นเกมส์

 

ไม่ทันได้ผ่านพ้นซุ้มประตูออกไป รากต้นไม้ใหญ่พาดขวางเป็นช่องอยู่ด้านหนึ่ง

รากเล็กรากน้อยชอนไช คลุมช่องประตูด้านนี้จนเกือบมิด

สรุปว่าเป็นซุ้มปรางค์ประตูทางเข้าอีกทาง สู่ปราสาทตาโสม แต่ปัจจุบัน
ไม่ใช้แล้ว เข้าออกทางเดียวคือด้านที่ติดถนน

กำแพงกับซุ้มปรางค์ประตูเป็นหินคนละชนิด อย่างเห็นได้ชัด
อาจเป็นการซ่อมแซมหรือเสริมขึ้นภายหลัง อันนี้เดา

แม้ปราสาทจะไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว
แต่ธรรมชาติสร้างสรรค์ศิลปะชั้นสูง ด้วยเวลานับร้อยๆปี


ค่อยๆบรรจง แต้มแต่ง

หันหลังกลับทางเดิม

ปรางค์ประธาน

สามนางอัปสรา ประตูเล็กด้านข้าง

หน้าถัดไป >>>

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com