Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน (Terrace of The Elephants)

           แค่ฝนตกเบาลงหน่อยก็วิ่งแจ้นลัดเลาะไปต้นไม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด ก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย ถึงหัวโค้งก็เห็นรถที่จอดรออยู่แต่ไกลๆ โน่น ดีที่สะพายเป้ประจำตัวมาด้วย กล้องเลยรอดตัวไปแบบฉิวเฉียด คนได้ไปต่อ ไปให้ไกลที่สุด...

ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน ยาวเหยียด ฝนซาฟ้าหม่นๆ เหมือนจะตามมาอีกสักระลอก

ไม่รีรอลงจากรถเดินอาดๆ เข้าไป มีทางขึ้นก็ขึ้น มีทางให้เดินก็เข้าไป

 

พระปรางค์ หรือเจดีย์ ป้อมอะไรสักอย่างเป็นแถวเป็นแนว
ที่เรียกว่าสนามหลวง คงบริเวณนี้

      ลานช้าง สร้างในต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และมีการบูรณะเพิ่มเติมสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 เป็นศิลปะแบบบายน ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองพระนครหลวง หันหน้าเข้าสู่ลานกว้างเรียกว่าสนามหลวง สร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับพระมหากษัตริย์นั่งทอดพระเนตรการสวนสนาม การซ้อมรบ และการเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดจนการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ

หน้าถัดไป >>> ปราสาททวิเมียนอากาศ (พิมานอากาศ) Prasat Phimeanakas

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com