Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

เสียมเรียบ นครวัด นครธม

ปราสาทธมมานน (Prasat Thommanon)

จากปราสาทเจ้าสายเทวดา เมื่อมองตรงมาก็เห็นปราสาทธมมานน
อยู่ด้านตรงข้ามระหว่างถนน

     ปราสาทธรรมานน สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 17  รัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เป็นศิลปะแบบนครวัด ศาสนาฮินดู

 

 

         ปราสาทธรรมานน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกนอกประตูเมืองนครธม ตรงข้ามกับปราสาทเจ้าสายเทวดา ล้อมรอบด้วยคูน้ำที่ขอมโบราณเชื่อว่าเป็นน้ำที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ตัวปรางค์ปรานของปราสาทยังสภาพดีอยู่ แต่กำแพงล้อมรอบพังทลายไปหมดแล้ว เหลือโคปุระซึ่งมีสัดส่วนกะทัดรัด ปราสาทนี้ต่างจากปราสาทเจ้าสายเทวดาตรงที่มีบรรณาลัยแห่งเดียวทางขวามือ

ทับหลังนาคราช เหมือนที่ปราสาทเจ้าสายเทวดา

กำแพงรอบปราสาทบางช่วงพังทลายหมดแล้วเหลือแต่ฐาน

นางอัปสรา ขนาบข้างช่องหน้าต่างปราสาท

ประตูทางเข้าปราสาท น่าจะผ่านการบูรณะแล้ว

ก้อนหินถูกเรียงซ้อนกันไว้ บนราวกำแพงเตี้ยๆ
ตามทฤษฏีสมคบคิด ที่ต้องทำตามสืบต่อเนื่องกันมา หรือเปล่า...

ไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทอีกเหมือนกัน คงเดินสำรวจอยู่แต่ด้านนอกเท่านั้น

จากปราสาทธมมานน มองตรงไปด้านฝั่งตรงข้าม
เห็นปราสาทเจ้าสายเทวดา ซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มไม้

หน้าถัดไป >>> ปราสาทบาปวน (Prasat Baphuon)

เสียมเรียบ
นครวัด
ปราสาทบายน
ลานช้าง ลานพระเจ้าขี้เรื้อน
ปราสาททวิเมียนอากาศ
ปราสาทตาพรหม
นครธม
ปราสาทพระขรรค์
ปราสาทนาคพัน
ปราสาทตาโสม
ปราสาทแม่บุญตะวันออก
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทเจ้าสายเทวดา
ปราสาทธมมานน
ปราสาทบาปวน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com