Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปั้นทรายโลก บูชาพระพิฆเนศ เมืองแปดริ้ว

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

      จากวัดปากน้ำฯ ลัดเลาะตามป้ายอุทยานพระพิฆเนศ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ชมสวนไปเรื่อยๆ ผ่านชุมชน ผ่านทุ่งนามาจนถึง

อัครสถาน กว้างขวางใหญ่โต โดดเด่นอยู่กลางท้องทุ่งเขียวขจี

อุทยานพระพิฆเนศ เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเนศ หรือพระพิฆเนศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

พระพิฆเนศ กำเนิดจากคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4000 ปี ในประเทศอินเดีย คติการบูชาองค์พระพิฆเนศมีมาช้านาน ด้วยมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพที่แสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่งความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด

พระพิฆเนศถือเป็นเทพที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ทั้งในอินเดียและประเทศต่างๆ นับสิบประเทศ คติความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศมีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเซียและแถบอุษาคเนย์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้มานับพันปี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพไม่เสื่อมคลาย

หนูนำโชค พาหนะขององค์พระพิฆเนศ
เชื่อกันว่าหากต้องการประสบความสำเร็จจะมากระซิบที่หูหนูขอพร

พระพิฆเนศจำลอง อยู่ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังฐานชั้นบนขององค์พระพิฆเนศใหญ่

 

พระพิฆเนศองค์นี้เป็นผลงานของ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร สร้างโดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรา สร้างเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราและของประเทศไทย และเพื่อความสมานสามัคคีในหมู่ประชาชน เป็นสถานที่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

สูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกัน 39 เมตร
สร้างโดยใช้วัสดุโลหะบรอนซ์นอก หรือสำริดนอก

องค์ประกอบที่โดดเด่นของประติมากรรมพระพิฆเนศ คือ พระหัตถ์ถือพืชพรรณธัญญาหาร คือ กล้วย ยอดอ้อย ขนุน มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว หมายถึงความอุดมสมบูรณ์

ในบรรดาเทพทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศมากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมาก คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศว่าส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

พระพิฆเนศเป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบความสำเร็จต่อกิจการทั้งปวง มักจะบูชาพระพิฆเนศก่อนเป็นอันดับแรกของทุกพิธีกรรม

อุทยานพระพิฆเนศ เมื่อมองย้อนกลับไป ทั้งที่ขับรถออกมาไกลแล้ว

 <<< ย้อนกลับ 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com