Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องลาว

เวียงจันทน์...ฉันไม่ได้มาเพื่อปวดแปลบ

5

        จากนั้นก็ข้ามฝั่งถนนหน้าวัดสีสะเกดไปหอพระแก้ว (ก็พระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาไว้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองบ้านเรานี่แหละ) ไม่อนุญาติให้ถ่ายภายในหอพระแก้วอีกเหมือนกัน โดยภายในจัดเป็นพิพธภัณฑ์ มีพระพุทธรูปน้อยใหญ่มากมาย เก่ามาก... เก่าชนิดที่ว่าสามารถสัมผัสและรับรู้ได้ด้วยประสาทตากันเลยทีเดียว พยายามที่จะสังเกตมองหาว่าพระแก้วมรกตเดิมน่าจะประดิษฐานอยู่ตรงมุมไหน ณ ภายในวิหาร จนแล้วจนรอดก็สุดปัญญาจะดาดเดา นึกอยากจะถามเจ้าหน้าที่เหมือนกัน แต่อย่าเลย... บางเรื่องไม่ต้องไปสอดรู้สอดเห็น ไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปทำร้ายสามัญสำนึกตัวเองเล่น แค่เสพเท่าที่พอจะเสพได้ให้มากที่สุด ก็น่าเพียงพอ...


หอพระแก้ว ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่แทบทั้งสิ้น ในปี พ.ศ. 2480-2483


หอพระแก้ว เดิมเป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ลาว พระเชษฐาธิราชมีพระประสงค์ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้เป็น
ที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูกกองทัพไทยตีแตก
และได้อัญเชิญพระแก้วมรกต กลับไปยังกรุงเทพฯ

 


บันไดพญานาคด้านบน--ล่าง หอพระแก้ว


พระพุทธรูป ที่ระเบียงหอพระแก้ว


หน้าต่างไม้แกะลวดลาย รามายณะ

< ย้อนกลับ || หน้าถัดไป >

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com