Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น 

10

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

       สมเด็จองค์ปฐม เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของโลก ทรงพระนามสมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้แสนองค์ พระนามของพระองค์จึงซ้ำกัน จึงได้ขนานนามของสมเด็จองค์ปฐมว่า สมเด็จพระพุทธสิกขีที่ 1 จึงนับได้ว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง

ทางลงด้านหลัง

 

แถวลานหน้าโบสถ์

ย่อมไม่ใช่วัดร้าง รปภ. ก็แค่หลับยาม

ภาพมุมสูงจากจุดชมวิวพระธาตุจอมแจ้ง

พาโนรามาแบบเนียนๆ สักภาพ

แวะมาดูภาพด้านล่างกันบ้าง ทางผ่านพอดี

ชัดเจน

และแล้ว... สายฝนก็กระหน่ำลงมา

เพิงพักริมทางได้แอบอิง

มีหนังสือพิมพ์ให้อ่าน

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com