Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น 

4

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

สามารถรู้สึกได้ถึงความปลอดภัย

ซุ้มทางเข้าหมู่บ้านศรีดอนชัย

        วัดศรีดอนชัย เป็นวัดแรกของเมืองปาย สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1855 โดยพะก่าหม่องขอได้นำทัพพม่ามาตั้งที่บ้านดอนแห่งนี้ และได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นแห่งแรก ชื่อว่าวัดดอนจองใหม่หรือวัดใหญ่ การสร้างครั้งแรกนั้นได้สร้างกุฎิหรือจองแบบไทยใหญ่ ให้เป็นที่บำเพ็ญกุศลของเหล่าทัพและประชาชนในสมัยนั้น โดยได้นิมนต์พระพม่า ไทยใหญ่จากแสนหวี หนองฮีเมื่องปั่น ลางเคอ เมืองนาย มาจำพรรษาอบรมชาวบ้านและกองทัพในสมัยนั้น

วิหารเก่าแก่อันเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนมาตั้งแต่โบราณ สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2021 โดยเจ้าไชยสงคราม เจ้าผู้ครองเมืองปาย มีอายุในปัจจุบันถึง 530 ปี และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ประจำวัดศรีดอนชัย)

 

         พระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์ปาย) เป็นพระ พุทธรูปศิลปะเนื้อทองสำริด ปางมารวิชัยเชียงแสนสิงห์ยุคแรก สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 อายุราวประมาณ 700-800 ปี วัดศรีดอนชัย จัดให้มีประเพณีการสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ทุกวันที่ 13 เมษายน ส่วนพระเจ้าฝนแสนห่า เมื่อไปประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งได เชื่อว่าจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาล น้ำท่าอุดมสมบูรณ์  


พระบรมสารีริกธาตุ

ตู้บริจาคหลากหลายรูปแบบ ประกวดประชัน

ไปนมัสการรอยพระพุทธบาท กันต่อที่วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ

พาโนราม่า แบบเนียนๆ พร้อมนำเสนอ....

และอีกภาพ.....

เรียกร้องความสนใจ ได้ดีทีเดียวป้ายชื่อต่างๆ ณ ปาย ล้วนเจริญหูเจริญตาเจริญใจไปหมด

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com