Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

 มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น 

5

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

         วัดพระพุทธบาทเวียงเหนือ ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นศาสนสถานสำคัญของอำเภอปาย

พระประธาน พระพุทธรูป รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย
รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา กว้าง 53 ซ.ม. ยาว 122 ซ.ม.

คาถาบูชาพระพุทธบาท (กล่าวนะโม ๓ จบ)
พระพุทธบาทะ ยัง ตัตถะ โยนะกะปุเร มุนิโร จะปาทัง ตัง ปาทะวะลัญชะนะมะหัง สิระสา นะมามิ

สภาพถนน

 

ไม่ว่าจะไปถึงไหนต่อไหน ที่พักก็รออยู่แล้วพร้อมให้บริการ

เรื่องความปลอดภัยยังคงให้เกินร้อย ในทุกสภาพเส้นทาง

ทุกซอกหลืบแห่งปาย จะส่วนเกินหรือเติมเต็ม ก็กลมกลืน

ปราศจากซึ่งแสง สี เสียง ผู้คน

ระหว่างทางจะไปกองเลน เลี้ยวซ้ายเข้าไป

          วัดทุ่งโป่ง สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2419 บริเวณที่ตั้งวัดแต่เดิมเป็นหมู่บ้านของชาวไทยใหญ่ที่อพยพมาจากรัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อชาวไทยใหญ่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง จึงเริ่มมีการก่อสร้างวัดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำบุญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ในยุคแรกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ โดยใช้ใบตองตึงมุงหลังคากันแดดกันฝน จนภายหลังชาวบ้านก็ค่อยๆ ช่วยกันบูรณะเรื่อยมา แรกเริ่มพระสงฆ์ที่จำพรรษา เป็นพระสงฆ์ที่นิมนต์มาจากไทยใหญ่ ประเทศพม่า

ที่เรียกว่าความงดงาม เยี่ยงนี้

        พระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดทุ่งโป่ง เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยกรรมวิธีก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ช่วงพระพักตร์และเครื่องทรงสร้างด้วยทองเหลือง องค์พระจากฐานถึงยอดพระเกศ สูง 108 นิ้ว และมีขนาดหน้าตักกว้าง 80 นิ้ว เท่ากับพระชนมายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา

ความแตกต่างทางศิลปะโดดเด่นตามแต่ละยุคสมัย

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com