Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  มนต์ปายไม่เคยเสื่อมสิ้น 

6

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

         พระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล สร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เกิดจากความตั้งใจของท่านเจ้าอาวาสที่อยากจะอนุรักษ์ศิลปะแบบไทยใหญ่ไว้ และที่สำคัญวัดนี้ยังไม่มีพระประธานองค์ใหญ่ไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

เครื่องประดับประดามี

          พระพุทธสัพพัญญูประสิทธิมงคล จำลองแบบมาจากพระมหามุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ก่อนจะนำศิลปะไทยใหญ่มาผสมผสานได้อย่างลงตัว ใช้เวลาสร้าง ๓ ปี ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าพาราระแข่ง

ภาพนี้เองที่รอคอย

 

มีมุมแสดงของเก่าเล็กๆ

ข้าวของเครื่องใช้

ไหเก่าหน้าตาโบราณๆ

ทางเข้าออกวัดอีกด้านหนึ่ง

ยอดหลังคา

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com