Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  แม่ละนา ชีวิตที่เฝ้าแต่ฝันถึง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

ด้านบนย้อยลงมา ด้านล่างงอกขึ้นไป บรรจบกันเป็นรอยต่อให้เห็น

ตรงส่วนนี้ก็ด้วย ชัดเจนมาก

ที่เรียกว่าหินย้อย

หินงอก หินย้อย ตรงนี้เกิดเป็นเสาหินขนาดใหญ่

ตรงนี้เหมือนน้ำตก หรือเปล่า

นี่ก็เสาหินทั้งสูงทั้งใหญ่

 

ที่เห็นเป็นปล่องๆ แบบนี้ พบเห็นได้ทั่วไปตามพื้นถ้ำ
เคยดูในสารคดีอยู่ใต้ทะเลมีน้ำร้อนพวยพุ่งออกมา...

มากันจนสุดทาง อันที่จริงยังสามารถไปได้อีก แต่ต้องปีนขึ้นไป

หินงอก ชัดเจนมาก

หินย้อย เก็บตกระหว่างทางขากลับ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com