Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

ปายในฝัน

9

อ่านหน้า 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

ภายในวิหารพระนอน

ทางขึ้นวิหารใหญ่ ลาดชันเล็กน้อย

เด่นเป็นสง่าอยู่บนเสาประตู

วิหารด้านหน้า

ภายในวิหารด้านหน้า

 

ภายในวิหารที่อยู่ด้านหลัง

 

มีช่องทางเดินลงไปด้านล่าง

ลวดลายประตูวิหารด้านหลัง

ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งเจดีย์เก่า สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด อีกเช่นกัน

จุดชมวิวเมืองปาย

กลับลงมา แวะใช้บริการห้องน้ำ

ขาดหก ตกหล่น ที่เหลืออ่านเอาเองแล้วกัน...

ไร่ถั่ว พบเห็นได้ทั่วไป จากการดาดเดาของคนที่ซ้อนท้ายมาด้วย
ในชั้นแรก รู้แต่ว่าเป็นถั่ว...

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com