Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  ปางอุ๋ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

         บ้านรักไทย ตั้งอยู่ตำบลหมอกจำแป่ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กิโลเมตร บ้านรักไทยหรือบ้านแม่ออ เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย – พม่า ประชากรในหมู่บ้านส่วนใหญ่อพยพหนีภัยมาจากทางตอนใต้ของจีน ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ บริเวณหมู่บ้านมีทะเลสาบสวยงาม สามารถเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้หลายอย่าง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน

ผ่านกลางชุมชนเข้าไป

ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่า ทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว รวมทั้งมีร้านอาหาร ตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนนานจำหน่าย

นอกจากนี้ยังสามารถ ชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี ซึ่งมีจำหน่ายในมู่บ้าน เช่น ชาชิง ชิง ชาอู่หลง มีที่พัก และรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง

หนองน้ำใหญ่ หรือทะเลสาปก็ยังไม่แน่ ด้านหนึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือน

ขับรถลัดเลาะไปชมเมืองไปเรื่อยๆ ตามถนนรอบหนองน้ำใหญ่

 

คาดว่าถ้าเป็นช่วงท่องเที่ยว ร้านรวงเหล่านี้คงเปิดให้บริการตามปกติ

จากแผนการเดินทางในครั้งแรก ว่าจะพักที่นี่กันสักคืน แต่เวลาเอื้ออำนวยให้ไปพักที่ปางอุ๋งมากกว่า
จะได้มีเวลาออกนอกลู่นอกทางจากแผนเดิมสักวัน แม่ละนาแล่นเข้ามาในหัว รีบโทรให้เพื่อน
ที่ กทม. ค้นหาเบอร์ติดต่อโฮมสเตย์ที่แม่ละนาเตรียมไว้ก่อน ช่วงเย็นค่อยโทรกลับ....

ยังคงไปเรื่อยๆ ตามถนนรอบหนองน้ำ

แล้วฝนก็เทลงมา หาที่หลบกันแทบไม่ทัน แถวๆ ศูนย์สินค้าบริการนักท่องเที่ยว
อยู่ตรงด้านหนึ่งของหนองน้ำโดยมีถนนเล็กๆ เชื่อมออกสู่หนองน้ำข้างหน้า

ที่เรียกว่า บรรยากาศซบเซา

ไม่เห็นมีนักท่องเที่ยวสักคน

รีสอร์ทเชิงเขาเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย

ในที่สุดฝนก็เริ่มซาลง

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com