Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

      ลาฮู หรือ มูเซอร์ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นยูนาน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และโยกย้ายมาสู่ประเทศไทย ในราวปี 2423 เป็นต้นมา

      มูเซอร์ภาษาพม่าแปลว่านักล่า มีชื่อเสียงในการล่าสัตว์ ประชากรมากเป็นอันดับสอง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือมูเซอร์แดง และมูเซอร์ดำ โดยจะเห็นความแตกต่างกันได้จากการแต่งตัวของสตรี มูเซอร์แดงจะนุ่งผ้าซิ่นตกแต่งด้วยแถบผ้าปะและปักสีแดงและสีฟ้า ส่วนมูเซอร์ดำจะนุ่งกางเกงเสื้อคลุมตัวยาวตกแต่งด้วยผ้าแถบสีขาวและเหลืองสวยงาม

      มูเซอร์นิยมตั้งบ้านเรือนตามสันเขา ตัวบ้านสร้างด้วยไม้ไผ่ ชาวมูเซอร์ปรารถนาในสิ่งดีงาม เช่น อายุ วรรณ สุขะ พละ ความสบายใจ อบอุ่น แวดล้อมด้วยลูกหลาน ความมั่นคงของพืชพันธุ์ธัญญาหาร สิ่งเหล่านี้ทำให้ชาวมูเซอร์นับถือในพระเจ้าและสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อขอพรให้เขามีความสุข ความเจริญสืบไป

 

       ม้ง หรือ แม้ว เป็นชนเผ่าที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอน อยู่ในตระกูลจีน-ทิเบต ถิ่นฐานเดิมอยู่ในไซบีเรียและมองโกเลีย โยกย้ายสู่ประเทศจีน ลาวและไทยตามลำดับ ชาวม้งนิยมปลูกบ้านคร่อมดินบนทำเลที่กำบังลม โดยใช้ท่อนซุงมาสร้างผสมไม้ไผ่ หลังคามุงหญ้าคาและตองตึง มีโถงกลางบ้านสำหรับรับแขกและทำกิจกรรมในครอบครัว

      การแต่งกาย ม้งลายจะใส่กระโปรงจีบทำจากผ้าเขียนลายแบบบาติก มีเอี้ยมบังด้านหน้า มีลวดลายวิจิตรตระการตา ส่วนม้งขาวจะใส่กระโปรงจีบขาวล้วน และนิยมใส่กางเกงในเวลาปกติ ชาวม้งมีฝีมือในการทำเครื่องเงินเป็นเครื่องประดับอันงดงาม  ชาวม้งเป็นผู้ถืออิสรภาพเหนือสิ่งอื่นใด มีความมานะอดทน และมีความชำนาญในการค้าขาย จนมีฐานะเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมา

      ไต หรือ ไทยใหญ่ มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า โดยย้ายเข้ามาสู่แม่ฮ่องสอนกว่า 100 ปีมาแล้ว จากดินแดนที่เต็มไปด้วยป่าไม้ ค่อยเจริญขึ้นเป็นชุมชน จนเจ้าอินทรวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ยกฐานะเมืองแห่งนี้เป็นเมืองหน้าด่าน โดยตั้งชาวไทยใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนแรก คือ พญาสิงหนาทราชา เปรียบประดุจเจ้าฟ้าองค์แรกของนครแห่งนี้

       บ้านเรือนของชาวไทยใหญ่จะใช้ไม้ไผ่และไม้สักเป็นเรือนครัว และเรือนนอน นับถือศาสนาพุทธ มีหิ้งพระสำหรับบูชากราบไหว้ มีชานหน้าบ้านสำหรับรับแขกและจัดกิจกรรมครอบครัว

       การแต่งกายของสตรีจะใส่เสื้อป้ายปักลวดลายวิจิตร นุ่งผ้าซ่อนหลากหลาย มีลวดลายงดงาม ฝ่ายชายนิยมสวมเสื้อแขนยาวสีขาวกระดุมแบบจีน ใส่กางเกงสะดอ สะพายย่ามและเหน็บดาบเงิน จะสวมกุ๊บไตหรือหมวกกาบไผ่เวลาออกนอกบ้าน

       ชาวไทยใหญ่รักสันติ และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา อาศัยอยู่ด้วยความผาสุก ท่ามกลางดินแดนแห่งนี้สืบจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

      ลั้วะ หรือ ละว้า ในบรรดาผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อกันว่าชาวลั้วะเป็นเจ้าถิ่น มาตั้งแต่ดั้งเดิมจนมีคำกล่าวกันว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างฟ้า ส่วนลั้วะนั้นเป็นผู้สร้างเมือง ตำนานเมืองลำพูนกล่าวถึงขุนหลวงวิรังคะ ผู้นำแห่งชาวลั้วะ ผู้พ่ายแพ้แก่พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย เพราะความหลงใหล เมื่อต้นศตวรรษที่ 14 หลังจากนั้นชาวลั้วะก็ถูกชาวพื้นราบรุกรานจนต้องอพยพมาเป็นชาวป่าเขาในที่สุด

       ชาวลั้วะ นิยมอาศัยตามแนวสันเขา มีการแบ่งชนชั้นการปกครอง มีหัวหน้าเรียกว่า ละมัง ผู้หญิงแต่งงานแล้วต้องย้ายไปอยู่บ้านของสามี บ้านของชาวลั้วะจะเป็นเรือนยกพื้นสูง บนจั๋วมีไม้ไขว้กัน สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของเรือนกาแลในภาคเหนือ

          สตรีลั้วะนิยมใส่เสื้อด้วยผ้าฝ้ายสีขาวและดำ เมื่อแต่งงานแล้วนุ่งผ้าซิ่นสลับมัดลายตัวแคบและสั้น มีลวดลายงดงาม ชาวลั้วะรักสันติและความสงบ อาศัยอยู่ด้วยความเป็นสุข สืบทอดประเพณีอันดีงามจากบรรพบุรุษมาจากอดีต จวบจนปัจจุบัน

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com