Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

       กะเหรี่ยง หรือ ปกากะญอ กะเหรี่ยงเป็นชุมชนที่มีมากที่สุด อพยพมาดินแดนแห่งนี้กว่า 100 ปีมาแล้ว มีความชำนาญในการดูแลเลี้ยงช้างลากซุง และเป็นกำลังสำคัญในการทำป่าไม้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ กะเหรี่ยงโปว์ อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สะเรียงและกิ่งอำเภอสบเมย กะเหรี่ยงสะกอ อาศัยอยู่ทั่วไป

       สตรีกะเหรี่ยง ถ้าเป็นโสดจะสวมชุดสีขาวยาวและใส่เสื้อสีดำสั้น ประดับเม็ดข้าวและลูกเดือย เมื่อแต่งงานแล้วนิยมใส่ลูกปัดหลากสีสวยงาม ชาวกะเหรี่ยงบูชาเทพยดาอารักษ์แห่งป่าเขา อนุรักษ์การเพาะปลูก มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับผืนฟ้าและป่าเขา นับถือในอาวุโสและมีความซื่อสัตย์อดทนเป็นเลิศ

      บ้านชาวกะเหรี่ยงปลูกสร้างบริเวณภูเขา เป็นบ้านเรือนสูง หลังคามุงจาก โดยจะเลี้ยงสัตว์ไว้ใต้ถุนบ้าน สตรีกะเหรี่ยงมีฝีมือในการทอผ้า ส่วนชายก็มีความชำนาญในการจักสาน อันเป็นหัตถกรรมที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ

 

เครื่องปั่นด้ายทอผ้า


เหมือนจะเป็นเรือขุดด้วยไม้ทั้งต้น ตกแต่งจัดแสดงอยู่บริเวณชั้น 2

ติดไม้ติดมือกลับออกมา 3 รายการ
"ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ผ่านมาอย่าผ่านเลย

ออกจากศูนย์ศิลปาชีพ ตรงมาเรื่อยๆ ผ่านอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา
ขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยกองมู ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาค่อนข้างสูงชั้น

และเช่นเคย เงียบเหงา ไม่มีนักท่องเที่ยวสักคน

พระธาตดอยกองมู องค์เล็ก-องค์ใหญ่

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com