Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

 3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


ที่เรียกว่า อ่อนช้อยและงดงาม

รูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ ที่สร้างโดยพญาสิงหนาทราชาและพระนางเมี๊ยะ
ด้านหลังมองเห็นบันไดทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุกองมู ยาวเหยียดและสูงชั้นมาก

 


ด้านหลังวิหารพระนอน หลังคาทรงแปลกตา

ความรักย่อมไม่ใช่แค่มองตา แต่เป็นการมองไปในทิศทางเดียวกัน

ศรัทธาต้องแกร่งกล้าจริงๆ ถึงจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยกองมูทางนี้ได้


พ้นบันไดนาคนี้ไปเป็นลานกว้าง มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่


ใบหน้าแย้มยิ้ม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

ชัยภูมิที่ตั้ง

ด้านหนึ่งเป็นรัตนเจดีย์ ศรีทับทิม ไม่ทราบความเป็นมา

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com