Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

  3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

จากซุ้มประตูทางเข้าวัดพระนอน มองเห็นวัดก้ำก่ออยู่ตรงข้ามเยื้องๆ

           วัดก้ำก่อ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่งดงาม โดยเฉพาะหลังคาคลุมทางเดิน ตั้งแต่ซุ้มทางเข้าไปสู่ศาลา นอกจากนี้ยังมีตำราภาษาไทยใหญ่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใหญ่กับเจ้าอโนรธามังช่อ ปัจจุบันได้รับการแปลเป็นภาษาไทย โดยพระมหาบุญรักษ์ สุปัญโญ ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ สิ่งที่สนใจในวัดนี้คือ สถาปัตยกรรม อาคารซุ้มทางเดินเข้าในตัววัด ซึ่งสร้างโดยคหบดีของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นอาคารที่มีหลังคาประดับประดาด้วยลายฉลุ ตกแต่งสวยงาม


ซุ้มทางเดินยาวเข้าสู่ตัววัด

 

วิหารเล็ก

พระธาตุตั้งอยู่ทางขวามือตรงทางเข้า

ซุ้มทางเดินเชื่อมถึงบันไดทางขึ้นวัด

พระพุทธสาทิสลักษณ์ เมื่อครั้งพระพุทธองค์เจริญพระชนมายุได้ 21 ชันษา
จากฝีมือของพระสาวกของพระพุทธองค์ ซึ่งบัดนี้ได้เก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธโดยแท้

ธรรมมาส แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ประดับกระจกสี

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com