Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

 3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


กว้างมากแต่ไม่เห็นพระสักองค์


ลงมาจากวัดเลี่ยงมาทางศาลาด้านหนึ่ง

แสดงภาพไม้แกะสลักลงสี

 

คล้ายจะเป็นเรื่องเวสสันดรชาดก และชาดกอื่นๆ ไม่ก็พระพุทธประวัติ ฉบับไทยใหญ่

อันนี้ชัดเจนมาก เวสสันดรชาดก

ละม้ายๆ คล้ายพุทธประวัติ

ได้เวลาต้องจรลี

ออกจากวัดก้ำก่อเลี้ยวขวา ผ่านอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชาอีกครั้ง

ผ่านศูนย์เยาวชนแม่ฮ่องสอน

ตัวอาคารที่เห็นหลังคาโดดเด่นแต่ไกลๆ แท้จริงเป็นร้านจองคำพาณิชย์
จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์สำนักงาน ตั้งอยู่บนถนนขุนลุมประพาส

ป้ายบอกชื่อซอย บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น


วิหารหลวงพ่อโต วัดจองคำ

        วัดจองคำ เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก หลังคาวัดเป็นรูปประสาท ตามคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์ หรือตัวแทนพระศาสนา ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ค้ายพระศรีศากยมุนี (หลวงพ่อโต) ที่วิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามฯ เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com