Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ปายฝน ต้นรัก ปางอุ๋ง แม่ละนา 1864 โค้ง

 3 หมอก 1864 โค้ง 

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19


มาทางไหนกลับออกไปทางนั้น


ระหว่างทางที่พบเจอ


แพะครับ แพะ หวังว่าจะไม่ใช่แพะตามธรรมชาติ

 


น่าจะเป็นเพนียดช้าง


ตกปลาด้วย คันเบ็ดไม้ไผ่แบบดั้งเดิม

ถนนเงียบเหงา การท่องเที่ยวซบเซา อาจเป็นเพราะหน้าฝน


คอกปุ๋ยหมักแบบนี้พบเห็นได้ทั่วไปเป็นระยะๆ ตลอดสองฝั่งถนน

สวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางซ้ายมือก่อนเข้าสู่ถนนสายหลักเข้าเมือง

ทำเลเหมาะแก่การพักผ่อนหลบแดด ถือโอกาสกินข้าวเที่ยงที่พกพามาด้วย
ก็บอกแล้วว่ากินข้าวนอกบ้านกันทุกมื้อ....


ห้องน้ำชั่วคราว


ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางผ่านเข้าเมืองพอดี


เหมือนกันทุกที่ช่วงนี้ นักท่องเที่ยวหาได้ยากยิ่ง

ที่สะดุดตา คือศิลปะการจัดวางสิ้นค้านับว่าน่าชม

บรรยากาศเงียบเหงาเข้าขั้นวังเวง พนักงานขายก็น้อยเต็มที
เข้าหลักอุปสงค์ อุปทาน

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com