Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

ตะลุย เมืองจำลอง

หน้า 2
(Mini Siam)

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

ลวดลายนูนสูง รอบประตูชัย


บนสุด

 


ตั้งอยู่กลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส เป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด  โดยชาวฝรั่งเศสชื่อ
กุสตาฟ เอฟเฟล สูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7 พันตัน สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2413  ใช้เวลาสร้าง 1 ปี
มีหอชมวิว 4 ชั้น สามารถมองเห็นฝั่งแม่น้ำเซน มีลิฟต์ขึ้นลง นับเป็นงานสร้างที่มหัศจรรย์ในยุคปัจจุบัน
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศฝรั่งเศส


ประตูไม้เก่าแก่แห่งนี้ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า ซุงแยมุน หมายถึงประตูแห่งพิธีอันเป็นปีติ เป็นหนึ่งในประตูที่ถูกสร้าง
ขึ้นเพื่อล้อมรอบกรุงโซลเอาไว้ในสมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งแต่เดิมนั้นประตูนี้จะไว้ใช้สำหรับการรับรองแขกต่างบ้านต่างเมือง
และเป็นด่านคอยตรวจตราคนเข้าเมือง แต่ถูกเรียกติดปากว่านัมแดมุน ซึ่งหมายถึงประตูใหญ่ทางด้านใต้


พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือของฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปี 1937 เป็นที่รวบรวมสิ่งของต่างๆ เกี่ยวกับกองทัพเรือที่น่าสนใจ
เช่น เรือของโคลัมบัส ที่ชื่อซานตามาเรีย เป็นต้น อยู่ตรงข้ามหอไอเฟล ช่วงกลางมีน้ำพุใหญ่ และงดงาม
 เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในช่วงนั้น

อ่านต่อหน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com