Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

แบกเป้ สะพายกล้อง ล่องใต้

คนแปลกหน้ากับหมาไม่มีชื่อแห่งเขาปินะ

2

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

ทางเดินด้านรอบนอกวิหาร

ศิลปะบนกระเบื้องเคลือบแผ่นใหญ่ รอบวิหารด้านนอก

 


มีชื่อศิลปินกำกับทุกแผ่น

กระเบื้องลายพระพุทธรูปปางต่างๆ ด้านหน้าทางเข้าวิหาร

2 ข้างราวบันไดในวิหารแบ่งเป็นห้องต่างๆ แสดงงานศิลปะบ้าง พระพุทธรูปบ้าง เทวะรูปบ้าง

แต่ละห้องปิดกั้นด้วยตะแกงเหล็ก

ถ้าจะทำบุญพระประจำวันเกิดมีให้หยอดครบทุกวัน

เทวะรูป

ออกนอกวิหารมาแล้ว...

ร้อยกว่าขั้นบันไดแล้วครับ

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com