Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

แบกเป้ สะพายกล้อง ล่องใต้

สู่เส้นทางพิชิตยอดเขาหลวง

10

อ่านหน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

มื้อต่อๆไป ของพวกเราพอเห็นอนาคต ลางๆ


ใครกินใครล้างกันเอาเอง เขตปลอดน้ำยาล้างจาน

สภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ธรรมชาติของป่า ที่แสงอาทิตย์แทบจะส่อง
ลงมาไม่ถึงใบไม้แห้งๆ บนพื้นดิน ต้นไม้น้อยๆ เฝ้ารอหยัดยืน จากพลบค่ำเปลี่ยนเป็น รุ่งเช้า ซ้ำซาก
วนไปเวียนมาในชั่วพริบตา ป่าแค่อยู่เฉยๆ เงียบๆ ตามประสาของป่า
และเราก็แค่ต้องเกรงขาม...เคารพป่า


เหมือนจะพลบจะค่ำ

ข้ามมาอีกฝากหนึ่งของลำธารตรงที่พัก ใกล้ๆกันมีลำธารเล็กๆ อีกสายหนึ่ง
เห็นควรตั้งเมืองใหม่ที่นี่ แล้วตั้งชื่อว่าสวรรค์...

ชัยภูมิช่างเหมาะเจาะต่อการดำรงชีพ ปลีกวิเวก สักหลายเพลา

 

ขาดน้ำ ขาดป่า เกิดมาเพื่อพึงพาอาศัยกันโดยแท้มนุษย์ หรือมิใช่...

เหมือนจะรุ่งเช้า อากาศสดใสรู้สึกได้ถึงความช่างน้อยนิดเสียนี่กระไร มานพมนุษย์...ทั้งหลาย
ก่อนคิดการณ์ใหญ่โต ควรมาสัมผัสสักครั้ง ความยิ่งใหญ่แห่งป่า
พรหมวิหาร 4 ทางธรรมชาติที่สัมผัสได้

หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com