Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ

สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
สมุทรปราการ

หน้า | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

แสดงพระพุทธรูปปางต่างๆ

จารึกบนแผ่นหิน ท่านผู้สร้าง พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และเมืองโบราณ

"สิ่งที่ข้าพเจ้าทำไปแล้ววันนี้
มีความสำคัญมาก
เพราะว่าข้าพเจ้าได้สละชีวิตหนึ่งวัน
เป็นค่าทดแทนไปแล้ว"

จารึกนาม
เล็ก วิริยะพันธุ์
ประไพ วิริยะพันธุ์

ขอคารวะด้วยใจ....

ประติมากรรมทองแดงบริสุทธิ์รูปช้างสามเศียรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สูงจากพื้นดินถึงยอด 50 เมตร

 

ประตูทางเข้า-ออก ด้านข้าง

อากาศร้อนๆ ที่ด้านนอก

ทางเดินเลียบถนนติดเส้นทางรถไฟฟ้า

อ่านต่อ หน้าถัดไป >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com