Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

Science&technology

ปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสารโยงใยทั่งถึงกันทุกหนทุกแห่ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้ำสมัยเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา มีความต้องการทางด้สนวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการศึกษาของเราเป็นการสอบให้ท่องจำมากกว่าการคอดเป็นทำเป็นอย่างต่างประเทศ ทำให้เราเสียดุลการค้าให้กับต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ท่านทั้งหลางมีความคิดเห็นประการใด ที่จะทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ ที่
make in Lous by thai technology

โดย : มิโอะ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 0 ]


หรือ make in ......... by Thai technology

การที่จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อผลิตบุคคลากรทาทำการค้นนนนนคิดในสิ่งใหม่ในประเทศไทยนั้น คววรจะมีได้แล้ว
ท่านทั้งหลายเห็นว่ายังไงค่ะโดย : มิโอะ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 5 ]

ข้าพเจ้าได้ยินมาว่าประเทสเรามีโรงเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว
เป็ฯจริงหรือไม่ท่านทั้งหลาย

โปรดชี้แนะด้วยครับ


โดย : เด็กใหม่
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 13 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 7 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com