Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

กรอบครอบใจ

ตัวข้าน้อยขออภัยด้วยใจผิด
เพราะตัวคิดว่ารู้อยู่เสมอ
จึงเรียงร้อยถอยคำอย่างเผลอเรอ
ถึงได้เจอตำหนิที่มากมาย

อันโครงสร้างกลอนแปดข้าน้อยทราบ
อันโครงกาปสอนใจให้มากหลาย
แต่ข้าน้อยยังโง่อยู่มิคลาย
ชอบทำตัวตามสบายฝืนกฎมัน

ด้วยไม่อยากสร้างกรอบให้ความคิด
อยากให้จิตสบายหมายสุขสรร
จึงมิอาจสร้างกฏคล้องคอมัน
อยากจะฝันด้วยใจใฝ่เปรมปรี

อันชีวิตมนุษย์ก็สุดเขลา
อันตัวเราหลงเราน่าบัดสี
มักสร้างกรงครอบใจใช่หรือดี
มักให้มีคนบงการมารครอบใจ

จงปล่อยใจให้ไปตามความคิด
แต่ให้จิตเท่าทันนั้นโปร่งใส
จิตจะคิดอย่างไรก็ตามไป
สติตั้งมั่นไว้ตามไปดู

ถ้าบังคับจิตใจของเรามาก
จะลำบากเกิดเหตุน่าอดสู
อุเบกขาบังเกิดเดี๋ยวน่าดู
ท่านผู้รู้เคยกล่าวไว้ใช่โมเม

สติตั้งมั่นในความคิด
จิตตั้งมั่นอย่าหันเห
สมาธิคงอยู่มิรวนเร
ไม่โมเมปัญญาเกิดประเสริฐจริง

ข้าน้อยขอคาราวะท่านผู้รู้ ข้าน้อยขออภัยในความด้วยปัญญานัก
บทกวีที่กล่าวมาข้าน้อยใช้กลอนแปดโดยไม่คำนึงในสัมผัสระหว่าง
บทนัก
สัมผัสในนั้นบางวรรคก็มิได้กำหนดนะขอรับ แต่สัมผัสระหว่างบาท
ย่อมมีแน่ ความผิดพลาดนั้นขออภัย

จุดประสงค์ข้าน้อยนั้นเพียงอยากนำปรัชญาชีวิตและข้อคิดของ
ธรรมะมอบให้เพื่อนชาวยุทธ แต่ถ้ากล่าวตรงๆคงไม่มีใครอยากฟัง
นักจึงได้เรียบเรียงให้ดูดีขึ้นอย่างนั้นเอง

ขออภัยขออภัย..


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 49 ]

ข้าน้อยหมายถึงบทกลอนที่ข้าน้อย
เคยกล่าวในกระทู้ข้างร่าง
เป็นบางบทนะขอรับ ส่วนบทข้างบนนี้การสัมผัสระหว่างบาท
ระหว่างบท และบางครั้งก็มีในวรรคด้วยแล้ว

ขอคาราวะด้วยใจ แทนสุราโดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 1 ]มาชื่นชมนิยมคมคำท่าน
อิสระย่อมเบ่งบานเกินขานไข
นับแต่นี้มารเหล้าขาวก้าวฝันไป
จิตคล่องแคล่วว่องไวในหลักการ

เมื่อเติบกล้าฝ่าแดนจะแคว้นไหน
ย่อมก้าวไปอย่างองอาจชาติทหาร
มิมีหมด งดงาม ด้วยชำนาญ
ผสมผสาน..งามงด ปรากฏกลอน

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 44 ]

ท่านอังคารเคยกล่าวไว้
ฉันทลักษณ์ไม่ได้เกิดมาจากมดลูกใคร
รู้จักท่านอังคารมั้ย

อยากสร้างฉันทลักษณ์ใหม่ ใครก็สร้างได้
แต่หากเขียนกลอนแปด ก็ต้องเป็นกลอนแปด
ไม่เช่นนั้นก็ต้องเรียกเป็นอย่างอื่น

ไม่ใช่พระเท่านั้นที่เป็นผู้ทรงศีลได้
แต่ถ้าหัวโล้นห่มเหลือง ปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้า
จะให้เรียกเป็นอื่นไปได้อย่างไร

ข้อถกนี้ไม่มีผิดถูก อยู่ที่ชอบหรือไม่
แต่หากหลักภาษาไทย
พิมพ์ผิดมากมายมันก็ทำให้เสียงาม
ส่วนใหญ่เชื่อว่าท่านมารฯก็คงเห็นแล้ว
เสียดายที่ยังเผลอเรอเอิ้กออกมา

เมื่อท่านยกให้เล่าฮิวเป็นเฒ่าปากมาก
วันๆ พร่ำบ่นจนลูกหลานรำคาญ
เล่าฮิวกลัวเสียยี่ห้อ
เลยแวะมาขอบ่นเสียหน่อย
แต่ก็ยังไม่อยากเปลี่ยนจากรำคาญเป็นเบื่อ
ไปละ

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 59 ]

ขออนุญาตท่านมารฯ

ท่านทิกิ สบาย
คิดจะแวะไปหาชาดื่มที่เจดีย์ยุทธหัตถีเสียหน่อย
แต่มาพบที่นี่เสียก่อน

คนเฒ่าหลงๆลืมๆ
ขอแก้ไขคำกล่าวท่านอังคารหน่อย
ที่จริงท่านบอกว่า
ฉันทลักษณ์ ไม่ได้คลอดออกมาจากมดลูกใคร
ต่างหาก

สมควรเป็นฝ่ายถูกปรับ สามจอก


โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 23 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 41 ]โดย : จอมนาง
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 17 ]

ฮ่า......เหอ.....
อึมครึมคร่า คร่ำพก ตลกลิงหลอก
บริบทบริบอก ก็กล่าว หาวเป็นดาวเดือน
จตุรัสรัศมีเคล้าผ่าวแผ่วเหล้าเกล้าคอบริบทเมา
เหมือนร้อนหาว ดาวเดือนเคลื่อน
ตามสายตาแห่งบุปผามาลีหยอกเย้าหมู่ผึ้งรอเฉา
ตลกลิงหลอก เหอ....เจ้าเข้า ผวาคลั่ง
ถิ่มแทงกายตน เหอ..........

ไม่มีอะไรน่าหลงไหลเท่าบทกวี เขียนด้วยหัวใจ


โดย : คง ศรีอุบล
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 24 ]

น้อมคาราวะผู้อาวุโสโล้ จากใจ
ปราถนาในสิ่งใด สุขสม
ข้าน้อยอวยพรชัย ให้ท่าน
ที่ได้ฝากคำคมสอนข้าร้ายดี

ขอคาราวะขอคาราวะ


โดย : มารฯ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 32 ]

ข้าน้อย
ขอยกจอก(เหล้าแดงนะอิอิ)

โดย : timmy
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 2 ]

...ท่านทิมมี่คว่ำจอก..

โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 1 : 7 ]

.///...แวะมาอ่านตามที่ท่านแนะ...แล้วเจ้าค่ะ...
....
....ข้าน้อยก็เป็นคนค่อนข้างนอกกรอบ..กระมัง..

....อึดอัดยิ่งหากมีกรอบมาครอบใจตน....

....
....ข้าน้อยคิดว่า เข้าใจท่าน....ว่าคิดเยี่ยงไร..
....
....บางทีอาจคล้ายกันเจ้าค่ะ.....
....
....น้อมขอบคุณยิ่ง..ที่ท่านแวะเวียนไปตอบ.กลอนกับข้าน้อย...

....ไมตรีจิต ครั้งนี้ขอมอบให้ท่าน....ค่ะ


....
[โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 42 ]

เป็นวาสนาข้าน้อยแล้วที่มีเพื่อนท่องยุทธเช่นท่าน

ขอคาราวะด้วยเหล้าขาวหมดจอก

อันเหล้าขาวน้ำใสเหมือนใจข้า
ได้มอบมาให้เพื่อนมิเรือนหาย
ช่วยติชมกวีอยู่มิคลาย
ช่วยเรียงรายบทกลอนที่สอนใจ

อันตัวข้าท่องไปในโลกกว้าง
แสนอ้างว้างเดียวดายมิสดใส
วันนี้ตัวข้าน้อยช่างสมใจ
มีเพื่อนให้ร่ำสุราพาสุขเอย


โดย : มารฯ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 1 : 30 ]

ลื่นไหลสวยงาม
จับใจดีค่ะ

ยกจอก

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 1 : 53 ]

ท่านทิกิกล่าวมาข้าปลื้มนัก
สุดจะหักห้ามจิตให้คิดหา
แต่คราวก่อนข้าน้อยร่ำสุรา
ท่านนำพาบทกลอนสั่งสอนใจ

วันหนี้ยังเป็นหนี้บุญคุญท่าน
ที่แบ่งปันความคิดจิตสดใส
ให้ข้าน้ำดื่มนมผสมใจ
ได้เลิกเหล้าโดยไวในคืนวัน..

ขอน้อมคาราวะท่านด้วยใจ


โดย : มารฯ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 2 : 38 ]ขอปลื้มด้วยไม่ห้ามจิตที่คิดหนักอก
ไม่ตลกลิงหลอก..เหอ..เอ้อขับขาน
อยากดื่มนมผสมใจให้สำราญ
ขอวอนท่านปันสักที่มีน้ำใจ

ท่านพุธ..กวีหลังอังคารบอก
ฉันทะลัก..ออกอัตตา..มหาศาล
ไม่ติดกรอบครอบใจตนคนเบิกบาน
เดินตระหง่านโชว์มาดเท่ห์เก๋จริงๆ

เป็นกลอนเป็ดเด็ดยอดมาประสาซื่อ
ไม่ติดกรอบแบบนี้หรือคือที่ถาม
ความรู้น้อยธรรมมะดาจะว่าความ
ขอโฉมงามโปรดอภัยล้วนใจจริง


ต้นสายอยู่ปลายธาร...จากมารซื่อ
โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 30 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 37 ]

อันคำถามของท่านนั้นคมนัก
เป็นด้วยรักในบทกลอนอย่าถือสา
จุดประสงค์ที่ได้เขียนกลอนออกมา
เป็นเพราะว่าให้คลายเหงาคลายเศร้าใจ

มิได้เขียนเอาดีเด่นเช่นแข่งขัน
มิได้ฝันพรำเพื่อให้สดใส
เพียงแต่ร่ายความรู้สึกออกจากใจ
เพียงพอให้จิตใจได้เบิกบาน

ไม่ต้องการจะดีเด่นเช่นคนอื่น
ขอเพียงชื่นในใจให้ประสาน
รอยแผลเก่าที่อยู่คู่มานาน
หายร้าวรานคลายทุกข์เกิดสุขมา

ข้าน้อยเขียนบทกวีจากใจ จากตัวตนของตนเอง
จุดประสงค์เพียงเพื่อเพลิดสนุก ผ่อนคลาย ถูกผิดก็แค่นั้น
หาได้มีประโยชน์อันได หากท่านอยากเรียกกลอนแปดก็เรียก
หากท่านอยากเรียก บทความก็ได้ อย่าไปยึดไปติด กับสิ่งที่เรา
ให้ความหมายมันมา

หากข้าน้อยล่วงเกินโปรดอภัย


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 3 : 7 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com