Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : ตอน ๒

สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสระภาพ

โคลงสี่สุภาพ

๏ สิ_โณทกหลั่งน้ำ............ชโลมดิน

หยาด_เหงื่อกูหลั่งริน................ฝากไว้

เลือด_กูฝากกสินธุ์.....................ซึมผ่าน...ดินแล

ฝาก_แม่ธรณินทร์ไท้.................แผ่นนี้กูครอง ๚

กลอนสุภาพ
กลอน ๙

๏ เกิดเป็นไทย มิเป็น ไท ได้ดั่งชื่อ

ตัวกูหรือ ยังเป็นข้า หาควรไม่

สักวันหนึ่ง จะฟันฝ่า เดินหน้าไป

ให้ถึงชัย เพื่อเสรี ที่ประชา ๚


กลอน ๘

๏ เมื่ออยู่ใต้ บุญ ค้ำ อำนาจเขา

จะรุกเอา อย่างไร ไม่เกรงหน้า

ถึงจงรัก ภักดี ชั่วชีวา

กลับตลบ หลังมา เพื่อฆ่ากู ๚

โคลงสี่สุภาพ

๏ อดทนถูกข่มคั้น........มานาน

ชีพหนึ่งปลุกวิญญาณ.........ต่อสู้

จะปะทะสามาณย์...............ตีต่อ..พม่าเฮย

เสียนลุกมาเถิดกู้..............ทั่วทั้งธาตรี ๚ ( *๑)


๏ ธรณี ณ แห่งนี้...........ฟังข้า ฯ

ชลหลั่งตราบชีวา...............หม่นไหม้

ฝากพระแม่ธารา...............แทรกสิ้น..ดินเฮย

ชีพอยู่กูจะใช้....................สละแท้เทิดธรรม.๚


๏ ขับอธรรมจากพื้น......ขับไกล

นับแต่นี้เสียมไต...............จักฟื้น (*๒)

เลือดนองแผ่นดินไทย.......ตกทั่ว...เกรงฤา

สดับคำตัดพื้น....................แผ่นนี้กูครอง.๚ะ


ทิกิ_tiki

๏ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๖ พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ยกทัพไป
ตีเมืองอังวะ และเกณฑ์ทัพไทยขึ้นไปด้วย
สมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระนเรศวร
คุมทัพขึ้นไปช่วย แต่ยกไปไม่ทันตามกำหนด
เป็นเหตุให้พระเจ้านันทบุเรงเกิดความระแวง
จึงรับสั่งให้พระมหาอุปราชา
หาทางกำจัดสมเด็จพระนเรศวร

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จถึงเมืองแครง ทรงพักทัพอยู่
ใกล้วัดของพระมหาเถรคันฉ่อง
สมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จไปนมัสการพระมหาเถรคันฉ่อง
พระมหาเถรคันฉ่องจึงได้ทูลเรื่องความลับ
ที่พระมหาอุปราชาให้พระยาเกียรติ พระยาราม หาทาง
กำจัดพระองค์ สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้
แม่ทัพนายกองมาประชุม และให้นิมนต์พระมหาเถรคันฉ่อง
พร้อมคณะสงฆ์ มานั่งเป็นสักขีพยานที่พลับพลา
แล้วพระองค์ก็ทรงหลั่งน้ำลงเหนือแผ่นดินประกาศอิสรภาพ
ไม่ยอมขึ้นกับหงสาวดีอีกต่อไป

( คำบรรยายภาพ จากหนังสือ
: จิตรกรรมฝาผนัง วัดสุวรรณดาราราม
โดย สุเทพ ชูมาลัยวงศ์ องค์การค้าคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๒๘ )
*** ภาพวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ภายใน วัดสุวรรณดาราราม จ.อยุธยา
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/kns001.html

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง
ในบริเวณโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ภายในประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อ
สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับนั่ง
พระหัตถ์ขวา ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งน้ำทักษิโณทก
ประกาศอิสรภาพ กรุงศรีอยุธยา
บริเวณที่ตั้งศาลนี้ แต่เดิมคือ บริเวณพระราชวังจันทร์
ซึ่งพระองค์ทรงพระราชสมภพที่นี่
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๐๙๘ ศาลปัจจุบันนี้
สร้างเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔

http://prawute.tripod.com/ture.htm

*๑ คำว่า เสียน หรือ สยาม จาก บทความประวัติศาสตร์ไทย จีน
โดย สืบแสง พรหมบุญ

*๒ คำว่า เสียมกุก หรือ เสียมกุก หรือ เผ่าไต
มาจากประวัติชนเผ่าไตในแหลมทอง
จากนานาหนังสือประวัติศาสตร์ยุคใหม่

ทิกิ_tiki
ผู้รจนา คำโคลง และ บทกลอน
ชุดพระนเรศวรมหาราช ตอนนี้เป็นตอนที่ ๒
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง พ.ศ. ๒๑๒๗.
จารเมื่อ ๑๕:๔๓ นาฬิกา
ขึ้น ๑๕ คำ เดือนยี่ (๒) ปีวอก
ตรงกับวันจันทร์ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 6 ]

ข้อมูลทางโหราศาสตร์ จันทรคติ ตรงกับวันอะไรในการ
ประกาศอิสระภาพ หลั่งน้ำสิโณทก

http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=4247

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 13 ]โดย : มารฯ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 18 ]

ขอบคุณท่าน มารสุรา อย่างยิ่งที่แวะเยี่ยมกระทู้


โดย : tiki
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 24 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 18 : 36 ]

หิ้วมะพร้าวไปขายสวนท่านมารฯแล้ว
ถ้าจะไม่เอามาแจกสวนนี้ดูจะลำเอียงนะ

http://www.thirawat.com/waruek/poem/W2311960.htm

ถ้าอยากรู้จักคำว่าเสียนหรือเสียมให้มากกว่านี้
แนะนำหาหนังสือ ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม
ของจิตร ภูมิศักดิ์มาอ่าน

http://www.bb.go.th/information/library/lbb/om/omweb/html/yiam/ext/lbr/interest9.htm

ปัจจุบันมีฉบับพิมพ์ใหม่ พอหาได้จากร้านซีเอด ถ้าเป็นคนไทย
สมควรหามาอ่านเป็นอย่างยิ่ง


โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 0 : 1 ]

ขอขอบคุณที่มีน้ำใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ ท่านจอมยุทธ เฒ่าโล้ว
ก็ อ่านในเว็บเรื่อง ไทยจีน อะไร ต่อมิอะไรมากมาย
ว่าจีนเขียนถึงไทยไว้ว่าอย่างไร นับแต่ ก่อนสมัยพ่อขุนราม
ถึงเรื่อง มองโกลเข้าตีพม่า ถึงเรื่องไทย จับมือจืนกันมองโกล
ข้ามมาตีไทย ฯลฯ อ่านชื่อพระมหากษัตริย์ไทยในชื่อจีน
มากมาย สนุกดีค่ะ

ขอคารวะท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมค่ะ
จะเข้ามาที่นี่ได้ ต้องอาศัยเทคนิคอย่างมาก เพราะเครื่อง
มักไม่ให้เข้ามา เว็บนี้ เข้าลำบากยากยิ่งค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 2 ]

เรื่องสัมพันธ์ไทย จีน ที่ว่า นี่ ก็หนึ่งในเรื่องที่อ่านประกอบงานกลอนนี้อยู่ค่ะ

http://www.thai-d.com/siam-china/hcu/th-ch.htm

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 24 ]

ขออนุญาต เรื่องพระแสงดาบคาบค่ายตอน ๓

ขอเชิญอ่านที่เว็บนี้ เลย ค่ะ เพราะวันนี้ ทำเรื่องยุทธหัตถีอยู่

http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_69861.php

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 28 ]

ขอขอบคุณสำหรับเว็บแนะนำเช่นกัน
http://www.thai-d.com/

เข้าไปดูมาแล้ว น่าสนใจมาก
เล่าฮิวคนรุ่นเก่า คุ้นเคยแต่หนังสือเล่ม
กับหนังสือแผ่น ยังเป็นมือใหม่อยู่มาก
จำเป็นต้องขอคำแนะนำให้มากไว้

อีกอย่างเล่าฮิวเป็นคนบ้านไกล
อยู่บนสุดของสยามนี่แหละ
เลยเอาแน่ไม่ค่อยได้กับหนังสือแผ่น

เพื่อนบ้านเล่าฮิวมากมาย ไตขึน ไตลื้อ ไตโหลง
ทำให้ว่างๆ ก็เลยต้องนั่งอ่าน
บับเฮ็นลิกไต (แบบเรียนอักษรไต)
ลิกก็คือเล็ขนั่นแหละ

ในฐานะที่เล่าฮิวเป็นตึ่งนังเกี้ย
ขอขอบคุณจริงๆ สำหรับเว็บที่แนะนำโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 8 ]

มีอีกมากค่ะท่าน
จะค่อยเรียบเรียงเว็บมาให้ดู
ประวัติศาสตร์ที่บันทึกจากจีน อาจดู
คร่ำครึล้าสมัย แต่ก็เป็นช่วงเวลาแต่
ละแผ่นดินครองราชย์กษัตริย์จีนแต่ละ
ยุคสมัย แต่ล้วนน่าสนใจ
นักประวัติศาสตร์ยุคใหม่ในเว็บนี้มากมาย
จะค่อยแกะมาให้ค่ะ

ด้วยเคารพรักท่านเฒ่าโล้ว

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 8 ]

ตามมาอ่านค่ะ

โดย : จอมนาง
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 8 ]

โอ้โฮ....น่าสนใจมาก เข้าเว็บ thai poem เห็นผลงานของคุณทิกิ มากมาย ถ้ามีเวลาจะขอติดตามดูทั้งหมดนะคะ

โดย : อาหมวย
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 22 ]

เว็บ thai-d ก็ ok นะคะ อาหมวยไม่รู้จะมีเวลาอ่านหรือปล่าวเลย ช่วงนี้งานเยอะมาก ขอบคุณคุณทิกิ มาก ๆ

โดย : อาหมวย
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 46 ]

ตามมาอ่านค่ะ


: จอมนาง
: วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17
ขอขอบคุณท่านจอมนาง
ชื่อนี้มีความหมายมากค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 57 ]

อาหมวย
: วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 22 ]

คุณอาหมวย แบบรีบเขียนไว้ฝากโลกบรรณภพไฟเบอร์อ๊อพทิค
ไว้ก่อนน่ะคะ ดีใจคุณ อาหมวยมาและเยี่ยมค่ะ

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 0 ]

คุณ อาหมวยค่ะ
เว็บนี้ น่าสนใจนะคะ คุณผู้ดูแลเว็บมีข้อมูลประวัติศาสตร์มา
เผือแผ่เยอะดี ยกให้อีก เว็บนะคะ

http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vboard.php?user=shalawan&page=2

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 1 : 56 ]

ขอบคุณคุณทิกิ....มาก ๆ เข้าไปดูแล้วค่ะก็น่าสนใจดี

โดย : อาหมวย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 6 : 56 ]

อาหมวยไม่เป็นไรค่ะ ไม่มีปัญหา มีข้อมูลเมื่อไหร่จะมาวางให้เสมอ
เรื่องท่องเว็บหาข้อมูล ประวัติศาสตร์ ชอบอยูแล้วค่ะท่องจนได้เรื่อง ได้เพื่อนประจำ


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 57 ]

-ขอนุญาต เขียนลิงค์ ตอนต่อ ของ พระนเรศวร

ตอน ๑ สมเด็จพระนเรศวรท้าชนไก่กับพระมฟาอุปรราชา http://www.baanjomyut.com/cgi-bin/boardjomyut/show.pl?forum=1&topic=0344


และ ตอน ๓ เนื่องจากมิได้นำมาลงที่นี่ ขออนุญาตนำลิงค์ไป
ณ ขออนุญาต เรื่องพระแสงดาบคาบค่ายตอน ๓
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_69861.php
สงครามยุทธหัตพี สมเด็จพระนเรศวร

และ ตอน ๔
http://www.baanjomyut.com/cgi-bin/boardjomyut/show.pl?forum=1&topic=0358โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 14 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com