Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

สงครามยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร

๏ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ..สงครามยุทธหัตถี๏
ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระมหาอุปราชา
๒๕ มกราคม วันกองทัพไทย
โคลงสี่สุภาพ

๏ กราบพระบาทเสด็จเจ้า......นเรศวร

พระเอกทศรถควร.......................หนึ่งไท้

ยุทธหัตถีดวล...............................พม่า...มอญเฮย

ถึงสี่ร้อยปีไซร้..............................แซ่ซ้องพระคุณ.ไทยแล.๚


๏ พระการุณย์เทิดหล้า.............มหานพ

นามพระชาติขจรจบ.......................ฝากหล้า

ตีฝ่าตะเลงจบ.................................ขีพดับ...รอนเฮย

เกริกแกร่งพระเกียรติกล้า..............ทั่วทั้งไตรภูมิ.๚ะ


พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ฯ มีความในเรื่องสงครามยุทธหัตถีว่า
พระมหาอุปราชามาตั้งประชุมทัพอยู่ที่ตำบลตระพังกรุ
แล้วมาชนช้างกับสมเด็จพระนเรศวร ฯ ที่ตำบลหนองสาหร่าย
เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 955 (พ.ศ. 2135)

กลอนสุภาพ
๏ ณ วันจันทร์แรม สอง ค่ำ เดือนยี่
นับเป็นปีมะโรงเจ้างูใหญ่
สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าไทย
ย้อนหลังไปสี่ร้อยสิบสามปี ๚ * (๑ )..........๑

๏ ถือเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย
มหาบุรุษกระทำยุทธหัตถี
ลือเลื่องกระเดื่องพระนามสี่ร้อยปี
พระนเรศวรมีพระบุญญา ๚ ..........๒

๏ ที่หว้ากอ ตำบลหนองสาหร่าย
เขตสุพรรณบุรีเผ่าชายทหาญกล้า
คือถิ่นรบชาญฉกาจก้องโลกา
สมญาพระนเรศทุกเขตคาม ๚ ..........๓

๏ ณ วันจันทร์วันนั้นมหาราช
คืนผ่านมาฝันประหลาดเหมือนถูกหยาม
ว่ากุมภิลมันดาหน้ามาลุกลาม
จึงปราบปรามฆ่าฟันมันบัลลัย ๚ ..........๔

๏ ณ เช้านั้นจึงระมัดระวังองค์
เช้าเตรียมขึ้นช้างทรงเสด็จไว้
เจรจาว่าพ่อพลายจงเดินไป
พ่อไชยานุภาพ*(๒)ไทยไว้ปราบมาร ๚ ..........๕

๏ ฝ่ายพระเอกาทศรถพระน้องกล้า
เสด็จพระยาปราบไตรจักรช่างหักหาญ
เสด็จสู่กองทัพพม่ามิช้านาน
ช้างทรงพาลตกมันถลันพา ๚ ..........๖

๏ สองช้างทรงวิ่งตรงเข้าข้าศึก
วิ่งจนลึกไปคู่เด่นพระน้องกล้า
พระเอกาทศรถติดตามมา
ควาญสี่ขาวิ่งสะบัดชัดประจัญ ๚ ..........๗

๏ เมื่อมืดมัวฝุ่นตรลบมิเล็งเห็น
ครั้นสาดจ้าส่องประเด็นแสงเฉิดฉัน
รู้ตกวงล้อมมอญพม่าพลัน
สองกษัตริย์เห็นฉัตรกั้นมหาอุปราชา ๚ ..........๘

๏ พระนเรศสติมั่นหันเข้าสู้
เอ่ยปากกู่* ให้ประจักษ์พยัคฆ์ค่า
เราต่างเป็นนักรบแห่งราชา
กาลภายหน้าประวัติการณ์สะท้านไกล ๚ ..........๙

๏ ขอเชิญพระหน่อเจ้าท้าวกษัตริย์
มาประลองยุทธหัตถีกันใกล้
ให้เลื่องลือเป็นชายชาติอาชาไนย
ขอเชิญดวลต่อกรไซร้ ณ บัดนี้ *๚ ..........๑๐

๏ พระมหาอุปราชาไสช้างทรง
พลายพัทธกอดิ่งตรงเข้าเร็วรี่
เจ้าพระยาไชยานุภาพจึงเสียที
พระแสงง้าวพม่านี้จึงสับมา ๚ ..........๑๑

๏ พระนเรศวรเบี่ยงกายหลบได้ทัน
พระแสงนั้นฟันฉกาจปาดเฉียดหน้า
ตัดแหว่งหมวกขาดปลายพระมาลา
แต่ทรงกล้าหาญมุ่งพุ่งจ้วงฟัน ๚ ..........๑๒

๏ ตวัดกลับสับพระแสงของ้าว
พาดไหล่ร้าวขาดอุระพระหน่อนั่น
พระพาหาขาดแร่งดับชีวัน
ฟุบสิ้นพลันเหนือพลายพัทธกอ ๚ ..........๑๓

๏ พระเอกาทศรถก็ติดพัน
ทรงฟันจาปะโรตายไม่ระย่อ
ข้าศึกแห่มายิงกันรุมออ
กองทัพไทยเพิ่งห้อตามช่วยมา ๚ ..........๑๔

๏ เป็นวาระชนะขาดแห่งชาติไทย
ได้เสือกไสไล่ทัพดับพม่า
ยุทธหัตถีครั้งนี้ที่ราชา
ประดิษฐานเจดีย์ตราไว้สามองค์ ๚ ..........๑๕

๏ เสด็จกลับพระนครศรีอยุธยา
ลำดับความคาดหน้ามุ่งประสงค์
แม่ทัพนายกองวิ่งไม่ทันไม่มั่นคง
จักต้องปลงชีพโหดด้วยโทษภัย ๚ ..........๑๖

๏ ครานั้น สมเด็จพระพนรัตน์*(๓)
เมื่อทราบชัดขอเสด็จมาเยือนใกล้
ขอบิณฑบาตลดโทษโปรดพระทัย
ขอชีวิตเหล่านั้นไซร้แก่อาตมา ๚ ..........๑๗

๏ ด้วยทั้งนี้เหมือนเทพส่งพงศ์บรรลือ
อย่าได้ถือเคืองโทษทหารกล้า
เสมือนมารเข้าพิชิตพระศาสดา
ให้รบฆ่าศัตรูด้วยเอกองค์ ๚ ..........๑๘

๏ พระนเรศฟังเหตุก็สร่างพิโรธ
ให้ลดโทษไปตีทวายเป็นผุยผง
แล้วจึงโปรดพระราชทานอภัยปลง
เหล่าทหารชาญจึงคงศักดินา ๚ ..........๑๙

๏ ถึงวันนี้เป็นศรีแก่ประเทศ
พระปกเกศ ข้าฯไทย ไปทั่วหล้า
เนิ่นนานเกินสี่ร้อยปีที่ผ่านมา
พระเดชพระคุณยังล้นฟ้าค่างดงาม ๚ ..........๒๐

๏ สักการะคารวะพระองค์ท่าน
ช่วยคุ้มครองป้องกันประเทศสยาม
เมื่อสงบเราพร้อมรบอยู่ทุกยาม
เทิดพระนเรศทุกเขตคามนักรบไทย.. ๚ะ๛ ..........๒๑


ทิกิ_tikiจารลงหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ เวลา ๑๒:๑๐ นาฬิกา
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประเทศไทยถือเป็นวัน กองทัพไทย
ตรงกับ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ยี่ (๒) ปีวอก


* (๑) (นับถอยจากปี 2548 ปัจจุบัน)

*(๒) เจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างทรงพระนเรศวร ภายหลังเป็น
เจ้าพระยาปราบหงสาวดี
*(๓) สมเด็จพระ พนรัตน์ วัดป่าแก้ว

รายละเอียดการรบครั้งนี้ เชิญอ่านได้ที่
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/king/naresuan/naresuan.htm
หรือ
ท่านสามารถเข้าชม หอมรดกไทย ได้ทั้งสองแห่ง คือ
---> www.heritage.thaigov.net
---> www.thaiheritage.org

ขออนุญาตนำลงยาวเลย เพราะไม่มีเวลาจัดแบ่ง ขออภัย

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 0 ]

...วีรกรรมสร้างตำนาน...แผ่พระคุณ ไพศาลสู่'ราษฎ์'ไทย
ด้วยจิตคาราวะ

โดย : ดาบสะท้านเมฆา
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 30 ]

เมื่อเทียบกับพระมหากวีแห่งชาติสยามที่ได้ทรงประพันธ์ การรบ และ พระราชประวัติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข้าพเจ้าเปรียบเสมือนเด็กอนุบาลเพิ่งเริ่มเขียนบทกวี ด้วย ก ไก่ ขอไข่
แต่ด้วยใจที่หมายจะถวายแผ่นดิน
และให้ชนรุ่นใหม่ ได้อ่านบทประพันธ์อันเป็น
ภาษาร่วมสมัย

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ประพันธ์ ในนาม ทิกิ_tiki

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 5 ]

วีรกรรมสร้างตำนาน...แผ่พระคุณ ไพศาลสู่'ราษฎ์'ไทย
ด้วยจิตคาราวะ

: ดาบสะท้านเมฆา
: วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 30 ]

ขอคารวะท่านดาบสะท้านเมฆา
ถ้อยคำของท่านเป็นที่น่าชื่นชม

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 6 ]

...มิกล้า มิกล้า ท่านทิกิชมเกินไป ข้าน้อยเพียงแต่รู้สึกอย่างไรก็กล่าวออกมาตามนั้น เทียบกับท่านทิกิแล้วถ้อยคำเหล่านั้นนับเป็นอย่างไรได้...(ยิ้มแฉ่ง) ( ข้าน้อยติดตามอ่านกระทู้ของท่านทิกิและท่านอื่นๆมาพอสมควร พอรู้ทางว่าท่านใดฝีไม้ลายมือร้ายกาจเพียงใด..โดยเฉพาะท่านมารเหล้าขาว ซึ่งข้าน้อยโดยส่วนตัวรู้สึกทึ่งเขามาก...เขาเยี่ยมยุทธ์จริงๆ...) อย่างไรก็ดี ต้องขอขอบคุณท่านที่ให้คำติชมแก่ข้าพเจ้า...เข้าพเจ้ายินดียิ่ง

ด้วยจิตรุ่นน้องสุดเคารพ
คราหน้าหากพานพบ...ขอเชิญร่วมร่ำดื่ม"น้ำชา(ผสมนมปั่น)ห้าบรรจบ..ครบร้อยจอก"
(ไม่เอียนไม่เลิกรา...)

โดย : ดาบสะท้านเมฆา
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 43 ]


...เข้ามาเยี่ยมชม...ด้วยความทึ่ง..เจ้าค่ะ...

....ขอปรบมือดังดัง...กับฝีมือที่ยอดเยี่ยม....

.....แต่งกลอนเก่งจังค่ะ...ข้าน้อยอยากเก่งอย่างนี้จัง..

......คงต้องใช้เวลาในการฝึกปรือ..อีกยาวนานเลยค่ะ

......นับถือ นับถือ


....///...คาระวะค่ะ....
............ข้าน้อยน้อมขอคาระวะ...//


โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 41 ]

: : บทกลอนไทย ให้ทุกคน : :


๏ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ..สงครามยุทธหัตถี๏
ทิกิ_tiki
๏ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ..สงครามยุทธหัตถี๏
ระหว่าง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ พระมหาอุปราชา
๒๕ มกราคม วันกองทัพไทย
โคลงสี่สุภาพ

๏ กราบพระบาทเสด็จเจ้า......นเรศวร

พระเอกทศรถควร.......................หนึ่งไท้

ยุทธหัตถีดวล...............................พม่า...มอญเฮย

ถึงสี่ร้อยปีไซร้..............................แซ่ซ้องพระคุณ.ไทยแล.๚


๏ พระการุณย์เทิดท้น.............มหานพ

นามพระชาติขจรจบ......................ฝากหล้า

ตีฝ่าตะเลงรบ.................................รอนฆ่า...ศึกเฮย

เกริกแกร่งพระเกียรติกล้า..............ทั่วทั้งไตรภูมิ.๚ะ


พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ ฯ มีความในเรื่องสงครามยุทธหัตถีว่า
พระมหาอุปราชามาตั้งประชุมทัพอยู่ที่ตำบลตระพังกรุ
แล้วมาชนช้างกับสมเด็จพระนเรศวร ฯ ที่ตำบลหนองสาหร่าย
เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 955 (พ.ศ. 2135)

กลอนสุภาพ

๏ ณ วันจันทร์แรม สอง ค่ำ เดือนยี่

นับเป็นปีมะโรงเจ้างูใหญ่

สองพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าไทย

ย้อนหลังไปสี่ร้อยสิบสามปี ๚ * (๑ )..........๑


๏ เป็นวันประวัติศาสตร์แห่งชาติไทย

มหาบุรุษช่วงชัยยุทธหัตถี

ลือเลื่องกระเดื่องพระนามสี่ร้อยปี

พระนเรศวรมากมีพระบุญญา ๚ ..........๒


๏ ที่หว้ากอ ตำบลหนองสาหร่าย

สุพรรณบุรีเขตชายทหารกล้า

ถิ่นรบชาญฉกาจก้องโลกา

ส่งสมญาพระนเรศทุกเขตคาม ๚ ..........๓


๏ ณ วันจันทร์วันนั้นมหาราช

คืนผ่านมาฝันประหลาดเหมือนถูกหยาม

ว่ากุมภิลมันดาหน้ามาลุกลาม

จึงปราบปรามฆ่าฟันมันบัลลัย ๚ ..........๔


๏ ณ เช้านั้นจึงระมัดระวังองค์

เตรียมขึ้นกูบช้างทรงเสด็จใกล้

เจรจาว่าพ่อพลายจงเดินไป

พ่อไชยานุภาพ*(๒)ไซร้ไปปราบมาร ๚ ..........๕


๏ ฝ่ายพระเอกาทศรถพระน้องกล้า

ทรงพระยาปราบไตรจักรช่างหักหาญ

สองพุ่งสู่กองทัพพม่ามิช้านาน

ช้างทรงพาลตกมันถลันพา ๚ ..........๖


๏ สองช้างทรงวิ่งตรงเข้าข้าศึก

ขับจนลึกวิ่งเกินพระน้องกล้า

พระเอกาทศรถรุดตามมา

ควาญสี่ขาวิ่งสะบัดชัดประจัญ ๚ ..........๗


๏ เมื่อมืดมัวฝุ่นตรลบมิเล็งเห็น

ครั้นสาดจ้าส่องประเด็นแสงเฉิดฉัน

รู้ตกวงล้อมมอญพม่าพลัน

เห็นฉัตรกั้นมหาอุปราชา ๚ ..........๘


๏ พระนเรศสติมั่นหันเข้าสู้

เอ่ยปากกู่ * ให้ประจักษ์พยัคฆ์ค่า

เราต่างเป็นนักรบกษัตรา

กาลภายหน้าประวัติการณ์สะท้านไกล ๚ ..........๙


๏ ขอเชิญพระหน่อเจ้าหงสาวดี

ประลองยุทธหัตถีกันชิดใกล้

ให้เลื่องชื่อลือชาติอาชาไนย

ขอเชิญต่อกรไซร้ ณ บัดนี้ * ๚ ..........๑๐


๏ พระมหาอุปราชาไสช้างทรง

พลายพัทธกอดิ่งตรงเข้าเร็วรี่

เจ้าพระยาไชยานุภาพจึงเสียที

พระแสงง้าวพม่านี้จึงสับมา ๚ ..........๑๑


๏ พระนเรศวรเบี่ยงกายหลบได้ทัน

พระแสงนั้นฟันฉกาจปาดเฉียดหน้า

ตัดแหว่งหมวกขาดปลายพระมาลา

แต่ทรงกล้าหาญมุ่งพุ่งจ้วงฟัน ๚ ..........๑๒


๏ ตวัดกลับสับพระแสงของ้าว

พาดไหล่ร้าวขาดอุระพระหน่อนั่น

พระพาหาขาดแร่งดับชีวัน

ฟุบสิ้นพลันเหนือพลายพัทธกอ ๚ ..........๑๓


๏ พระเอกาทศรถก็ติดพัน

ทรงฟันจาปะโรตายไม่ระย่อ

ข้าศึกแห่มายิงกันรุมออ

กองทัพไทยเพิ่งห้อตามช่วยมา ๚ ..........๑๔


๏ เป็นวาระชนะขาดแห่งชาติไทย

ได้เสือกไสไล่ทัพดับพม่า

ยุทธหัตถีครั้งนี้ที่ราชา

ประดิษฐานเจดีย์ตราไว้สามองค์ ๚ ..........๑๕


๏ เสด็จกลับพระนครศรีอยุธยา

ลำดับความคาดหน้ามุ่งประสงค์

แม่ทัพนายกองวิ่งไม่ทันไม่มั่นคง

จักต้องปลงชีพโหดด้วยโทษภัย ๚ ..........๑๖


๏ ครานั้น สมเด็จพระพนรัตน์*(๓)

เมื่อทราบชัดขอเสด็จมาเยือนใกล้

ขอบิณฑบาตลดโทษโปรดพระทัย

ขอชีวิตเหล่านั้นไซร้แก่อาตมา ๚ ..........๑๗


๏ ด้วยทั้งนี้เหมือนเทพส่งพงศ์บรรลือ

อย่าได้ถือเคืองโทษทหารกล้า

เสมือนมารเข้าพิชิตพระศาสดา

ให้รบฆ่าศัตรูด้วยเอกองค์ ๚ ..........๑๘


๏ พระนเรศฟังเหตุก็สร่างพิโรธ

ให้ลดโทษไปตีทวายเป็นผุยผง

แล้วจึงโปรดพระราชทานอภัยปลง

เหล่าทหารชาญจึงคงศักดินา ๚ ..........๑๙


๏ ถึงวันนี้เป็นศรีแก่ประเทศ

พระปกเกศ ข้าฯไทย ไปทั่วหล้า

เนิ่นนานเกินสี่ร้อยปีที่ผ่านมา

พระเดชพระคุณยังล้นฟ้าค่างดงาม ๚ ..........๒๐


๏ สักการะคารวะพระองค์ท่าน

ช่วยคุ้มครองป้องกันประเทศสยาม

เมื่อสงบเราพร้อมรบอยู่ทุกยาม

เทิดพระนเรศทุกเขตคามนักรบไทย.. ๚ะ๛ ..........๒๑ทิกิ_tikiจารลงหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ เวลา ๑๒:๑๐ นาฬิกา
วันอังคาร ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๘
ประเทศไทยถือเป็นวัน กองทัพไทย
ตรงกับ วัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ยี่ (๒) ปีวอก


* (๑) (นับถอยจากปี 2548 ปัจจุบัน)

*(๒) เจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างทรงพระนเรศวร ภายหลังเป็น
เจ้าพระยาปราบหงสาวดี
*(๓) สมเด็จพระ พนรัตน์ วัดป่าแก้ว

รายละเอียดการรบครั้งนี้ เชิญอ่านได้ที่
http://203.144.136.10/service/mod/heritage/king/naresuan/naresuan.htm
หรือ
ท่านสามารถเข้าชม หอมรดกไทย ได้ทั้งสองแห่ง คือ
---> www.heritage.thaigov.net
---> www.thaiheritage.org


ขออนุญาตปรับเปลี่ยนบทกลอนช่วงต้น
เพราะตอนเขียนมันเบอลๆแบบง่วงและงง
จะให้ลงทันวันกองทัพไทย
ขอประทานอภัยร้อยสิบหนโดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 19 : 54 ]

ท่านด่าบสะท้านเมฆา
ใครก็พลาดได้ จำได้ว่าเมื่อเช้าเขียนหน้าจอไปหลับไป
ตรวจแล้ว ยังพลาดจนได้ หลายบท
เลยต้องโพสท์มาลงใหม่หมดเลย
จะได้อ่านตลอดไม่เสียความรุ้สึกค่ะ

ขอขอบพระคุณ ตอนนี้ พยายาม ใส่ผัก ผลไม้เข้าไปใน
อาหารให้เยอะๆขอบพระคุณในคำเชื้อเชิญ
คารวะท่านด้วย

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 13 ]

คุณอิ่มอุ่น
เขียนแบบนี้ มันเครียดสุด บางทีก็ต้องไปปล่อยกลอนรัก
หวือหวาอะไรกับเด็กๆเสียมั่งจะได้หายเครียด

เขียนไปตามกรอบในใจหลักแห่งเสียงและสัมผัส
ให้รัดกุมที่สุดเท่าที่จะทำได้น่ะค่ะ ไม่ได้ดีเด่นอะไร
เพราะกว่าจะ ย่อยเนื้อหา ทั้ง ลิลิตตะเลงพ่าย
ตลอดจน บทความประวัติศาสตร์ทั้งหลายได้
ก็ขอยอมรับว่า งานนี้หินมาก ทำเอาคิดว่าตนเอง
เพิ่งอยู่ชั้นอนุบาล หัดเขียนโคลงกลอนอยู่เลย
เฮ้อ ....เที่ยบกับมหากวีโลก อย่างสมเด็จกระพระปรมานุชิตชุโนรส
แล้ว ท่านหลายปริญญาด๊อคเตอร์ เรายังแค่ เรียนอนุยาลสามอยู่เลย

ขอบคุณที่แวะชมค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 18 ]

ขอน้อมคาราวะท่าน


โดย : มารฯ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 25 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 12 ]

ท่านมารฯ ขอบคคุณที่แวะมาเยี่ยมค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 0 : 23 ]

ตามมาอ่านค่ะ


โดย : จอมนาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 7 : 30 ]

อ่านไปก็ภูมิใจไป
กับวีรกรรมของวีรชนคนไทย
แสนยิ่งใหญ่ประทับใจทุกผู้คน

โดย : นักดาบแซ่แต้
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 3 ]

ตามมาอ่านค่ะ

: จอมนาง
วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 7 : 30 ]

ขอบคุณอีกครั้งท่าน จอมนาง มีน้ำใจเหลือเกิน
แวะมาเขียนฝากให้ข้าน้อยทราบการมาเยี่ยมเยือน
ของท่านเสมอโดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 47 ]

อ่านไปก็ภูมิใจไป
กับวีรกรรมของวีรชนคนไทย
แสนยิ่งใหญ่ประทับใจทุกผู้คน

นักดาบแซ่แต้
ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 3 ]

คารวะท่านนักดาบผุ้อาวุโส
เมื่อเราพูดถึงมหาราชนักรบผู้กล้าหาญ จิตใจเรา
เข้มแข็งรุ่งโรจน์ดังไฟซึ่งได้จุดขึ้นสว่างทั่ว

ขอคารวะท่าน

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 18 ]

เยี่ยมยอดจริง ๆ ครับ....
ขอคารวะท่าน...หนึ่งจอก


โดย : เตียซำฮง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 28 ]

ท่านเตียซำฮง รับคารวะด้วยยินดี
และ ขอ คารวะท่าน..หนึ่งแก้วนม อิอิ
ขอบพระคุณที่แวะค่ะ


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 26 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 53 ]

-ขอนุญาต เขียนลิงค์ ตอนต่อ ของ พระนเรศวร

ตอน ๑ สมเด็จพระนเรศวรท้าชนไก่กับพระมฟาอุปรราชา http://www.baanjomyut.com/cgi-bin/boardjomyut/show.pl?forum=1&topic=0344

ตอน ๒ ตอน ๒ สมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสระภาพ
http://www.baanjomyut.com/cgi-bin/boardjomyut/show.pl?forum=1&topic=0347

และ ตอน ๓ เนื่องจากมิได้นำมาลงที่นี่ ขออนุญาตนำลิงค์ไป
ณ ขออนุญาต เรื่องพระแสงดาบคาบค่ายตอน ๓
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_69861.php
สงครามยุทธหัตพี สมเด็จพระนเรศวร

และ ตอน ๔
http://www.baanjomyut.com/cgi-bin/boardjomyut/show.pl?forum=1&topic=0358โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 15 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com