Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

สู่ความว่างเปล่า

2

เมื่อไม่มีสูงสุด เมื่อไม่มีสุดยอด ทุกอย่างอนัตตา ใยเล่าจึงเกิดการยื้อแย่ง ใยเล่าจึงเกิดการแข่งขัน ใยเล่าจึงมีความรู้สึก เช่นนี้มิใช่ไร้อนัตตาหรอกหรือ สูงสุดย่อมมีเพียงหนึ่ง ไม่มีสอง เช่นนี้ย่อมเดียวดาย ใครเล่าจะให้ความหมาย ที่ แท้ จริง

โดย : มังกรเดียวดาย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 30 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 19 ]

อนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะขอรับมิใช่ไม่มีตัวตน
คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั้น แปลคร่าวๆ ก็หมายความว่า
มีวัตถุสิ่งของ มีมนุษย์ มีสัติย์โลก ฯลฯ แต่เราไม่ไปให้ความหมายมัน...................................

ทุกอย่างเป็นธรรมชาติของเขาอยู่เองแล้ว เกิดดับอยู่แล้ว
มิได้มีความพยายามอยู่อย่างนั้น พยายามอยู่อย่างนี้
เป็นธรรมดา อย่าไปยึดไปติด ว่าของๆเรา ของๆเขา
รู้ในรู้อยู่ รู้ในจิตอยู่ อย่ายึดรู้ยึดจิต ก็คือรู้ว่านั้นผู้หญิงนะ
นี่ผู้ชายนะ อย่าไปรู้ อาการของการไปรู้ก็คือ สวยนะ หล่อนะ
เสียงเพราะนะ

ทุกอย่างเกิดจากเราไปให้ความหมายมันทั้งสิ้น
ให้ความหมาย สร้างความหมายเอง แล้วก็ไปหลงในความหมาย
ที่เราสร้าง เปรียบง่ายๆเช่นการตั้งความหวัง ความหวังเราเป็นคนตั้งเอง
เมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ ใครเป็นคนตั้งก็ตัวเองนั่นและ ไม่ลองคิดว่าเมื่อตั้งแล้ว ก็สามารถตั้งใหม่ได้ หรือเปรียบนักกวี ที่เขียนภาพขึ้นมาสวยงามมากใช้ความตั้งใจ และเวลามาก วันหนึ่งลูกเกิดทำสีหกใส่ภาพ
ก็เป็นทุกข์ แต่ใยไม่คิดว่าเราเขียนใหม่ขึ้นมาก็ได้

แล้วถามว่าตัวตนมีหรือเปล่า ตอบตรงๆคือมี แต่ไม่มีในความ
หมายแห่งจิตใจ เข้าใจความเป็นจริง สิ่งที่เป็นธรรมชาติ

ความรู้ในทางพุทธศาสนา คือรู้ความจริงสิ่งที่เป็นธรรมชาติ มิใช่รู้แบบมีการปรุงแต่งของจิต การหลอกตัวเอง ให้ความหมายเอง แล้วก็มาทุกข์เอง

การที่เราไปแย่งสิ่งต่างๆ หรือที่หนึ่งจะมีอันเดียวนั้น ใครเป็นคนคิด
ใครเป็นคนให้ความหมาย ก็เราทั้งสิ้น เพราะเราให้ความหมาย สมมุติ อุปโลก ทุกอย่างขึ้นมาแล้วกลับมาทุกข์เอง เหมือนกรงครอบ
ใจ ห่วงคล้องคอ หรือกับดักที่ตนสร้าง แล้วก็ทำร้ายตัวเอง

ข้าน้อยกล่าวตามที่พอทราบ หากผิดพลาดประการใดขออภัย


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 2 : 22 ].....อัตตา...คือตัวตน...

.....อนัตตา..คือความไม่มีตัวไม่มีตน...

.....ไม่มีสิ่งไร..ที่เป็นของเราซักอย่าง...

......แม้แต่ร่างกายของเราเอง..ก็มาอาศัยเขาอยู่

......เมือ่ถึงเวลา..ก็ต้องละร่าง.ละสังขาร...กลายเป็นธุลีผง..ไป

.......ใช่หรือเปล่า..เจ้าค่ะ..

.......ไม่แน่ใจว่าข้าน้อยเข้าใจถูกหรือเปล่า...

.......วานผู้รู้...ช่วยชี้แนะ..ค่ะ

//...น้อมคาระวะ.....//

โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 16 ]

เรียนท่านอิ่มอุ่นที่เคารพยิ่ง

อนัตตา มิได้แปลว่าไม่มีตัวตนขอรับ มันแปลว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
คือตัวตนมีแน่ ธาตุสี่ขันธ์ห้า แต่อย่าไปยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา
อนัตตา คือความไม่ยึดไม่ติดในตัวตน ว่าเราว่าเขา ว่าของเราของเขา
มันเป็นการมองสิ่งที่เป็นจริงอยู่เองแล้วมิได้มองดูโดย โมหะ โทษะโลภะ
หรือการปรุงแต่งไดๆของจิต มันเกิดดับของมันอยู่แล้ว
มันไม่ใช่ของเราหรอก ไม่มีเรามันก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ของเขาอยู่แล้ว เรามิได้สร้างขึ้นมา และเราก็ไม่สามารถบังคับให้มัน
อยู่ตลอดไปได้ ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามธรรมชาติ ของมันเอง

*หมายเหตุ ข้าน้อยอาจด้อยปัญญา แต่ตัวอนัตตานั้นถ้าสามารถเข้าใจได้
จริงๆ แล้ว จะสามารถพิชิต โมหะ โทสะ โลภะ และเข้าใจ อนิจจัง ทุกขัง นั้นแสนจะง่านนัก
จะทำให้เกิดปิติมากมาย และจะได้สัมผัสกับความอิ่มเอิบที่ไม่เคยเจอ
มาตลอดชีวิต ตอนนี้ข้าน้อยยังหลงใหลกับมัน พยายมที่จะเดินข้ามจุดนี้ไป
แต่มันยาก เพราะยังหลง เพราะยังมีตัวหลงตัวกิเลสอยู่ แต่อย่างน้อย

ข้าน้อยอยากให้เพื่อนๆ สัมผัสกับความสุขความปิติอย่างนั้น แล้วทุกคนจะร้อง อ๋อ เห็นแล้ว

ข้าน้อยมิสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายเพราะอยากให้ท่านปฏิบัติเอง
แล้วจะเข้าใจ
ข้าน้อยขอคาราวะด้วยความนับถือยิ่ง


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 31 ม.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 54 ]แท้จริงเหล้าขาวย้อม..........ฉายา
บังอบายมารมายา..............โปรดเกื้อ
ชี้ธรรมนำแสดง.................เผยแผ่
จิตสว่างกระจ่างแก้.............ผ่องเนื้อนพคุณ

สัจจะสมมุติ........................พุทธสัจจ์
ปรมัตถ์..............................สุญญตวิโมกข์
โภคธรรมนำใจคน..............พ้นสุขโศรก
ชี้เห็นโลก...........................โยนิโสมโนสิการ


สาธุ.......แท้จริงเป็นเช่นนี้
ขอบคุณท่านนักที่มอบดวงตาแห่งธรรมแด่คนมืดบอดหลงโลกเช่นข้าพเจ้า

สาธุ...สาธุ...สาธุ
โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 1 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 37 ]

"

โดย : "
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 2 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 3 : 47 ]

ดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดีดี.............................................ครับ

โดย : ooo
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 46 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com