Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

เคล็ดวิชาคัมภีร์เก้าอิม

แด่จอมยุทธ์น้อยหญ่ายทั้งหลาย
นี่เคล็ดในคัมภีร์เก้าอิม
ให้ผู้เข้ามาเปิดอ่าน จงเขียน
ข้อความแสดงความคิดเห็นทุกคนด้วย
ใครเปิดอ่านแล้วไม่แสดงความคิดเห็น
น้องจิว.....จะเขียนรูปเต่าหดหัวตัวน้อย ๆ ไปวิ่ง
เล่นบนหน้าฝากท่าน 1 ตัว ที่หลัง 1 ตัว ที่แก้ม
ซ้ายขวาที่ละ 1 ตัว เอาแค่ 4 ตัวก่อนแล้วกัน

อะนี่เคล็ดคัมภีร์
เริ่มละนะ อั่นแน่ใจจดจ่อ

อืมมม
เคล็คลับคัมภีร์เก้าอิมขั้นที่ 1-3 (ทั้งหมดมี 9 ขั้น) เอาไป 3 ก่อน
เกิดเปิดมาแล้วไม่อ่าน ไม่เขียนแสดงความคิดเห็นจะได้ไม่เสียเวลาไปวาดรูปเต่าผู้ฝึกยุทธ์ท่องจำเคล็ดในจิต คอยพินิจพิศสมองต้องกำหนด
เบิกบานสำราญใจไม่รันทด หมดพยศลดละสละไป
มือไขว้หลังหวังยืนดีมีสง่า กำหนดว่า "ยืนหนอ" พอแจ่มใส
แล้วเคลื่อนเท้าก้าวเดินดำเนินไป"ขวาย่างหนอ"ให้ว่าไว้เป็นอาจิณ
"ซ้ายย่างหนอ"ต่อไปให้กำหนด ค่อยปล่อยปลดซึ่งกายอย่าวายสิ้น
"ยืนหนอ" อีกปลีกใจไกลราคิน ค่อยค่อยผินได้ขยับกลับตัวมา
ว่า"กลับหนอ" กลับหนอพอดีดี กลับมาที่ทางเดินเพลินหรรษา
กลับสามคู่ดูให้ดีมีราคา กลับตัวมาแล้วนั่งตั้งกานลง.....

เอ้า... เต่า เต่า เต่า รูปเต่าเฝ้ารออยู่
เข้ามาอย่าคุดคู้ รีบรีบดู รีบรีบเขียน
อ้าว...เต่า เต่า เต่า เข้ามาแล้วได้เขียน
น้องจิว...ขอคารวะน้องเพี่ยน จะไม่เขียนรูปเต่าเอย.....

โดย : เฒ่าทารก น้องจิว...
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 11 : 20 ]

เอ้า... เต่า เต่า เต่า
รูปเต่าเฝ้ารออยู่
เข้ามาอย่าคุดคู้
รีบรีบดู รีบรีบเขียน
อ้าว...เต่า เต่า เต่า
เข้ามาแล้วได้เขียน
น้องจิว...ขอคารวะน้องเพี่ยน
จะไม่เขียนรูปเต่าเอย.....


โดย : จิวเอง กลัวเขียนเต่า
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 15 ]

แม้ซ่อนกายาหาปรากฏ
ย่อมรัดทดหดหัวกลัวเขียนเต่า
ใยมาแล้วอ่านแล้วดูกลัวเข้า
กลัวเขียนเต่าหดหัวรึไงกันผู้ฝึกยุทธ์ท่องจำเคล็ดในจิต
คอยพินิจพิศสมองต้องกำหนด
เบิกบานสำราญใจไม่รันทด
หมดพยศลดละสละไป
มือไขว้หลังหวังยืนดีมีสง่า
กำหนดว่า "ยืนหนอ" พอแจ่มใส
แล้วเคลื่อนเท้าก้าวเดินดำเนินไป
"ขวาย่างหนอ"ให้ว่าไว้เป็นอาจิณ
"ซ้ายย่างหนอ"ต่อไปให้กำหนด
ค่อยปล่อยปลดซึ่งกายอย่าวายสิ้น
"ยืนหนอ" อีกปลีกใจไกลราคิน
ค่อยค่อยผินได้ขยับกลับตัวมา
ว่า"กลับหนอ" กลับหนอพอดีดี
กลับมาที่ทางเดินเพลินหรรษา
กลับสามคู่ดูให้ดีมีราคา
กลับตัวมาแล้วนั่งตั้งกานลง.....


โดย : มันอ่านยาก จิวเอง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 20 ]

ข้าฝีกมาแล้ว อามิตพุทธ

โดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 12 ]

เอ เณรน้อยน้องเจ้าคงไม่ได้ตั้งใจฝึกมั๊ง
เห็นฝึกทีไรหลับทุกที ไม่หลับก็เล่น


โดย : อามิตพุทธ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 33 ]

จ้องมองแต่มิอาจเห็น
นี่เรียกว่าไร้รูป
สดับฟังแต่ไม่ได้ยิน
นี่เรียกว่าไร้เสียง
ไชว่คว้า แต่มิอาจจับต้อง
นี่เรียกว่าไร้ตัวคน
สิ่งทั้งสามนี้ อยู่เหนือคำอธิบายใดๆ
ทั้งหมด ประสานกลมกลืนกัน
และกลายเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อหดหัวอยู่ในกระดอง ก็ปราศจากแสงสว่าง
เมื่อโผล่ออกมา ความมืดมิดก็หายไป
เป็นรูปที่ไร้เนื้อ
ก็เป็นกระดองที่ว่างเปล่า
มีเนื้อ มีกระดอง มีกระดอง มีเนื้อ
ต่อเนื่องกันไป ไม่แปรผัน

ผันจากความมี ไปสู่กระดองที่ว่างเปล่า
จึงเรียกว่าความไร้
มีสภาพไร้เนื้อ จึงเรียกว่ากระดองว่าง

หันไปดูหาง แต่มิเห็นหาง
สบัดหาง แต่ไม่ถูกหัว


นี่คือสภาวะ สัจจะแห่งเต่า

(จาก สัจจะแห่งเต่า ของอ.นิรันดร์ แสงสวัสดิ์
ที่เรียบเรียงเพื่อล้อวิถีแห่งเต๋า ของพจนา จันทรสันติ
แต่อ่านดีๆ จะเห็นว่า สาระมิได้ล้อเลย)

เล่าฮิว จึงไม่กลัวเป็นเต่า

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 23 : 25 ]

ตำราดีมีมากมายนัก
พึงประจักษ์เรียนรู้อยู่เสมอ
ตั้งสติเตือนตนอย่าเผลอเรอ
จะได้เจอหนทางถูกปลูกต้นธรรม

คำภีร์ดีล้วนมากมีที่จะอ่าน
แสนเบิกบานมากมายล้วนคมคำ
ล้วนสั่งสอนจิตใจให้รู้กรรม
การกระทำผลดีชั่วที่ตัวเรา

ถึงคำภีร์จะดีก็ไร้ค่า
หากประชาไม่รู้ดูโง่เขลา
ยังลุ่มหลงในโลกีนี้ไม่เบา
หากตัวเขาไม่สนใจก็ไร้ความ

.......มนุษย์หนอ......ทุกคนมีความรู้..ความฉลาด ไม่มาก..หรือน้อย
ไปกว่ากันหรอก..อยู่ที่เขาจะให้ความสนใจหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง...
ตำราในโลกนี้มีมากมายนักข้าน้อยคิดว่า...ถ้าเขาอยากรู้สิ่งใดแล้วใน
ยุคโลกไร้พรหมแดนเช่นนี้คงง่านนัก....

หนทางแห่งชีวิต..แต่ละคนเป็นคนลิขิตชีวิตของตนเอง...ดีชั่วอยู่ที่ใจ
หากคนเราบรรลุนิติภาวะแล้วข้าน้อยว่า..เรื่องดีชั่วทุกคนย่อมรู้ดี
แต่เขาจะทำหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง.............

เปรียบตำราเพลงยุทธที่วิเศษหาสิ่งใดเปรียบได้.....ตกไปอยู่ในมือของ
ผู้ที่ไม่ปราถนาฝึก....มันก็คงเป็นเพียงเศษกระดาษหนาๆ เล่มหนึ่ง
เพียงแค่นั้นเอง.........................โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 1 : 8 ]

ไร้รูปไร้ร่าง ว่างเปล่า
ไร้เงาไร้เสียง พิจักษ์ เย็นเยียบ
ไร้จิตไร้ตรึก เทียบเอกัคตารมณ์
ข่มได้เสียสิ้น จึ่งพ้น บ่วงมาร.

โดย : เฉียนคงไต้ซือ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 11 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 15 : 11 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com