Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : บที่1

ปรับความเข้าใจ

บางคน มองฟ้า เพื่อความสวยงาม
บางคน มองฟ้า เพื่อวาดความฝัน
บางคน มองฟ้า สร้างสรรค์จินตนาการ
บางคน มองฟ้า เพื่อค้นหาตัวตน
น้อยคน มองฟ้า พบความว่างเปล่า
ความจริง ท้องฟ้า คือความว่างเปล่า
เมื่อขึ้นไปอยู่บนฟ้า จึงพบว่า
ฟ้าคือความว่างเปล่า ความว่างเปล่า
คือฟากฟ้า สิ่งที่มองเห็นเมื่ออยู่บนฟ้า
คือความว่างเปล่า ความว่างเปล่าที่
ครั้งหนึ่งเคยคิดว่าสวยงาม
เมื่อได้สัมผัสจึงได้รู้ว่าสิ่งที่เคยคิด
ไม่ได้เป็นดั่งที่เคยคิด สิ่งที่เคย
เห็นไม่ได้เป็นดังที่เห็น
ถึงแม้เป็นเพียงแค่ความว่างเปล่า
ในความว่างเปล่าไม่มีสิ่งใด
แต่สิ่งที่ได้กลับเป็นความคิด
ได้คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิด
ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น
ได้เปิดมุมมองแห่งความคิด
มุมมองที่กว้างขึ้น บนความว่างเปล่านั้น
ได้เข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจ
ได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรับรู้
ยิ่งได้เข้าใจ ยิ่งได้รับรู้
ก็ยิ่งเข้าใจว่ามีอีกมากหลายที่ไม่อาจเข้าใจ
ได้รับรู้ว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง
ยิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่เข้าใจ........มากกว่า
บางครั้งการไม่เข้าใจอะไรเลย ก็ยัง ........ดีกว่า


โดย : ลมฟ้าอัสนี
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 13 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 10 ]

... ฟ้าไม่ว่างเปล่า เพราะเรามองเห็น ...
.... ..... ..... ......
... เป็นตามความเข้าใจ ...
...
... แล้วแต่ความคิดท่าน ...
...
... ... ...
... ยกจอก ...

โดย : ร้อยสาย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 13 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 31 ]

ท้องฟ้าเองอาจไม่มีอะไร
แต่ถ้าเรามองทะลุโลกได้โลกได้
ฟ้าก้อไม่มีค่าอะไร แต่เรามองไม่เห็น
แต่กลับเห็นฟ้าที่ว่างเปล่า แล้วก้อจินตนาการไปเรื่อย
ถึงท้องฟ้าจะว่างเปล่า แต่ก้อเป็น สิ่งเดียวที่ทำให้รู้สึกว่า
เหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มันยังว่างเปล่าเหมือนเดิม
ในเมื่อมันยังเหมือนเดิม เราก็มีจินตนาการอีก ไปอย่างนี้เรี่อยๆ
ไม่จบสิ้น เสมือนว่าท้องบอกเราว่าไม่อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว
ไม่มีผลกระทบอะไร ทำให้โลกกลมๆใบนี้ก้าวหน้าทั้งดีและไม่ดี ไปเรื่อยๆ
ไปพร้อมๆกัน สรุป ท้องเป็นสิ่งพื้นฐานของความคิด

ด้วงความ งง จาก......
จอมยุทธ์ปรัชญาเถื่อน

โดย : จอมยุทธ์ปรัชญาเถื่อน
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 13 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 7 ]โอ้...............ฟ้าช่างว่างเปล่านัก
นกน่ารัก.....ปุยเมฆขาว...รุ้งพราวใส
อาทิตย์อุ่น...พระจันทร์เย็น...ดาวเด่นไกล
ฟ้าว่างไป.....ช่วยกันเติม...เพิ่มความเต็ม
โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 17 : 33 ]

เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้ง

คารวะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 21 : 37 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com