Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

รูปสี่ที่เกาะเกี่ยว

จากดินน้ำลมไฟที่ไหลเร่ง

ประกอบเก่งเป็นมหาภูติทั้งสี่

ก่ออณูเรือนร่างทุกนาที

เพลิงชีวีอยู่ได้ด้วยไฟกรรม

ครั้นแล้วหมดธาตุสี่ที่พร่ำภักดิ์

รักสุดรักหวงละเมอเคยเพ้อพร่ำ

หมดธาตุไฟ ลม สลาย ดินระกำ

เหลือแต่หนอนชอนกระหน่ำอยู่ในโลง


: tiki_ทิกิ - [ 14 ก.พ. 48 20:44:08 ]
ตอบกระทู้ มหาภูตรูป ๑ คุณ วิ


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 10 : 10 ]

..มหาภูตรูปสี่ย่อมแปรเปลี่ยน
ไหลวนเวียนซับซ้อนสับสน

โดย : นายน้อย
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 10 : 22 ]

ด้วยดินน้ำลมไฟในธาตุสี่

ย่อมไหลรี่หล่อรูปให้โอ่โถง

วิเคราะห์ ตโจ หนังอันเกี่ยวโยง

เพียงไฟโพลงเกี่ยวก่ายเรือนกายตน


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 10 : 48 ]

ได้ยินกล่าวเรื่องราวที่หน้าคิด
ให้มีจิตอยากร่วมวงค์อย่าสงสัย
เป็นข้อคิดที่ดีเตือนหัวใจ
ให้ห่างไกลความประมาทอนาถใจ

อันชีวิตมนุษย์ก็เท่า
ก็แต่ผลบุญกรรมที่ทำไว้
เมื่อเลือนลับดับหายสลายไป
สิ่งคงไว้เพียงดีชั่วทั่วโลกาโดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 19 ]

อันชีวิตมนุษย์ก็เท่านั้น
ก็แต่ผลบุญกรรมที่ทำไว้
เมื่อเลือนลับดับหายสลายไป
สิ่งคงไว้เพียงดีชั่วทั่วโลกา

จริงแล้วผิดเยอะเลย..ขออภัยยังเมาค้างอยู่ท่าน


โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 20 ]

ดินชุ่มชื่นด้วยแรงน้ำ
น้ำขื่นใจด้วยแรงดิน
สิ้นดินสิ้นน้ำ ลมเปลี่ยนทิศทางแล้วไซร์
ไฟจ้าวจะปรานี......................โดย : ลูกท้อหมื่นปี
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 33 ]


ได้ยินกล่าวเรื่องราวที่หน้าคิด
ให้มีจิตอยากร่วมวงค์อย่าสงสัย
เป็นข้อคิดที่ดีเตือนหัวใจ
ให้ห่างไกลความประมาทอนาถใจ

อันชีวิตมนุษย์ก็เท่านั้น
ก็แต่ผลบุญกรรมที่ทำไว้
เมื่อเลือนลับดับหายสลายไป
สิ่งคงไว้เพียงดีชั่วทั่วโลกา

: มารเหล้าขาว: วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 19 ]

โดยพระพุทธองค์ทรงดำรัส
ได้ชี้ชัดความไม่เที่ยงไว้ก่อนหน้า
ข้าฯ ฟังธรรมทุกวันจนเต็มตา
รำลึกว่าความตายเป็นสรณํง

ข้าฯ เสียดายวันเวลาที่มาผ่าน
จะเหลือนานแค่ไหนในความคลั่ง
กับหลงไหลได้ปลื้มลืมชีวัง
ว่าไม่เที่ยงไม่ยั้ง....ในบาปธรรม

ด้วยสลดในจิตจึงคิดเขียน
ได้เฝ้าเพียรเตือนทางหว่างกระหน่ำ
เพียรระมัดระวังธรรมในกรรม
เพียรจดจำ สิบ บุญ_กรรม * เตือนตน


สิบ บุญ_กรรม *
คือ กุศลกรรมบท๑๐ และ อกุศลกรรมบท ๑๐
ด้วยรักในมนุษยชาติ อันเป็นทางสายกลางแห่งกำเนิด
ให้สามารถไปทาง ดี หรือ ชั่ว ได้ ทั้งสิ้น ตามใจ ตามกรรม
จึงขอเชิญท่านที่พอมีเวลา ใฝ่หาธรรมไว้คุ้มครองตน
ด้วยการฟังในเวลาว่างที่อยู่หน้าจอ หรือ ทำงานไปด้วย
http://www.palungjit.com/smati/voice/all.htm
ด้วยห่วงเพื่อนมนุษย์ทุกคน
อย่างน้อย ฟังเพลงสวดท่าน องคมนตรี พล ร ต อัศนี ปราโมท
ท่านประจง ทำใว้ ในนี้

http://www.palungjit.com/smati/voice/all.htm

บทสวดมนต์แปล ประกอบดนตรี โดย พูลศรี เจริญพงษ์
อะระหังฯ นะโมฯ อิติปิโสฯ-พระพุทธคุณ-พระธรรมคุณ-พระสังฆคุณ-พาหุงฯ-เคารพคุณมารดา-บิดา-เคารพคุณครู-อาจารย์-เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-สรรเสริฐคุณเทพยดา 26:45 48 kbps 22.1 kHz 9.63 Mb

ขอความซาบซึ้งในธรรมวัตรเป็นแด่ท่าน

ทิกิโดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 31 ]

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ
สงฺฆญฺจ สรณํ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ
สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ
ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ
ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ
อริยญฺจฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ
ทุกฺขูปสมคาทินํ . . . ฯ ๑๙๐-๑ ฯ


ผู้ถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ย่อมเห็นอริยสัจด้วยปัญญาอันชอบ คือ
ทุกข์, เหตุของทุกข์, ความดับทุกข์ และ
อริยมรรคมีองค์แปด อันเป็นทางดับทุกข์

He who takes refuge in
The Buddha, the Dharma and the Sangha
Sees with wisdom the Four Noble Truths:
Suffering, The Cause of Suffering,
The Cessation of Suffering,
The Noble Eightfold Path leading to
The Cessation of Suffering.


สาธุ...........จงมีแด่ผู้ที่อยู่ในกระทู้นี้


โดย : อุบาสก
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 58 ]

กราบเรียน ท่าน อุบาสก
ขอคารวะ ใน

ธรรมจากพระโอษฐ์ อันท่าน เสฐียรธรรม ธรรมปก
ได้ จารไว้
ขอขอบพระคุณที่นำมาเป็นสิริมงคล
แก่ผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

ขอคารวะท่าน

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 20 : 43 ]


โย จ คาถาสตํ ภาเส
อนตฺถปทสญฺหิตา
เอกํ ธมฺมปทํ เสยฺโย
ยํ สุตฺวา อุปสมฺมติ ฯ ๑๐๒ ฯ

บทกวีบรรยายธรรมบทเดียว
ที่ทำให้ผู้ฟังได้รับความสงบประเสริฐกว่า
บทกวีที่ท่องจำได้ตั้งร้อยโฉลก
แต่ไม่มีประโยชน์แม้แต่บทเดียว

Should one recite a huandred useless verses,
Better is one single word of the Dharma,
Hearing which one is pacified.

สาธุ...

โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 20 : 59 ]

ขออนุญาต ท่านมารบะหมี่ และ ท่าน อุบาสก

ชื่อท่าน เสฐียรพงษ์ วรรณปรก ข้าไปเปลี่ยนชื่อ
ท่านผุ้เขียนอีกเสียแล้ว ขออภัย ขอคารวะ


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 21 : 3 ]

ชีวิต คือ กองทุกข์
ความเกิดเป็นทุกข์
ความแก่เป็นทุกข์
ความเจ็บเป็นทุกข์
ความตายเป็นทุกข์
ความโศกเศร้าร่ำไรรำพัน
ความไม่สบายกาย
ความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์
ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์
ความผิดหวังเมื่อปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์
ว่าโดยย่อ อุปาทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นตัวทุกข์ นั่นเอง ฯลฯ

โดย : ผ่านมา
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 21 : 26 ]

ขอคารวะท่านผ่านมาหาพระธรรม

คืองามล้ำธรรมเรื่องทุกข์ ถี่ถ้วนกว่า

ด้วยเป็นพระดำรัสองค์สัมมา

ทรงสอนสั่งภราดาสองพันปี

ขอขอบคุณ น้ำใจ ท่านสหาย

ซึ่งแยบคาย นำความ มาที่นี่

ข้าฯ ขอบคุณ อ่านได้ ใจความดี

รำลึกถึง บารมี พระพุทธองค์

ขอคารวะท่าน
ทิกิ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 22 : 41 ]


หวัดดี ทิกิ

โดย : มังกรเดียวดาย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 20 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 21 ]

สวัสดีค่ะท่านมังกรฯ

คารวะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 20 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 21 : 0 ]

4 คนหาม
3 คนแห่
1 คนนั่งแคร่
2 คนแน่มากนำทาง

โดย : จอมยุทธ์คอมฯ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 35 ]


เมื่อก่อนไม่เคยคิดเช่นนี้

แต่วันนี้กลับเพิ่งประจักษ์

ความเกาะเี่กี่ยวที่เป็นทุกข์ของคำว่า ชีวิต

โดย : ยัยเหมียว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 49 ]


ใจคนไม่แน่นอน
มิอาจเดาใจได้
อยู่ที่กาลเวลา
เป็นผู้ตัดสิน
ความดีที่สร้างไว้
จะเป็นผู้นำพา
หากแต่ความชั่ว
จะพบจบสุดแสนไม่รู้ลืม


โดย : หนึ่งเดียว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 56 ]

ขออภัย ท่านจอมยุทธืคอม ท่านยัยเหมียว และ ท่านหนึ่งเดียว

ล้วนได้มาแสดงสัจจธรรมแห่งขีวิต ด้วยกันทั้งสิ้น
ข้าน้อย ไม่ทันได้สังเกตุว่าท่านมาทักทาย จึงขอ
ท่านได้โปรดอภัยให้ข้า ฯ ด้วยเทอญ

ขอความสุขในธรรมมีแด่ท่าน

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 3 : 5 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com