Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

พุทธบูชา

....มาฆธรรม ๚๏ทำดี เว้นชั่ว ทำใจบริสุทธิ์ ๚
จงทำดี ละเว้นความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์

๏ .มาฆะมาศ คืบเข้า...............แขไข

ทรงสถิตย์ดวงใจ........................แจ่มจ้า

พระพุทธพจน์ สว่างใน...............นานเนิ่น....ชนนอ

เย็นยิ่งเย็นโลกหล้า.....................หล่อเลี้ยงเย็นธรรม ๚

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 8 ]


ร่มธรรม...
ร่มเงาหล่อเลี้ยงคงามร่มเย็น
โดย : ยัยเหมียว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 32 ]

คารวะท่านทิกิ และอีกจอมยุทธ์ทุกท่าน

สักวามาฆะบูชาเชิด
เพ็ญเดือนสามนำก่อเกิดก่อวิถี
เนื่องด้วยพระอรหันต์หนึ่งพันมี
เศษสองร้อยห้าสิบที่เอหิพรต
มาประชุมพร้อมเองใช่เร่งนัด
พุทธองค์ได้ตรัสหลักธรรมบท
เป็นหัวใจศาสนาตถาคต
ให้ปรากฏเป็นแนวสอนบวรเอย.

โดย : จอมยุทธ์คอมฯ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 46 ]


๏ .โอวาทปาฎิโมกข์ ล้วนน้อมนำ

พุทธบุตรจงทำดี ทั้งหลาย

ละ เว้นชั่ว ละบาปทั้งใจกาย

ใจบริสุทธิ์ หมายประหารมารเศิก


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 43 ]

มาฆะ เพ็ญเดือนสาม_________พรุ่งนี้
เชิญชวนท่านทิกิคนดี________ ไปวัด
ได้ร่วมสร้างทางบุญ__________ สุข แฮ
ฟังธรรมรสแล้วแคล้วภัย______ ด้วยจิตต์ เกษมสานต์.

โดย : จอมยุทธ์คอมฯ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 14 : 2 ]


๏ . มาฆบูชา วันเพ็ญเดือนมาฆะ
วันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
จาตุรงคสันนิบาต ได้บุกเบิก
เกียรติเกริกเวฬุวันมหาวิหาร

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 10 ]


ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยม คุณ ยัยเหมียวค่ะ


ท่านจอมยุทธ์ คอม ท่านจะไปวัดไหน
ขอให้ท่านไปด้วยความผ่องแผ้วค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 13 ]

อบรมจิตให้ตรงมั่นคงแล้ว
จะผ่องแผ้วสุดดีไม่มีหมอง

และ
มวลบัณฑิตจิตมั่นไม่หวั่นไหว
อารมณ์ใดไม่เคืองข้องให้หมองศรี

ทักทายกันแหละยามเข้ามาเปิดอ่าน
คารมคมหอก (เอ้ย คมคาย) ของชาวยุทธ์


โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 3 ]

๏ . พระอรหันตสาวกประชุมพร้อม

นอบน้อมพระพุทธองค์ทรงขับขาน

เอ่ย โอวาทปาฎิโมกข์พระบันดาล

นพวารหลังตรัสรู้ได้เก้าเดือน

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 13 ]


๏ .จาตุรงคสันนิบาต พร้อมองค์สี่
มาฆปูรณมีเพ็ญเสมือน
พันสองร้อยห้าสิบรูปอรหันต์เยือน
อุปสมบทตรงองค์พุทธะเคลื่อนพระวาจา

๏ .เป็น ฉฬภิญญา อภิญญา หก
อรหันตสาวกจากทุกท่า
บวชตรงองค์พุทธะเอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา
ฉฬภิญญาอรหัตมามินัดกัน


โดย : tiki
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 15 ]


๏ .จึงทรงแสดงโอวาทปาฎิโมกข์
หลักคำสอนดับโศกโลก_สวรรค์

(นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา)

ด้วย นิพพาน เป็นเอกองค์พงษ์ราชันย์

(ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา)

ด้วยขันติอดทนพลันดั้นฝึกตัว


๏ . (สพฺพปาปสฺส อรกณํ)

สัพพะปาปัสสะ อะระกะณัง
คือยับยั้งตนไว้มิให้ชั่ว
กาย วาจา ใจ ตนมิหมองมัว
ไม่เกลือกกลั้วโคลนตมข่มกายใจ


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 18 ]


๏ .(กุสลสฺสูปสมฺปทา)

กุสะลัสสูปะสัมปะทา
คือเบิกกายวาจาจิตผ่องใส
ทำดีด้วยพุทธปัญญาอย่างว่องไว
ปัจจุบันธรรมไว้เป็นนิจกาล

๑๐
๏ .(สจิตฺตปริโยทปนํ)

สะจิตตะปะริโยทะปะนัง
ชำระรั้งจิตผ่องใส เป็นบาทฐาน
สะอาด สงบ ลบทุกข์ที่รุกราน
พลังญาณเปล่งแท้เห็นแต่ไกล

จบตอน ๑ ๏พุทธบูชา....มาฆธรรม ๚

น้อมคารวะท่านผู้อ่านผู้เจริญธรรมทุกท่าน


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 18 ]

มาฆะเพ็ญเดือนสามวันนี้แล้ว
พอเสียงเจื้อยแจ้วไก่ขันตื่นกันหนา
เช้าเช้าพร้อมเพรียงใส่บาตรวันทา
แด่พระสังฆาผู้มาอนุโมทนาบุญ

ใจสะอาดใจสว่างใจสงบ
ถ้ามีครบผลบุญส่งหนุน
อีกทั้งมีเมตตาการุณย์
โอ้แม่คุณนามทิกิจิรังนาม..

++++++++++++++++++++++++++

เชิญชวนท่านทิกิคนดีได้ไปวัด
นามเขาจัดวัดประยูรฝั่งธนนั้นว่า
วัดนี้จอมยุทธ์คอมไปทุกวันสำคัญตลอดมา
จากคลองสานเลี้ยวขวาเข้าไปใน

ถ้าอ้อมซ้ายแลขวามาวงเวียนใหญ่
ก็ตรงไปทางสะพานพุทธฯรุดปกเกล้า
ซิดซ้ายซ้ายย้ายรถาว่าเบาเบา
ก็ตรงเข้าประตูวัดชัดเจนเอย.

************************************************

เชิญครับเชิญที่วัดประยูรฯ ฝั่งธนนะเจ้าข้าเอย
จอมยุทธ์ทุก ๆ ท่านผู้ใฝ่แสวงบุญทุกท่าน


โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 31 ]

การได้เห็นองค์พุทธะพระอรหันต์
เนืองเนืองนั้นยากหนาจะหาไหน
องค์พุทธะจะได้ตรัสอุบัติใน
โลกวิสัยนานนับแสนกัปป์กัลป์
ผู้ใดพบเพียงครั้งยังลำบาก
เหลือจะยากทั้งมนุษย์สุดสวรรค์
การได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงธรรม์
เนืองเนืองนั้นน้อยมากยากเหลือเกิน.

มาจากขุททะกะนิกาย สุตตะนิบาตจ้า (พระไตรปิฎก)

โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 44 ]

โอ จอมยุทธคอม..กระดูกคุณ ปู่ คุณ ตา คุณพ่อ อยู่ที่วัดประยูร...
แต่ พรุ่งนี้ ไม่ทราบว่ามีอะไรกี่โมงคะ...จะได้ไปหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยค่ะ ขอบพระคุณ ที่มาเขียนกลอนให้เห็นบรรยากาศ
และมีน้ำใจ อธิบาย งานที่นั่น...นึกแล้วเศร้า ที่คุณแม่ท่านจำอะไร
ทำอะไรไม่ได้ เสียแล้ว...ไมอย่างนั้น ท่านคงจะไปทำบุญ กระดูก
ให้ ท่านทั้งสามทุกปี นะคะ

ขอบคุณ ค่ะ คิดแล้วเศร้าๆยังไงนะคะ


โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 55 ]

สงกรานต์เราไปบังสุกุลให้ท่านก็ยังดีนะ
กระดูกท่านคุณปู่ คุณตา คุณพ่ออยู่ตรงในเจดีย์เหรอ
ถ้าว่างจะไปจุดธูปบอกท่านให้ (ถ้าไปบ่อย ๆ นะ)

กิจกรรมที่วัดประยูรฯ ก็คงเหมือนทุก ๆ วันสำคัญ
หละมั๊ง คือ เช้า 8 โมงกว่า ๆ เราก็ไปที่เขาเต่า
ไปให้ทานแก่สัตว์น้อยใหญ่ เช่น ปลา เต่า นก
9 โมงก็เข้าไปในโบสถ์ 10 โมงก็ไปถวายเพล
กรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์ หลังจากนั้นก็นั่งสมาธิ
เดินจงกรมบนศาลาใหญ่ พระสงฆ์ท่านก็จะมาเทศน์สอน
ค่ำก็เวียนเทียน ก็มีอยู่อย่างนี้หละมั๊งเท่าที่เคยไปก็
เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยเปลี่ยน ทำจนเป็นประเพณีของวัด
ไปแล้ว นี่ก็ 9 โมงแล้ว พอดีไม่ได้ไปฟังธรรมเลยมาฆะปีนี้
เพราะต้องเตรียมสอบพรุ่งนี้ ค่ำ ๆ โน่นแหละจะไป


โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 10 : 22 ]

ขอบคุณ ท่านจอมยุทธ์
ที่ยังไม่อยากเข้าไปในส่วนเจดีย์วัด ก็คิดเรื่องผุ้คนเตือนมาว่า
เพิ่งผ่าตัดมาแผลในกายยังไมสนิทนักหนา
ระวังอย่าเพิ่งไปงานศพ หรือ ไปในที่แรงๆ ก็เลย
แต่งขาววันนี้อย่างปกติพร้อมจะออกไปไหนก็ได้
แต่คงจะไม่ได้ไป จนป่านนี้ ยังไม่ได้ไปไหน อาจไป
ตอนค่ำ หรืออย่างไร ไม่แน่
ปีก่อนที่อภิธรรมบอกกระทันหันให้ไป อ้อมน้อย
โทรฯมาตอนบ่ายก็ไปร่วมงานด้วยเช่นกัน
ปีนี้ ยังทำอารมณ์สบาย ฟังเทศน์หน้าจอไปเรื่อยๆก่อน
สมาธิฟังธรรม เพิ่งเขียนโคลงกลอน ชุด มาฆะ สามจบ
ที่มาลงหน้านี้ เป็นชุดหนึ่งค่ะ
ขอบคุณท่านจอมยุทธ์คอม ค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 11 : 31 ]

อันทุกข์ใดในโลกที่โศกเศร้า
ไม่มีเท่าทุกข์ครองในกองขันธ์
ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายวายชีวัน
ที่จะดั้นดิ้นรนไปหนใด

++++++++++++++++++++++++++

ขอให้สุขสบายหายไว ๆ นะครับ

โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 18 ]

สุขใดจะสุขในความสันโดษไม่มี

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 17 : 30 ]

นโม ตัสสะ ภคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ณ ทิศ บูรพา ย่ำค่ำนี้
ฟ้ามืดทึมเงาธานี
ราตรีมาเร็วเกินแรง

ดังจันทร์กลมเหลืองเรืองแรง
ปรากฏกายแจ้ง
ประจักษ์ฟากฟ้าอัมไพ

โอหนอ ศศินางช่างไข
เปิดแสงแจ่มใจ
โผล่ไวเกินเก็บงำแรง

เปิดโฉมโลมโลกาแสดง
เปิดเงาแจกแจง
นวบแสงเหลืองส้มอ่อนทา

รับคืนมาฆะบูชา
เพื่อชนโลกา
จุดเทียนเทวาพาตรง

นับด้วยกระแสแด่องค์
โอวาทปาฏิโมกข์ปลง
พุทธพจน์ดำรงมวลชน

ก้มกราบใจใฝ่นุสนธ์
กราบพระบรมพุทธพล
นำชนอรหัตนิพพาน

ทิกิ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 19 ]

แสงเทียนแสงธรรมน้อมนำจิต
ทุกชีวิตจิตต์ใฝ่ธรรมนำกุศล
คนทั่วหล้าทั่วฟ้าเมทนีดล
ใฝ่กุศลด้วยแสงธรรมนำแสงเทียน.

++++++++++++++++++++++++++โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 22 : 56 ]

มาฆบูชานำ.......ชนไทยใฝ่จำ
อดทนบนทางนิพพาน
ละชั่วทำดีเนิ่นกาล...ใจผ่องแผ้วขาน
สุ่ทางโมกษะหลุดพ้น


ขอบคุณที่แวะเยี่ยมค่ะ ท่านจอมยุทธ์คอม


โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 19 ]

โอวาทปาฏิโมกข์ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นการประมวลคำสอนหลักของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์สาวกนำไปประพฤติปฏิบัติ และนำไปสั่งสองผู้อื่นในแนวทางเดียวกัน คือ

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา ขันตี คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่ง
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย
สมโณ โหติ ปรํ วิเหธยนฺโต ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง
กุสลสฺสุปสมฺปทา การทำความดีให้ถึงพร้อม
สจิตฺต ปริโยทปนํ การทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์
เอตํ พุทฺธานสาสนํ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนา
อนูปวาโท อนูปฆาโต การไม่พูดร้าย การไม่ทำร้าย
ปาติโมกฺเข จ สํวโร การสำรวมในปาติโมกข์
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด
อธิ จิตฺเต จ อาโยโค ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
เอตํ พุทฺธานสาสนนฺติ นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

มีข้อความในโอวาทปาฏิโมกข์ที่อาจจะจำเพาะเจาะจงสำหรับนักบวชหรือบรรพชิต และบางข้อก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้ทั้งบรรพชิตและผู้ครองเรือน อย่างไรก็ตามข้อความในโอวาทปาฏิโมกข์ก็ได้แสดงถึง จุดหมายสูงสุด แห่งพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพานดังนั้นพุทธศาสนิกชนทุกหมู่

โดย : อุบาสก
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 23 ]

ท่านอุบาสก ข้าฯ ขอคารวะที่ท่านนำสรุปรวม
คำสอนพระพุทธองค์แด่ พระอรหันต์ใตนคืน
มาฆบูชา ขอบพีระคุณิย่งค่ะ

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 31 ]

ไปเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาที่ไหนกันบ้างละครับ ส่วนเณรขวานไปเวียนที่วัดไก้ลบ้าน วุฒากาศ24

โดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 1 ]

อนุโมทนาค่ะ ท่านเณรขวาน เมื่อคืน พระจันทร์สีเหลืองส้มมาก
เมื่อเช้าเพื่อนบอกว่า พระจันทร์ สีส้มแจ๊ดเลย

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 17 : 26 ]

ขออนุญาตก๊อปปี้บทกลอนธรรมะทั้งหมดนี้ไปด้วยความเคารพในเจ้าของนะ คิดว่าเป็นวิทยาทานนะท่านนะ ถ้าข้านำไปใช้คงต้องเอ่ยนามท่านเป็นครูแหละ


โดย : ขออนุญาต(คนไร้ชื่อรือนาม)
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 41 ]

ข้าก็เช่นกัน ข้าด้วย

ก่อนอื่นขออนุญาติท่านคนไร้ชื่อที่ก๊อปสำนวนท่านมา

ขออนุญาตก๊อปปี้บทกลอนธรรมะทั้งหมดนี้ไปด้วยความเคารพในเจ้าของนะ คิดว่าเป็นวิทยาทานนะท่านนะ ถ้าข้านำไปใช้คงต้องเอ่ยนามท่านเป็นครูแหละ

โดย : จอมก๊อปปี้
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 55 ]


เมื่อมาเยือนบ้านจอมยุทธวันพุทธะ

เพ็ญมาฆะมาศแจ่มกระจ่างหล้า

นอบน้อมเหล่างองค์สงฆ์แห่งสัมมา

สัมพุทธะเจ้ามหาพุทธญาณ

ขอมวลชนผองกระจ่างสว่างธรรม

เคารพสงฆ์องค์นำธรรมประสาน

ขออุบาสกอุบาสิกาก้องกังวาน

ปรีชาชาญพุทธธรรมล้าโลกา


ขอความเจริญในธรรมมีแด่ทุกท่านผู้ได้มาอ่าน
จะได้อ่าน ขอความแตกฉานในการเจริญธรรม
แลปฏิบัติธรรมพึงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายในการ
ประหารอวิชชาในดวงจิตตน

อนุโมทนาสาธุผู้เผยแพร่ธรรมทั้งมวล

ธรรมะแห่งพุระพุทธองค์ไม่ว่าจะเอ่ยเวลาใด
ย่อมเป็นสัจจะธรรมเพื่อปัญญา สว่าง สงบ เมื่อนั้น
สุขใดจะยิ่งกว่าสุขในธรรม..ไม่มี

ตามสะดวกท่านผู้เจริญธรรม

โดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 8 : 41 ]


เมื่อมาเยือนบ้านจอมยุทธวันพุทธะ

เพ็ญมาฆะมาศแจ่มกระจ่างหล้า

นอบน้อมเหล่าองค์สงฆ์แห่งสัมมา

สัมพุทธะเจ้ามหาพุทธญาณ

ขอมวลชนผองกระจ่างสว่างธรรม

เคารพสงฆ์องค์นำธรรมประสาน

ขออุบาสกอุบาสิกาก้องกังวาน

ปรีชาชาญพุทธธรรมล้ำโลกา


ขอความเจริญในธรรมมีแด่ทุกท่านผู้ได้มาอ่าน..จะได้อ่าน
ขอความแตกฉานในการเจริญธรรม
แลปฏิบัติธรรมพึงบังเกิดแด่ท่านทั้งหลายในการ
ประหารอวิชชาในดวงจิตตน

อนุโมทนาสาธุผู้เผยแพร่ธรรมทั้งมวล

ธรรมะแห่งพระพุทธองค์ไม่ว่าจะเอ่ยเวลาใด
ย่อมเป็นสัจจะธรรมเพื่อปัญญา สว่าง สงบ เมื่อนั้น
สุขใดจะยิ่งกว่าสุขในธรรม..ไม่มี

ตามสะดวกท่านผู้เจริญธรรมโดย : ทิกิ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 8 : 47 ]

สาธุอนุโมทามิครับ
กระผมจะเลิกดื่มวันนึง
เพื่อเป็น พุทธบูชา
ธรรมบูชา
สังฆบูชา
เอวัง ภันเต ขอรับ...
กราบสามครั้ง


โดย : เมาเย้ยยุทธจักร
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 48 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com