Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

เพ็ญเดือนสาม


เยื้องพระบาทยาตรามามคธ
ความยิ่งใหญ่ปรากฏหลายสถาน
โปรดสาวกบรรลุปัญญาญาณ
ประดิษฐานขบวนธรรมนำเภรี

อัศจรรย์วันนี้ที่ยิ่งใหญ่
จตุนัยสำคัญวันสักขี
จันทร์เสวยฤกษ์มาฆะบูรณมี
ประชุมสงฆ์ทรงศรีอภิญญา

เพ็ญเดือนสามความหมายในโอวาท
ทรงประกาศหัวใจพระศาสนา
เป็นหลักธรรมนำสู่ปฏิบัติบูชา
แก้ปัญหาชีวิตพ้นพิษภัย

หลักการสามความนำคำโอวาท
ไม่ล่วงชาติบาปธรรมนำจิตใส
ทวารสามถึงพร้อมกุศลมัย
ผุดผ่องใจไร้นิวรณ์ถอนอวิชชา

อุดมการณ์สี่อย่างสร้างความแกร่ง
ตบะแรงอดทนพ้นโทสา
เว้นเบียดเบียนทำร้ายล่วงกายา
สงบตน..ค้นคว้าหานิพพาน

วิธีการหกอย่างสร้างสุจริต
ทุกชีวิตเว้นกล่าวร้ายเบียดประหาร
สำรวมในปาฏิโมกข์รู้ประมาณ
สงัดในสถานและฝึกใจ

ด้วยโอวาทประกาศก้องเป็นคลองวัตร
ธงแห่งธรรมระบัดปลิวไสว
มาฆะฤกษ์เบิกหล้าสู่เวไนย
รับหัวใจแห่งธรรมนำสุขจริง


โดย : พี่ดอกแก้ว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 13 ]

แวะมากราบพระบ่าท พระศาสดา ตถาคต เจ้าค่ะ
งานพี่ดอกแก้ว กระชับสวยงาม

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 18 : 14 ]

ขอบคุณมากค่ะคุณทิกิ ที่ตามมาให้กำลังใจถึงตรงนี้เลย
ดีใจจังค่ะ

โดย : พี่ดอกแก้ว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 22 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 47 ]

คารวะพี่ดอกแก้วผู้ปราชญ์ แล้วก็ท่านมิกิผู้ใฝ่ธรรม

ระลึกถึงพระพุทธเป็นสุดล้ำ
ทั้งพระธรรมพระสงฆ์มิหลงไหล
ยึดพระคุณอุ่นจิตสนิทใจ
ไม่กลัวภัยนานากล้าผจญ
ความสะดุ้งหวาดหวั่นแลครั่นคร้าม
บังเกิดความเศียรพองสยองขน
ไม่มีหวั่นไหวในใจตน
เพราะกมลศรัทธารัตนบารมี.โดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 0 : 10 ]

อ่านกลอนไม่แตกครับ
หลักการ3
อุดมการณ์4
วิธีการ6
มันมีอะไรบ้างช่วยเขียนให้คนจบ ป.3 อย่างผมเข้าใจที


โดย : หนหวย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 9 : 38 ]

มาตอบแล้วเจ้าค่ะ

วิธีการหกอย่างสร้างสุจริตก็คือ

อนูปวาโท อนูปฆาโต
ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค
เอตํ พุทฺธาน สาสนํฯ


๑. อนูปวาโท ...ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้ายหรือโจมตีใส่ไคล้ผู้ใด การไม่ล่วงละเมิดทางวาจา

๒.อนูปฆาโต...ไม่ทำร้าย คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางทวารต่างๆ เป็นการไม่ล่วงละเมิดทางกาย

๓.ปาติโมกฺเข จ สํวโร ...สำรวมในปาติโมกข์ คือ ศีลอันเป็นที่อาศัย เป็นเบื้องต้น เป็นจรณะ เป็นเครื่องสำรวม ไม่ล่วงละเมิดทางกาย ไม่ล่วงละเมิดทางวาจา ไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและทางวาจา และสำหรับฆราวาสทั่วไปก็คือมีความเคารพระเบียบวินัย กติกา กฎหมาย ขนบประเพณีที่ดีของสังคม

๔.มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ....รู้จักประมาณ คือ บริโภคอาหาร เพียงเพื่อความดำรงอยู่แห่งกายนี้ เพื่อให้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ เพื่อระงับความหิว เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ รู้จักพอดี พอกินพออยู่

๕.ปนฺตญฺจ สยนาสนํ ....อยู่ในสถานที่ที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่สงบและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่เกลื่อนกล่นด้วยเหล่าคนที่พลุกพล่าน

๖.อธิจิตฺเต จ อาโยโค ....ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือละจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลาย มีการฝึกจิต หมั่นทำสมาธิภาวนา เจริญอยู่ในสติสัมปชัญญะ

ทั้งหกประการนี้เป็นวิธีการสร้างความสุจริตไม่เบียดเบียนใครทั้งทางกาย วาจา และใจค่ะ


โดย : พี่ดอกแก้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 13 ]

ข้าก็เช่นกัน ข้าด้วย

ก่อนอื่นขออนุญาติท่านคนไร้ชื่อที่ก๊อปสำนวนท่านมา

ขออนุญาตก๊อปปี้บทกลอนธรรมะทั้งหมดนี้ไปด้วยความเคารพในเจ้าของนะ คิดว่าเป็นวิทยาทานนะท่านนะ ถ้าข้านำไปใช้คงต้องเอ่ยนามท่านเป็นครูแหละ

โดย : จอมก๊อปปี้
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 57 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com