Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

หลักการสาม อุดมการณ์สี่ วิธีการหก

สพฺพปาปสฺส อกรณํ
ให้มีจิตคิดยับยั้งทุกกรรมชั่ว
อกุศลอย่าหลงใหลใจเมามัว
ละความชั่วเป็นเบื้องต้นตนเตือนตน

กุสลสูปสมฺปทา
เพียรประกอบกายวาจาเป็นกุศล
สิ่งทั้งปวงไม่เดือดร้อนท่านและตน
ยังกมลให้ยินดี นี้ให้ทำ

สจิตฺตปริโยทปนํ
เฝ้าระวังจิตใจมิให้ถลำ
ภาวนาฝึกจิตคิดในธรรม
มโนกรรมบริสุทธิ์องค์พุทธา

เอตํ พุทฺธานสาสนํ
นี้คือคำสอนสั่งพุทธศาสนา
ประเสริฐล้ำหลักการสามพระสัมมา
เทศนามาฆมาสประกาศธรรม


โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 17 : 30 ]

สาธุ

โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 7 ]


ขยายความหัวข้อกระทู้หน่อย...จะเป็นพระคุณนะท่าน


โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 19 : 49 ]

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
ความอดทนเครื่องเผาฆ่ากิเลสล้ำ
ขันติคืออดกลั้นเป็นตบะธรรม
ควรน้อมนำเข้าในจิตเป็นนิจกัน

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
พุทธองค์สรรเสริญค่านิพพานนั้น
ว่าประเสริฐเลิศสุดหล้าค่าอนันต์
บรมธรรมบรมสุขเปลื้องทุกข์-ทุกทิศ

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นนี้ใช่บรรพชิต
มีเมตตาคุณธรรมตัวนำจิต
เจริญใจให้เป็นนิจจงคิดตรอง

สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต
ทำสัตว์เล็กใหญ่โตให้หม่นหมอง
เบียดเบียนกายทำร้ายจิตผิดทำนอง
ไม่สมควรยกย่องว่าสมณะ

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 20 : 59 ]

อนูปวาโท
ไม่กล่าวร้ายวางโตโอ่วาทะ
ปฎิบัติเผยแผ่ธรรมด้วยสัจจะ
กล่าวแต่คำอารยะพระควรทำ

อนูปฆาโต
ไม่ทำร้ายสรรพสัตว์แม้นสูงต่ำ
ฆ่าตีเฆี่ยนเบียดเบียนไม่เพียรทำ
ประกอบกรรมทำดีทุกที่วัน

ปาฎิโมกฺเข จ สํวโร
น้อมนโมนมัสองค์ปาฎิโมกข์นั้น
สำรวมศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดธรรมขรรธ์
นำตนพ้นบาปอันผิดคิดระวัง

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ
บริโภคของทุกสิ่งด้วยจิตยั้ง
สำรวมพิจารณาใช้แค่พอประทัง
เพียงพอยังสังขารบริหารปฎิบัตฺ

ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
รู้แสวงแหล่งนอนนั่งอันสงัด
กัปปิยสถานธรรมให้แจงจัด
เหมาะแก่การปฎิบัติภาวนา

อธิจิตฺเต จ อาโยโค
บริกรรมคำพุทโธนั้นมากค่า
ฝึกหัดจิตสำรวมใจในมรรคา
น้อมจิตธรรมนำจิตหาพระนิพพาน

หลักการสามอุดมการณ์สี่วิธีการหก
ได้หยิบยกคุณค่ามาไขขาน
เพ็ญสิบห้ามาฆมาสดิถีผ่าน
ยกเหนือเกล้าตัวเราท่านธรรมพุทธองค์ฯโดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 22 : 0 ]

อีกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า7วัน

ที่จะต้องหายห่างจากยุทธภพนี้
..........................
ให้คิดถึงมวลมิตรเป็นยิ่งแท้
..........................
เมื่อภาระหน้าที่เสร็จสิ้น
......................
จะควบอาชามาร่ายกลอนอีกครา
....................
สบายดี สหาย
.................................

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 9 : 12 ]


ยินดีที่ท่านจะกลับมา ขอให้โชคดี


โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 27 ]อนุโมทนา
โดย : มารเหล้าขาว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 18 ]

ขออนุญาตก๊อปปี้บทกลอนธรรมะทั้งหมดนี้ไปด้วยความเคารพในเจ้าของนะ คิดว่าเป็นวิทยาทานนะท่านนะ ถ้าข้านำไปใช้คงต้องเอ่ยนามท่านเป็นครูแหละ

โดย : ขออนุญาต(คนไร้ชื่อรือนาม)
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 46 ]

ข้าก็เช่นกัน ข้าด้วย

ก่อนอื่นขออนุญาติท่านคนไร้ชื่อที่ก๊อปสำนวนท่านมา

ขออนุญาตก๊อปปี้บทกลอนธรรมะทั้งหมดนี้ไปด้วยความเคารพในเจ้าของนะ คิดว่าเป็นวิทยาทานนะท่านนะ ถ้าข้านำไปใช้คงต้องเอ่ยนามท่านเป็นครูแหละ

โดย : จอมก๊อปปี้
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 2 : 54 ]

ลืมห้านะครับ ห้าหายไปไหน

โดย : อัคนี
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 28 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 15 : 33 ]

ธรรมะพระพุทธองค์84000พระธรรมขันธ์
ใครบังอาจยึดครองเป็นลิขสิทธิ์
ข้าเองพียงนำมาเผยแผ่ไร้หวังสิ่งตอบแทน
ยินดีๆ

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 1 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 8 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com