Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

อยากให้อ่านแล้วใครความเห็น

ไปงานรับมอบอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาที่วังน้อยจังหวัดอยุธยามาเป็นการก่อสร้างมหาลัยที่เป็นที่เรียนหนังสือของพระภิกษุสามเณรเพื่อให้พระเณรเหล่านั้นเป็นผูรักษาศาสนาต่อไป
ใครได้อ่านแล้วก็ร่วมสาธุด้วยครับ

โดย : เณรขวาน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 12 : 5 ]

อะนุโมทะนัง กะโรมิ. อิมินา ปะภัสสะเรนะ จิตเตนะ
สัมมาสัมพุทธัสสะ ธัมมัง สัจฉิกัตตะวา สัพพะทุกขา
ปะมุญจามิ.


ดีแท้หนองานบุญงานกุศล
เราสาธุชนคนของศาสนา
ช่วยกันทำนุบำรุงมุ่งธรรมพระสัมมา
สืนสานพระศาสนาอยู่ยงคงสถาพรโดย : จอมยุทธ์คอม
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 15 : 21 ]

ท่าจอมยุทธคอม ทำไมทานถึงแต่งกลอนเก่งอะไรอย่างนี้หน้อ นับถือนับถือ โดยเฉพาะเรื่องธรรมมะน่ะคะโดย : หมื่นปีแสง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 34 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com