Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

แนวนามเชื้อเสือจำศีลอย่าฟ้าวเชื่อ บาดห่าเห็นต่อนเนื้อศีลสิม้างแตกกระเด็น

แนวนามเชื้อเสือจำศีลอย่าฟ้าวเชื่อ บาดห่าเห็นต่อนเนื้อศีลสิม้างแตกกระเด็น

คำแปล .....
(อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน (ได้ตัดสินใจเลือกเขาไปแล้ว ก็ให้ติดตามพฤติกรรมไว้อย่าคลาดสายตา))

ผญาข้างบนเหมาะสมกับหลังฤดูเลือกตั้ง เพราะสิ่งที่เราได้ตัดสินไปนั้นกำลังจะเกิดผลต่อเราในการดำรงชีวิตในอนาคตสี่ปีข้างหน้า ในคนหมู่มากย่อมมีทั้งคนดีที่น่ายกย่องนับถือ และก็ย่อมจะมีบ้างที่เหมือนเสือจำศีลที่เราไม่อาจจะเชื่อใจได้ ก็ต้องคอยตรวจสอบพฤติกรรมไว้เผื่อในสมัยหน้าจะได้ไม่หลงไปเลือกเข้ามาอีกโดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 13 : 6 ]

เห็นด้วยคะรับ ถึงโผมจามาว
ก้อมีเหตุผล ครายม่ายเชื่อ
ฟ้องตำหลวด

โดย : เมาเย้ยยุทธจักร
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.พ. ปี 2005 [ เวลา 16 : 45 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com