Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : เสาะวิถี 5...

ทางแปลกแยก

บนส้นteenที่พาเราไป
พร้อมกับชีวิตที่ตั้งไว้
ทิศทางใดหลากหลายวิถี
ย่ำเดินไปบนถนนอันป่นปี้
หรือวิถีไร้คนจร

พบทางแปลกแยก
ตัดสินใจ
หัวใช้เท้าก้าวเดินไป
หรือใช้ใจเลือกเดินทาง

บ้างโชคดีมีแสงตะเกียงชี้นำทาง
บ้างลำพัง อ้างว้าง เดินคนเดียว
บ้างลดเลี้ยวเข้าพงหลงทางไป
บ้างวกไปเวียนไปกลับที่เดิม

หนทางใด...
หนทางใคร...

สิ้นสุดตรงไหน...
สิ้นสุดที่ตรงไหน...

เสาะกันไป...
เสาะกันไป...
เ..สาะ...กั...น....ไ....ป.....ป....ป...


โดย : เตียซำฮง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 57 ]

เลือกเส้นทางก้าวไปใช้ชีวิต
ด้วยใจมีเอกสิทธิและเห็นค่า
อาจต้องเดินทางเดี่ยวเปลี่ยวอุรา
ยังดีกว่ายอมมอบกายขายวิญญาณ ฯ

ครับแม้จะแปลกแยกแตกต่างก็ขอให้เลือกที่เป็นตัวของตัวเองก้าวไปด้วยความมั่นใจ
จงเชื่อไว้อย่างว่า.........
"ทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะแตกต่าง"
ถ้าเหมือนกันก็ไม่จำเป็นต้องมีเรา


โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 44 ]

ขอบคุณ...ท่านฅนแรมทาง

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับท่าน
เพราะมีความแปลกแยก
จึงมีการแลกเปลี่ยนความคิด

คารวะ

โดย : เตียซำฮง
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 20 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 37 ]

โอบุพเพสันนิวาทอะไรนี่
ตัวข้านี้ได้พบ ฅนแรมทาง
ผู้ที่มีความคิดอ่านคล้ายตัวข้า
ทั้งหลักการความคิดและคติ

โดย : กระบี่ไร้คม
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 0 : 32 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com