Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

เวรกรรม

ข้าน้อยอยากไขข้อข้องใจเรื่องเวรกรรมท่านถ้าพ่อแม่ทำกรรมแล้วเวรกรรมจะตกถึงลูกใหม เช่น แม่นอกใจพ่อ

โดย : ประแดะ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 11 ]

เรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องเฉพาะตน
เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมาก
และเป็นเรื่องจริง
ข้าตอบได้เพียงนี้

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 44 ]

อจินตัย เป็นปัญหาที่ไม่ควรคิด คิดแล้วมีส่วนแห่งความเป็นบ้า คือฟุ้งซ่าน เกิดความฟุ้งซ่านเหมือนคนบ้าคนบอ หาทางที่จะถึงที่สุดแห่งการคิดไม่ได้ คือ
1. พุทธวิสัย คือวิสัยของพระพุทะเจ้า
2. กรรมวิบาก คือเรื่องผลของกรรม
3. ฌานวิสัย คือวิสัยของฌาน
4. โลกจินตา คือการคิดเรื่องโลก (จุดริ่มต้น จุดสิ้นสุด ใครสร้างฯลฯ)

เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนหรือเปล่าน๊า
ฅนแรมทางนะฅนแรมทาง

เพียงแต่ไม่อยากให้ท่านคิดมากครับ
แต่ก็ให้เชื่อเถิดว่ามัน(กรรม)มีจริง


โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 18 : 29 ]

เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะท่าน...

โดย : silence..<ความเงียบ...>
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 19 ]

พ่อแม่สร้างกรรม ลูกจะรับกรรมหรือไม่

แม่นอกใจพ่อ เป็นตัวอย่างกรรม

ชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดทำอะไร
ย่อมส่งแรงกระเพื่อมถึงผู้มีปฏิสัมพันธ์อย่างแน่นอน
มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความแนบแน่นของปฏิสัมพันธ์นั้นๆ

หากพ่อแม่ที่ไม่เคยเลี้ยงดูลูก
ฝากให้ปู่ย่าตายายเลี้ยง
หากแม่ไม่ได้อยู่กับพ่อและลูกแต่ต้น
ปฏิสัมพันธ์ย่อมอ่อนลง
ผลสะท้อนย่อมน้อยกว่า
แม่ที่เลี้ยงลูกมากับมือ พร่ำสอนศีลธรรมจริยธรรมให้ลูกมากับตัว
กรรมที่ลูกรับจากการกระทำของแม่
ย่อมมากกว่าลูกประเภทแรก

พ่อแม่เลี้ยงลูก พร่ำสั่งสอนลูก
ลูกจะไม่เชื่อคำสั่งสอนของพ่อแม่
แต่จะทำอย่างที่พ่อแม่ทำ

พ่อแม่ทำอย่างไร ลูกมักจะทำอย่างนั้น
จะตีความว่าพ่อแม่สร้างกรรม ลูกๆ รับกรรมก็คงจะได้อยู่

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 49 ]

เรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่
เป็นเรื่องเฉพาะตน
เป็นเรื่องสลับซับซ้อนมาก
และเป็นเรื่องจริง
ข้าตอบได้เพียงนี้
................................ขอขยายให้ท่านได้พิจารณา..

.............ที่ว่ากรรมเป็นเรื่องใหญ่นั้น เพราะเหตุว่ากรรมนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้ และกรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุกผู้ในสามโลกธาตุ นับตั้งแนรก เปรต สัตว์เดียรัจฉาน มนุษย์ สวรรค์ พรหมโลก
.............ที่ว่ากรรมเป็นเรื่องเฉพาะตนนั้น เพราะว่าผู้ใดทำกรรมใด ย่อมได้สิ่งนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ผู้ละดีและชั่วลอยบุญและบาปได้ ย่อมอยู่เป็นสุข
............ที่ว่าเป็นเรื่องซับซ้อนนั้น เพราะว่าทุกชีวิต นับตั้งแนรก เปรต สัตว์เดียรัจฉาน มนุษย์ สวรรค์ พรหมโลก
ไม่สามารถมองหาจุดเริ่มต้นที่สิ้นสุดได้ ไม่รู้ว่าเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่(เพราะเป็นอจินตัย) เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่า เราเคยทำกรรมอันใดไว้บ้าง และเคยทำกรรมเกี่ยวข้องกับใครบ้าง มันจึงนับว่าเป็นเรื่องสลับซับซ้อน
.............ที่ว่าเป็นเรื่องจริงนั้น เพราะเป็นเรื่องของเหตุและผลโดยแท้
................
ที่ท่านเฒ่าโล้วบอกว่า การที่ผู้หนึ่งทำกรรมใด แล้วย่อมกระเพื่อม มีปฎิสัมพันธ์ กับอีกผู้นั้นถือเป็นเรื่องจริง และดังที่ท่านยกตัวอย่างถือได้ว่ากระจ่าง
แต่ที่เป็นดังนั้นได้ก็เพราะว่าเป็นกรรมของตนเองที่ได้เคยกระทำไว้
แต่เรื่องกรรมนี้นั้น แม้ถือเป็นเรื่องใหญ่ก็จริง แต่ปัจจุบันให้ท่านทำชีวิตให้ดีทีสุด นับว่าสำคัญที่สุด
.....ในมงคลสูตรสามสิบแปดประการ ท่านกล่าวถึงเรื่องในอดีตแค่ประการเดียวเท่านั้น อีกสามสิบเจ็ดประการ มีแต่เรื่องปัจจุบัน แม้กรรมจะมีจริง แต่เรื่องปัจจุบันสำคัญที่สุด ดังนั้นการที่เราทำชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุด จึงนับเป็นเรื่องแรกที่ควรทำ และทำด้วยความไม่ประมาท
............หากข้าฯประมาทผิดพลาดใด โปรดชี้แนะๆ

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 11 ]

การมีปฏิสัมพันธ์หมายถึงการมีกิจกรรมร่วมกัน
ข้าไปคิดดูใหม่
พ่อแม่สร้างกรรม ลูกจะรับกรรมไหม

คำพุทธเราเคยมีว่า กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นจะสนองกรรม

เราลูกทำไมไปรับกรรม

ความจริงคือไม่ใช่รับกรรมแทน

แต่เป็นผู้รับผลกระทบแห่งกรรม

เท่าที่มีความผูกพันร่วมกัน

เพื่อนรักไปไหนไปกัน
เพื่อนดันพาเข้าบ่อน เล่นพนันเสพยา
ตำรวจมาโดนหมด
เราไม่ได้เล่น ไม่ได้เสพก็โดนด้วย
นี่คือกรรมที่กระเพื่อมมาจากเพื่อนร่วมสังฆกรรม

แลกรู้กันไว้ได้ประโยชน์ทุกคนอ่าน

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 42 ]

คนอ่านได้ประโยชน์
คนเขียนได้คิด..ได้ประโยชน์
..ล้วนประโยชน์ๆ

โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 46 ]

พ่อเจ้าชู้ มักมีลูกสาว

ลูกสาว ก็รับกรรมจาก พ่อเจ้าชู้ คือได้แฟนเจ้าชู้
หรือมักต้องไปเป็นเมียน้อย เมียสองสามชาวบ้าน
เขา..หรือมิฉะนั้น ตนเองก็ต้องรับเชื้อเจ้าชู้ไปด้วย
แต่ ธรรมะ แท้ๆของพระพุทธเจ้า ซึ่งได้เคยอ่าน
มาทางด้านการแจกแจงธรรม และ กรรม นั้น
ได้ แสดงให้เห็นว่า คนชนิดเดียวกัน ไปเกิดด้วยกัน
คื อพ่อ หรือแม่ เจ้าชู้ ก็มักได้ ลูกเจ้าชู้ นั่นแล

เหมือน พวก ขี้เหล้าเมายา ก็มัก ได้ลูก ขี้เหล้าเมายา
มาเกิดด้วยสืบทอดเชื้อสายเช่นนั้น
ลูกชาย ของพ่อเจ้าชู้ ก็มักเจ้าชู้ตามพ่อ

โดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 26 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 29 ]

ไม่ใช่สืบเชื้อสายหรอกท่านทิกิ ก็พ่อแม่ก็ต้องสอนนิสัยของเขานะสิ
บางทีพ่อแม่เจ้าชู้ แต่อยู่กับปู่ย่าตายายเลยนิสัยดี
อย่างนี้ก็เป็นได้

โดย : กระบี่น้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 8 : 31 ]

มันเป็นเรื่องของกรรม
ทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่
บอกแล้วมันซับซ้อนๆ


โดย : ฅนแรมทาง
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 6 ]โดย : กรรมจริงๆ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 45 ]ขอคารวะ
จะจำไว้ปฎิบัตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน
คารวะ...คารวะโดย : จอมยุทธน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 5 ]

กรรมปิดตา บังใจมืดมน กรรมบังตน ไม่เห็นผลชั่วดีโดย : โฮ๊ะ โฮ๊ะ โฮ๊ะ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 27 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 14 ]

เวร...กรรม..

ขออโหสิกรรมให้คนเคยที่ทำร้ายใจ
ให้เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายวาจาใจ
อย่าได้จองเวรต่อกันทั้งในชาตินี้และชาติใหน

เรื่องใดที่ผ่านมา ความเจ็บปวดใด ขอรับไว้เอง
ความผิดพลาดใด ขอรับไว้เอง
ความทุกข์ใด ขอรับไว้เอง
ความไม่ดีทั้งหลาย ขอรับไว้เอง

ความสุขใด เชิญรับไปเสียให้พอ
ความดีใดใดทั้งหลาย เชิญรับไป
ขอเพียงอย่าตามมาซ้ำ ย้ำทำร้ายกันอีกครา

สาธุ


โดย : ..คนเคยเจ็บ..
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 47 ]

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม.....

โดย : จอมยุทธ์ไม่มีเสร็จ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 25 ]

เรียนประสก

เวร...กรรม..

ขออโหสิกรรมให้คนเคยที่ทำร้ายใจ
ให้เจ็บปวดและชอกช้ำทั้งกายวาจาใจ
อย่าได้จองเวรต่อกันทั้งในชาตินี้และชาติใหน

เรื่องใดที่ผ่านมา ความเจ็บปวดใด ขอรับไว้เอง
ความผิดพลาดใด ขอรับไว้เอง
ความทุกข์ใด ขอรับไว้เอง
ความไม่ดีทั้งหลาย ขอรับไว้เอง

ความสุขใด เชิญรับไปเสียให้พอ
ความดีใดใดทั้งหลาย เชิญรับไป
ขอเพียงอย่าตามมาซ้ำ ย้ำทำร้ายกันอีกครา

อุปาทานก่อเกิดข้นแก่ใจ ประสกจะยึดมั่นไปใย วางใจวางตนก่อเกิดความว่างเปล่า

สาธุ

โดย : เจ้าอาวาสวัดเส้าหลิน
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 28 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 23 : 27 ]

ครุกรรมโดย : สาวน้อย
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 4 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 0 ]

วัฏฏะสังสาร ยืนยาว
สาวเอากรรมภพใดตามมา
มีชีวิตอยู่เพียงรู้ดินฟ้า
ชาติก่อนชาติหน้า..ระวังเพียงปัจจุบัน
ทิกิ
แวะมาเยือนท่านอีกรอบนะ

โดย : tiki
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 6 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 51 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com