Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

ท้อแต่ไม่ถอย

อดีตกาลผ่านมาอย่ากำหนด
อนาคตอย่าคำนึงพีงใฝ่ฝัน
ควรเพ่งพิศกิจวัตรประจำวัน
ทุกสิ่งพลันสำเร็จเสร็จสมใจ

ชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้า
เร่งรีบหาความดีทวีกุศล
มัวผลัดวันประกันพรุ่งยุ่งยากตน
เกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอาย


โดย : บุรุษไร้นาม
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 31 มี.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 47 ]

...

ทำ กั บ ฉั น เ ห มื อ น กับ ฉั น นั้ น ยั ง อ ยู่
อ ยู่ เ ป็ น คู่ กั นชั่ ว ฟ้า ดิ น ส ล า ย
ทำ กั บ ฉั น อ ย่ า ง กั บ ฉัน นั้ น ไม่ ต า ย
ท่ า น ทั้ ง ห ล า ย ก็ อ ยู่ กั น นิ รั น ด ร

โดย : sometime7
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 2 ]โดย : กระบี่น้อย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 27 ]

เขียนได้ดีมาก
ลืมหรือเผลอขอทัก

ผัดวันประกันพรุ่ง

ผัด = ขอเลื่อนเวลาให้ผิดไป ขอเลื่อนวันออกไป
ผลัด = เปลี่ยน สลับกันทำ เช่นผลัดผ้า ผลัดเวร

เคาะไว้กันลืม

โดย : นายจู้จี้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 8 ]

....บทกลอนที่น่าอ่าน....
....หยิบคำมาไขขาน....
....เรียงร้อยคำมาผสาน...
....กลอนกลกาลที่น่าชม...
.....คาระวะคาระ..เจ้าค่ะ..
.....อ่านกลอนท่านแล้วให้ประทับใจจังค่ะ...

โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 48 ]...Don't lose your way...with each passing day...You've come so far...don't throw it away...

...Live believing...Dreams are for weaving...Wonders are waitng to start...

...Live your story...Faith Hope and Glory...hold to the truth in your heart...

...If we hold on together...I know our dreams will never die...Dreams see us through to forever...When clouds roll by...For you and I...

...Soul in the wind...must learn how to bend...seek out a star...hold on to the end...

...Volley,Mountain...there is a fountain...washes our tears all away...

...Words are swaying...someone is praying...please let us come home to stay...

...When we are out there in the dark...we'll dream about the sun...in the dark we'll feel the light...warm our hearts,everyone...

...As high as soul can fly...the clouds roll by...for you and I...

คารวะท่านบุรุษไร้นามค่ะ...โดย : เทพธิดาไฟ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 57 ]

A life without a friend is a life without a sun.
การมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากเพือนฝูง ก็เหมือนกับชีวิตที่ขาดแสงตะวัน
Thank you for all passages.


โดย : บุรุษไร้นาม
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 1 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 49 ]โดย : tiki_ทิกิ
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 4 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 42 ]

มาขอยืมไม้โทเอาไปทิ้ง
พบความจริง ทอถัก ปักสานฝัน
มุ่งเดินหน้าคว้าดี มาเติมวัน
ใจสื่อกันพลันดุนลุ้นเคียงกลอน
เกิดภาษา ว่า ทอ ..กระเถิบถี่
ชีวิตนี้ ต้องสู้ อยู่คล้ายหนอน
กินหนังสือถือปากกากล้าทุกตอน
จงเป็นขอนแข็งแกร่งแห่งแรงชน

โดย : อาภาภัส
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 6 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 36 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com