Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : "

ถึง ท่าน กาแคว

"

ขออนุญาต ข้ามกระทู้มาตอบที่นี่ ถึงคำว่า"สมุย"
ออกตัวก่อน ผมไม่ได้บัญญัติศัพท์นี้ จึงไม่รู้ว่า แปลว่า อะไร?
แต่พอ จำได้ว่า ไปอ่านพบมา
น่าจะมาจาก คำว่า สมุย ซึ่งเป็นภาษา สิงหล แปลว่า คลื่นลม
น่าจะมาจากคำว่า เซ่าบ่วย ซึ่งเป็นภาษาจีน น่าจะเป็น ฮกเกี้ยน
แปลว่า สิ่งมีค่า สิ่งแรก หน้าด่าน
น่าจะมาจาก ต้นไม้ ซึ่งมีชุกชุม ในสมัยก่อนเรียกว่า ต้นหมุย
อ้า ปัจจุบัน ไม่รู้ยังเหลือหรือเปล่า ขนาดมะพร้าว 3 ล้านต้น ยังหายไป เกินครึ่งแล้ว

ข้อสังเกต ของผม ซาหมุย สำหรับ ภาษา ญี่ปุ่น แปลว่าหนาว
คนญี่ปุ่น ผิดหวัง ครับ เพราะ ซาหมุย ร้อนจัง

ส่วนท่าน บัญญัติ ศัพท์ กาแคว กรุณา แปลความหมายด้วยครับ อยากรุ

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 22 ]


กาแคว เป็นคำแสลง มาจาก คำว่า กาแฟ แต่ก็ไม่ใช่เป็นคำแสลงของภาษาท้องถิ่นทางภาคใต้

กาแฟ กาแคว โกปี้ คือ สิ่งของเดียวกัน .. นั่นแล ฯ ..

โดย : เฒ่ายอดสน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 48 ]

แต่อาเม่ย นึกถึงกลอนนี้คะ
ท่านพี่กาแคว...

.....โอ้กระแสแควเดียวทีเดียวหนอ
มาเกิดก่อเกาะถนัดสกัดหน้า
ต้องแยกคลองออกเป็นสองทางคงคา
นี่หรือคนจะมิน่ามีสองใจ

(นิราศพระบาท,สุนทรภู่)

...นู่ป่าวพาดพิงถึงคร่ายนะคะ...แต่กลอนนี้มานสวยดีคะ

โดย : อาเม่ย
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 18 : 35 ]

อันนาม "กาแคว"
ผมได้มาจากเด็กชาวเขาเผ่าอีก้อ
ผมได้วานให้ไปซื้อกาแฟมา 1 กระป๋องนม
เด็กคนนี้ตะโกนเสียงดังว่า"กาแควมาแย้ว"
ผมก้เลยเอามาใช้ละเลย

นี่คือที่มาที่ไป นาม"กาแคว" ไม่ได้มีความหมายนักครับ

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 53 ]

แสลง (สะแหลง) = ไม่ถูกกับโรค
สแลง มาจากคำว่า slang แปลว่า คำที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม


โดย : นายจู้จี้
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 7 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 59 ]

จะมีสองใจหรือหลายใจ
สรุปแล้วในชีวิตจริงก็มีเพียงใจเดียว
จวบจนถึงวันลืมหายใจ

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 28 ]

ข้อความนี้คัดมาจาก ชีวิตและงานของท่านศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ

วันนี้จะขอนำเรื่องความหมายของคำว่า "สมุย" อันเป็นชื่อเกาะที่สำคัญที่สุดเกาะหนึ่ง และเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีผู้อธิบายความหมายของคำว่า "สมุย" ไว้ต่าง ๆ กัน วันนี้จะได้นำเรื่อง "ความเป็นมาของเกาะสมุย" ซึ่งตีพิมพ์อยู่ในหนังสือ "เมืองสุราษฎร์ธานี" ที่ระลึกในงานสมโภชสุพรรณบัฏ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) วัดสระเกศ เมื่อวันที่ ๒ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ มาเสนอท่านผู้ฟังต่อไปดังนี้

"ต้นรัชกาลสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้องที่อำเภอเกาะสมุย ถูกแยกออกเป็น ๒ ส่วน เกาะมีเกาะใหญ่ ๆ อยู่ ๒ เกาะ คือ เกาะสมุย กับ เกาะพงัน

"เกาะสมุย เป็น เมืองเกาะสมุย ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนเกาะพะงัน ไม่ปรากฏว่าเป็นแขวงหรือเป็นเมือง แต่ขึ้นต่อเมืองไชยา

"ตั้งศาลาว่าการอยู่ที่บ้านดอนแตง ข้างวัดประเดิม ตำบลหน้าเมือง เรือนจำใกล้กับหมู่บ้านปากคอก ตำบลมะเร็ต ปัจจุบันนี้เรียกบ้านหน้าค่าย บ้านดอนแตงนี้อยู่ใกล้ชายทะเลด้านตะวันออกเฉียงใต้ และใกล้ผืนแผ่นดินใหญ่ ตรงกับหมู่บ้านท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

"ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น "เมืองเกาะสมุย" ก็ยุบลงมาเป็นอำเภอเกาะสมุยขึ้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมเกาะสมุยกับเกาะพะงันเป็นอำเภอเดียวกัน (ปัจจุบัน เกาะพะงัน ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอพะงันแล้ว)

"ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ที่มีการเปลี่ยนระบบการปกครองนี้ ทางราชการได้ย้ายหลวงพิพิธอักษร (สิงห์ สุวรรณรักษ์) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเกาะ สมุยเป็นคนแรก และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านดอนแตงมาไว้ที่หน้าทอน สละที่ดินส่วนตัวจำนวน ๖ ไร่ ให้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ปัจจุบันนี้เรียกว่าตำบล อ่างทอง หลวงพิพิธอักษร เป็นนายอำเภอคนแรกและอยู่เกาะสมุยนานที่สุด ประมาณ ๓๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๗๐) ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์ คือ เป็น พระเจริญราชภักดี พระยาเจริญราชภักดี ตามลำดับ (ชื่อและนามสกุลเดิม คือ สิงห์ สุวรรณรักษ์)

"อาคารที่ว่าการอำเภอสร้างมาแต่ พ.ศ. ๒๔๔๐ ถึงปัจจุบันนี้ รวม ๖๙ ปี (พ.ศ. ๒๕๐๙) (ถ้านับถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ ๙๔ ปี และถ้านับถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็ ๑๐๔ ปี)

"คำว่า "สมุย" หมายความว่าอะไร แปลว่าอะไร หรือเป็นภาษาใด ยังไม่สามารถยืนยันได้ และมีผู้รู้บางท่านให้ข้อคิดเกี่ยวกับคำว่า "สมุย" ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี้

"สมุย" เป็นคำมาจากภาษาสันสกฤต แล้วเป็นภาษาทมิฬ อินเดียใต้ด้วย คือ "สมวย" แปลว่า "คลื่นลม" (ในเรื่อง "จากเซ่ามวยมาเป็นสมุย" บอกว่ามาจากคำว่า "สมอย") ต่อมาคำว่า สมวย จึงได้เปลี่ยนเป็น "สมุย" โดยแผลง ว เป็นสระอุ (ตามปรกติจะแผลง อุ เป็น ว)

"สมุย" มาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่โดยทั่วไปในแถวปักษ์ใต้ เป็นไม้เนื้ออ่อน ต้นไม่โตนัก ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า "ต้นหมุย"
"ต้นหมุยนี้มีอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน เรียกชื่อจากรสของใบ คือ หมุยขม และหมุยหอม (หมุยหอม น่าจะเรียกจากกลิ่น ไม่ใช่รส) และสันนิษฐานว่า

ต้นหมุยนี้คำเต็มคงเรียกว่า "ต้นสมุย" ภาษาทางใต้มักจะตัดตัวหน้าออกเพื่อพูดให้สั้น เช่น มะพร้าว ก็เรียกว่า "พร้าว" หรือ มะนาว ก็เรียกว่า "นาว" สะพาน ก็เรียกว่า "พาน" เป็นต้น โดยเฉพาะเกาะสมุย คนทางใต้เรียกว่า "เกาะหมุย"

"สมุย" เป็นภาษาจีนไหหลำ มาจากคำว่า "เซ่าบ่วย" (ไม่ใช่ "เซ่ามวย") ซึ่งคนจีนไหหลำเรียกเกาะสมุยว่า "เซ่าบ่วย" แปลว่า เกาะแรก หรือ ด่านแรก หรือ ประตูแรก ประกอบกับเมื่อประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ ปีล่วงมานี้ คนจีนที่เกาะไหหลำได้นำสินค้ามายังประเทศไทยโดยทางเรือใบ ก่อนเข้ากรุงเทพฯ หรือจะไปเกาะไหหลำต้องมาจอดรับสินค้าที่เกาะสมุย เช่น ไต้และกะปิ ดังนั้น คำว่า "เซ่าบ่วย" จึงได้เปลี่ยนเป็น "สมุย" มาจนถึงปัจจุบันนี้

สมุย มาจาก ต้นหมุย ก็ดี สมวย ก็ดี หรือ เซ่าบ่วย ก็ดี แล้ว (น่าจะเป็น "ล้วน") แต่เป็นคำสันนิษฐานทั้งสิ้น"

ในบทความเรื่อง "ความไม่รู้เรื่องเกาะสมุย หรือต้นไม้ที่หายไป" ของ คุณโอภาส เพ็งเจริญ ในหนังสือเล่มเดียวกันนั้นได้กล่าวถึงคำว่า "สมุย" ในตอนเริ่มต้นไว้ดังนี้

"พอได้รับการบอกกล่าวว่า เขียนอะไรก็ได้ เรื่องอะไรก็ดี ตามที่เห็นสมควร เห็นว่าเหมาะสม ความวิตกกังวลก็ได้ก่อตัวขึ้นมาทันที เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นสมควรและคิดว่าเหมาะสมนั้นมีอยู่หลายเรื่อง แต่ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นเรื่องที่สมควรเฉพาะตัว อันไม่น่าจะมีใครเห็นสมควรด้วย เป็นต้นว่า เรื่องการเอาเชือกผูกเกาะพะงันแล้วดึงมาให้ติดกับเกาะสมุยจะได้ใหญ่ขึ้น คือเอาเกาะอะไรต่อมิอะไรที่อยู่ในละแวกใกล้ ๆ กับเกาะสมุยเข้ามาให้ติดเป็นพื้นดินเดียวกันเสียจะทำให้เกาะสมุยของเราโตกว่าเกาะภูเก็ตเสียที เพราะผมมีความน้อยอกน้อยใจจนกลายเป็นปมด้อยติดตัวมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่า บ้านผมเกาะสมุยนั้นเล็กกว่า ภูเก็ต จนเวลานี้ยังเล็กกว่าอยู่ ไม่ยอมโตให้ทันหรือโตกว่าเกาะภูเก็ตสักที แต่เรื่องนี้ชาวเกาะพะงัน ชาวเกาะพะลวย ชาวเกาะแตน และเกาะอื่น ๆ อาจไม่เห็นดีเห็นงามยินยอมพร้อมใจด้วย หรือแม้จะเห็นชอบด้วยกับการกระทำที่ว่านั้น แต่อาจมีปัญหาที่ตกลงกันไม่ได้ในลำดับถัดมา ในเรื่องของชื่อเกาะใหม่ที่ใหญ่กว่าเก่าว่าจะให้ชื่อเกาะสมุยต่อไป หรือจะเปลี่ยนไปเป็นเกาะสงัน (สะ - งัน) หรือ สงวย (อ่านว่า สะ-หงวย)"

ผู้เขียนคำนำเอาคำว่า "สมุย + พงัน" เป็น "สะงัน" หรือเอา "สมวย+ พงัน" เป็น สะหงวย แบบเดียวกับ Lion (สิงโตตัวผู้) + Tiger (เสือตัวเมีย) เป็น Liger หรือ Tiger (เสือตัวผู้) + Lion (สิงโตตัวเมีย) เป็น Tigon หรือทำนองเดียวกับ Motor + Hotel เป็น Motel คือ โรงแรมซึ่งมีที่จดรถยนต์ได้ หรือ Boat + Hotel เป็น Botel คือ โรงแรมซึ่งมีที่เก็บเรือด้วยฉะนั้น.

จำนงค์ ทองประเสริฐ
๗ มีนาคม ๒๕๓๔


โดย : ฅนใต้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 7 : 9 ]

ขอบคุณ ท่านกาแคว ที่มีรากฐานมาจากกาแฟ
ซึ่งไม่ได้ขายกาแฟ ในลำน้ำแคว แต่อาเม่ย
จดจำนิราศ พระบาท ของท่านปรมาจารย์งานกลอน
ถึง แม่น้ำแคว ส่วน คุณ คนใต้ คัดลอกงานของท่าน
จำนงค์ ทองประเสริฐ มาให้ เพื่อยืนยัน ความเป็น "สมุย"
และขอบคุณ ที่ทำให้ผม จำได้ใหม่ว่า เซ่าบ่วย เป็น ภาษา จีนไหหลำ
อย่างนั้น คำว่า โก ที่แปลว่า พี่ชาย ก็ต้อง เป็นจีน ไหหลำ
คือผม โตมา กับ จีนแต้จิ๋ว เจ็ก หนอ ซา สี่ โหงว ลัก
ซือเฮีย ตั้วเฮีย อาอี้ อาม่า อากง

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 16 ]

ขอบคุณท่านวาสิน และท่านคนใต้ที่ให้ความกระจ่าง
อย่างน้อยก็ได้ให้คนชาวเขาได้ทราบที่มาที่ไปของเกาะสมุย
พวกเขาไม่มีโอากาสได้เห็นทะเลด้วยสายตาเพียงแต่เห็นจากโทรทัศน์เท่านั้น

โดย : กาแฟ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 29 ]


....มากราบขอบพระคุณทุกท่านคะ

การตีความของคำ นับว่าเป็นการสอนนอกระบบโรงเรียนอย่างหนึ่งซึ่งทำให้เกิดความแตกฉานทางความคิด หรือปัญญา
รวมถึงเป็นการจุดประกายทางความคิดของคน
ด้วยนะคะ

.......ทราบไหมคะว่า การสอนแบบนี้ เป็นการเรียนในระดับปริญญาเอกคะ....ที่ครูจะตั้งคำหรือประโยคขึ้นมาแล้วให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันคะ....ว่าใครมองมุมไหนบ้าง...แล้วมาสรุปว่าใครคิดอะไรกันบ้าง อย่างที่พี่วาสินสรุปนั่นละคะ

....ท่านพี่วาสินเป็นอาจารย์สอนพวกป.เอกได้แล้วละคะ อาเม่ยขอยืนยันคะ
.
.

โดย : อาเม่ย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 53 ]

ผมเป็นคนสมุยโดยกำเนิด
อยู่โรงเรียนสมุทราราม
ขอเชิญทุกท่านมาเยือนที่นี่
ยินดีต้อนรับทุกท่าน

โดย : ฅนใต้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 14 ]โดย : จอมยุทธน้อย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 8 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 41 ]

คุณ "คนใต้" ขอบคุณ มาก ผมจะไปเยือน
และจะนำ หนังสือ "สมุย คอมมูนิตี้" ไปฝาก
คาดว่า ท่าน ต้องเป็น อาจารย์ สอนหนังสือ
ที่ โรงเรียน วัด สมุทราราม ลิปะน้อ แน่
ขอคำยีนยัน ด้วยครับ

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 59 ]โดย : จอมยุทธ์ไม่มีเสร็จ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 29 ]

ท่านกาแคว..................
ท่านเดียวกันที่อยู่ ปางมะผ้ารึไม่
ถ้าใช่.............จำที่โรงเรียนปลายพระยาได้ไหม
คิดถึงท่านอยู่เสมอ กาแฟที่ท่านชอบก็รออยู่นะท่าน

โดย : นาฬิเกร์
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 47 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com