Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

,วันครอบครัวและวันสงกรานต์

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

ปีระกา (ผีเสื้อผู้ชาย ธาตุเหล็ก) สัปดศก จุลศักราช ๑๓๖๗
ทางจันทคติ เป็น อธิกวาร ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน
วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับ
ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕ เวลา ๐๐นาฬิกา ๒๔นาที๒๔วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนามว่า มณฑาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจำปา
อาภรณ์แก้วไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย พระหัตถ์ขวาทรงเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาน์หลับเนตร มาเหนือหลังคัสพร (ลา) เป็นพาหนะ
วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๐๔ นาฬิกา ๑๕ นาที ๓๖ วินาที เปลี่ยนจุลศักราชเป็น ๑๓๖๗ ปีนี้ วันจันทร์เป็นธงชัย วันเสาร์เป็นอธิบดี
วันอาทิตย์เป็นอุบาทว์ วันจันทร์เป็นโลกาวินาศ
ปีนี้วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า นาคให้น้ำ ๓ ตัว
เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ ๒ ชื่อวิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกมิชาติ (ด้วงแมลง) จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศี อาโป (น้ำ) น้ำมาก

ข้อมูลสงกรานต์ โดยงานโหรพราหมณ์ สำนักพระราชวัง

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 1 : 25 ]


ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๒๕ อนุมัติให้วันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปีเป็นวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ

ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญ
เป็นภาษาไทยว่า " ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน "

ที่องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลก
เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย ได้ให้ ความหมาย ของคำว่า "ผู้สูงอายุ" ไว้ดังนี้
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มี
อายุตั้งแต่ ๖๐ ปี ขึ้นไป


โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 6 : 39 ]


คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๓๒ อนุมัติกำหนดให้ "วันแห่งครอบครัว" ขึ้น
ส่วนการกำหนดให้วันใดเป็นวันแห่งครอบครัวและมีกิจกรรม
ใดบ้างนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) ในขณะนั้น ได้นำกราบเรียน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ) เพื่อ
พิจารณาอนุมัติและนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบ
พร้อมทั้งให้ถือเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้วันที่ ๑๔ เมษายน
ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว


โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 6 : 41 ]

วัยชราควรจะเป็นวัยแห่งการพักผ่อน ย้อนรำลึกถึงความทรงจำ
ที่ยิ้มได้สมัยที่ผ่านมา เมื่อครั้งมีกำลังเหลือเฟือ เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง

ตอนนี้ถึงวันที่ลูกหลายสักคนหันมาดูแลเอาใจใส่บ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้เผชิญชีวิตโดดเดี่ยวตามลำพัง

ในขณะที่สายตาของลูกหลานบางคนกลับมองว่า "คนชราไม่ต่างกับหมาขี้เรื้อนตัวหนึ่ง"

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 6 : 50 ]

นึกถึงเพลง ผู้เฒ่า จำไม่ได้ว่าใครร้อง และจำได้ไม่หมด ตอนหนึ่ง "ผู้เฒ่าเอ๋ย ถึงเนื้อหนังเหี่ยวย่น
ถ้าสมบัติมากล้น ยังมีคนเอาใจ
ผู้เฒ่าเอ๋ย ถึงเนื้อหนังหย่อยยาน
ถ้าสมบัติมโหฬาร ยังพอมีลูกหลานมาเอาใจ
ใครเลย เคยคิดถึงผู้เฒ่า ที่เส้นผมหงอกขาวดวงใจอาดูร
ค้ำจุนลูกหลานเติบใหญ่ ต่างตอบแทนน้ำใจ เพียงรดน้ำ
ดำหัว สังคมทวีความดิ้นรน สอนคนให้คิดเห็นแก่ตัว
ตาเฒ่าที่ฟันหักตามัว กลัวไม่มีคนไปเผา.....

ย้อนมาดูตัวข้า เอง อ้อ ยังแค่ 35 เอง ที่เหลือฝากธนาคาร จะให้ใครต่อดีหนอ จะมีใครรับส่วนเหลือไหม แถมดอกเบี้ยให้อีกต่างหาก

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 7 : 0 ]

...

ได้อ่านบทความของท่านกาแคว แล้วย้อนมองดูตัว ช่างเศร้าใจยิ่งนัก
ข้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้กลับบ้านช่วงสงกรานต์ค่ะ

ภารกิจอันมากล้น ทำให้ไม่อาจเดินทางกลับ

ไม่ได้ลืมถิ่นฐาน ไม่ได้ลืมผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้าน ยังระลึกถึงอยู่เสมอค่ะ
คิดเอาไว้ว่าหลังสงกรานต์จะกลับอย่างแน่นอนเจ้าค่ะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 31 ]โดย : แชแช
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 11 ]

คุณสมบัติ ผู้เฒ่า คือ ผ่านในจุดที่ผู้ ยังไม่เฒ่า ไม่เคยผ่าน
ข้อเสีย ผู้เฒ่า อะไร? ก็เก่า ควรแก่การปรับปรุง
ทำอะไร? ไม่ไหว ก็ต้องอาศัย ทุนเก่า ประสพการณ์ อย่างไร?เล่า
เอาไว้หากิน เรี่ยวแรง และ สมอง คงไม่คล่องเหมือนวัยหนุ่ม
แต่อย่าไปกลุ้ม คนหนุ่ม ไม่ยั้งคิด
แม้ไม่ชนะ ในการสู้ รักษา เวลาได้ ก็น่าภูมิใจ
ส่งคนหนุ่มรุ่นใหม่ เป็นกำลังใจ ให้เขาสู้
หากเขาไม่กลับมา ก็เอาหลานตา หลานปู่
มาคอย อบรมเลี้ยงดู แล้วเขาจะไปไหน? กันเล่า

ครับ เยื่อ ต้องต่อ ด้วยใย

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 50 ]

มอง...ค้น..และสำนึก...

โดย : พู่กันหยก
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 11 ]

กลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนครับ แล้วกลับมารวม(หัว) เฮ้อ!ตัวกันใหม่นะครับ จะเอาให้หายร้อนไปเลย(ไม่ใช่จังหวัดเลยนะ)
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับบบบบบ


โดย : บุรุษไร้นาม
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 22 ]

....วันผู้สูงอายุ

....คือวันที่ได้มากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่...
...ได้กลับมาดูแลท่าน
...ให้ท่านได้เห็นหน้า
...แม้เวลาเพียงน้อยนิด

...แค่นี้ก็สุขล้นใจ
...ใจอิ่มสุขแล้วค่ะ

...ถึงต่อไปท่านจะแก่ชราไปเรื่อยๆ..
...เพียงแต่มีท่านเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร
...ให้ลูกหลานสานสัมพันธ์กันมิให้ขาด
...ขอเพียงเท่านี้ ให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆ...
...เท่านี้เอง...ค่ะ....

...คิดถึงวันที่จะจากท่านไปอีก
...ให้ใจหายเหมือนกันนะคะ..

...
...น้อมคาระะวะ..ทุกท่านค่ะ..

....
.....

โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 30 ]โดย : จอมยุทธ์ไม่มีเสร็จ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 29 ]โดย : silence..<ความเงียบ...>
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 56 ]

พ่อหมอ กาแคว เอิ๊กๆๆๆ

อายุแค่35เอ๊งงงง อาอี้ยังเด็กอายุแค่15มานานแล้วเท่านั้นเองอ่ะ

โดย : อาอี้
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 52 ]

ท่านอาอี้ แค่15 มานาน ที่ว่านานนะ 4 รอบใช่ป่ะ
อิอิอิ

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 10 ]

เฮ้อ...และแล้วเค้าก็ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุอย่างเรา

ขอบคุณทุกท่านฮะ

โดย : -`๏’- นันยาง -`๏’-
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 24 ]

เจริญวัยเจริญสุข..........คนเฒ่า
อีกหน่อยเราคงงั้น........มิเว้น
สงกรานต์รดน้ำขัน........ได้งด โทษกรรม
ผู้น้อยสุขฉ่ำเย็น...........ทาแป้ง ประพรม
เจ้ายุทธ์โดย : เจ้ายุทธ์
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 28 ]

ขออนุญาตยกไปที่นี่นะคะ
http://www.pantip.com/cafe/writer/topic/W3410452/W3410452.html#10

http://www.thaipoem.com/web/scoopdata.php?id=4941
http://www.thaipoem.com/web/poemdata/poemdata_74319.php
http://www.bangkokcity.com/2004/member/diary04/detail.php?boid=61997

ขอบคุณ คุณ กาแควมากนะคะ

โดย : ทิกิ_tiki.unlogged_in
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 13 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 24 ]

วันนี้วันผู้สูงอายุ
ก็ขอให้ผู้สูงอายุจงมีจิตใจร่าเริง และสุขภาพแข็งแรงทั่วทุกท่าน

ผู้สูงอายุจะอยู่อย่างมีความสุข วิธีที่ดีที่สุดคือ ไม่ต้องหวังพึ่งใคร ให้ดูแลตัวเองให้แข็งแรงที่สุด สังคมเปลี่ยนไปเราเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น แต่ก่อนเราอยู่เป็นชุมชน มีลูกมาต่อบ้านไปอีกหลังอยู่รวมกัน ทะเลาะกันมีผู้ใหญ่ช่วยไกล่เกลี่ย ครอบครัวก็อบอุ่น ลูกเห็นพ่อแม่ดูแลปู่ย่าตายายเขาได้เห็นตัวอย่างที่ดี แต่สังคมเดี๋ยวนี้แยกกันอยู่ มีลูกมาลูก ไม่เคยเห็นพ่อแม่ดูแลปู่ย่า คนแก่ก็ถูกทอดทิ้ง ในเมื่อสภาพสังคมเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคิดหวังพึ่งลูกหลาน แต่ถ้าลูกได้รับการอบรมมาดี ตัวพ่อแม่ปฏิบัติต่อปู่ย่าตายายดี ลูกเห็นก็ตอบแทน ถือว่าเป็นบุญ แต่อย่าหวังให้มาก ตัวเราเองต้องแข็งแรงไม่ไปเป็นภาระกับใคร ต้องทำใจ เตรียมตัวให้พร้อมที่สุด


โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 13 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 48 ]

พี่กาแคว พี่กาแคว
ท่านแก่กว่าข้า 7 ปี
ข้านับอายุตามรงค์ วงษ์สวรรค์(หนุ่ม)
คือหยุดนับเมื่อวัยครบ 28

นี่ก็ตั้งใจว่าอีก 5 ปี จะเริ่มนับอายุถอยหลัง

ใครที่ไม่อยากเป็นผู้เฒ่าแบบในเพลงที่ท่านกาแคว
ยกมา ก็ขอเตือนว่า ให้สำรวจตัวเองเสียตั้งแต่ยังไม่เฒ่า

การรู้จักให้ การมีเมตตา การเสียสละเพื่อสังคม
ไม่เห็นผลวันนี้หรอก

ไปตรวจสอบดู คนเฒ่าที่ถูกทิ้งทั้งหลาย
ผ่านวัยวันอย่างไรกันมาบ้าง

จงเป็นคนของสังคมเสียตั้งแต่วันนี้
วันหน้าท่านไม่มีทางล้ม เพราะสังคมจะอุ้มท่านเอง


โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 13 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 52 ]

จะเล่าขานนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดมีนามว่าอะไรบ้าง
นางสงกรานต์ทั้ง 7 มีนาม ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ชื่อ ทุงษ
ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราค ภักษาหารผลมะเดื่อ อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ

วันจันทร์ ชื่อ โคราค
ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา ภักษาหารน้ำมัน อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะเสือ

วันอังคาร ชื่อ รากษส
ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับโมรา ภักษาหารโลหิต อาวุธขวา ตรีศูล ซ้ายธนู พาหนะสุกร

วันพุธ ชื่อ มณฑา
ทัดดอกจำปา เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะลา

วันพฤหัสบดี ชื่อ กิริณี
ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะช้าง

วันศุกร์ ชื่อ กิมิทา
ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำว้า อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะกระบือ

วันเสาร์ ชื่อ มโหทร
ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง

นางสงกรานต์แต่ละวันนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้ทราบถึงการเปลี่ยนปีตามนักษัตรใหม่แล้ว ยังมีสาระเกี่ยวกับการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายซึ่งจะเกิดขึ้นในระหว่างปี ซึ่งตามตำรามหาสงกรานต์ได้อธิบายไว้ ดังนี้

สงกรานต์วันอาทิตย์ ผลผลิตทุกอย่าง ได้แสนโสภางค์ ออกผลมากมาย ของมิสูงแพง มิแล้งรู้หมาย ตามคำทำนาย บ่งไว้เช่นนี้ หมายถึง ผลผลิตต่างๆดี ข้าวของไม่แพง

สงกรานต์วันจันทร์ รู้มั่นเชิงมี ข้าลากมากชี้ ช่องแพ้ ท้าวพระยา อีกเสนาบดี เด่นดีนักหนา จงทราบกิจจา ข้อเค้ากล่าวไว้ หมายถึง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนคุณหญิงคุณนายจะเรืองอำนาจ

สงกรานต์วันอังคาร และ วันเสาร์ ผ่านเข้าเสาร์นัย ระวังเจ็บไข้ ขโมยมากมี แถมพระเพลิงร้อน ห่อนได้หลีกหนี เข้าบุกคลุกคลีแก่เหล่าอาณา หมายถึง โจรผู้ร้ายจะชุกชุม เกิดการเจ็บไข้ร้ายแรง

สงกรานต์วันพุธ สุดแสนเปรมปรา ลาภยุคท้าวพระยา มาจากต่างเมือง ลูกอ่อนก่อเหตุ อาเพศขุ่นเคือง มักจะเกิดเรื่อง ให้เร่งระวัง หมายถึง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ

สงกรานต์วันพฤหัสบดี เรื่องขัดข้องตั้ง แพ้ท้าวพระยา หวังล้วนไม่สู้ดี พระสงฆ์ทรงศีล ถูกปีนป่ายชี้ เดือดร้อนเหลือที่ ให้ตั้งทางธรรม หมายถึง ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่และเจ้านาย

สงกรานต์วันศุกร์ ทุกข์หมดปลดช้ำ ข้าวปลาเหลือล้ำ อุดมสมบูรณ์ ระวังเจ็บตา ฝนพายุพูน เด็กล้วนประมูล มากโทษให้แล หมายถึง พืชพันธ์ธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์ แต่ฝนชุกพายุพัดแรง ผู้คนจะเป็นโรคตาและเจ็บไข้กันมาก
นอกเหนือไปจากคำทำนายข้างต้น อันเน้นเรื่อง วันที่ ที่พระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษที่เรียกว่า “ วันมหาสงกรานต์ ” ว่าตรงกับวันใด มีคำนายว่าอย่างไรแล้ว ช่วง เวลา ที่พระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ก็มีคำนายไว้ด้วยเช่นกัน โดยกำหนดเป็นอิริยาบถที่นางสงกรานต์ขี่พาหนะมา มีอยู่ ๔ ท่า ซึ่งตามความเชื่อโบราณบอกไว้ว่า ดังนี้

๑. ถ้าพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษ ในระหว่างเวลา รุ่งเช้าจนถึงเที่ยง นางสงกรานต์จะยืน บนพาหนะ และถ้ายืนมา มีความเชื่อว่า ปีนั้น คนจะเกิดความเดือดร้อนเจ็บไข้

๒. ถ้าพระอาทิตย์ยกสู่ราศีเมษ ในระหว่าง เที่ยงจนถึงค่ำ นางสงกรานต์จะนั่งบนพาหนะ ถ้านั่งมา มีความเชื่อว่า ปีนั้น จะเกิดความเจ็บไข้ ผู้คนล้มตายและเกิดเหตุเภทภัยต่างๆ

๓. ถ้าพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ระหว่างค่ำไปจนถึงเที่ยงคืน นางสงกรานต์จะนอนลืมตา บนพาหนะ ถ้านอนลืมตา มีความเชื่อว่า ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

๔. ถ้าพระอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ระหว่างเที่ยงคืนไปจนถึงรุ่งเช้า นางสงกรานต์จะนอนหลับตา บนพาหนะ ถ้านอนหลับตา มีความเชื่อว่า พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

คัดลอกมาจากเอกสารเผยแพร่ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2079
โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 13 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 14 ]


เนื่องในโอกาสวันครอบครัวประจำปี พ.ศ.48 นี้ ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องชุมชนบ้านจอมยุทธทุกครอบครัว และขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ครอบครัวของตนเองให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ด้วยการให้เวลา ให้ความรัก ความอบอุ่น และความเข้าใจแก่ครอบครัว โดยขอให้ทุกคนในครอบครัวระลึกอยู่เสมอว่า พลังแห่งครอบครัวที่อบอุ่นจะนำมาซึ่งความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกในครอบครัว และเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบ ร่มเย็น และเจริญยั่งยืนสืบไป

โดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 46 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com