Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

ดีชั่วเห็นได้ในชาตินี้

“อันสตรี........ ไม่มีศีล ก็สิ้นสวย
บุรุษด้วย........ ไม่มีศีล ก็สิ้นศรี
อันนักบวช........ ไม่มีศีล ก็สิ้นดี
ข้าราชการ........ ศีลไม่มี ก็เลวทราม”


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 43 ]

“เมื่อความรู้ ยอดเยี่ยม สูงเทียมเมฆ
แต่คุณธรรม ต่ำเฉก ยอดหญ้านั่น
อาจเสกสร้าง มิจฉา สารพัน
ด้วยจิตอัน ไร้อาย ในโลกา
แม้คุณธรรม สูงเยี่ยม ถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู้ ต่ำเฉก เช่นยอดหญ้า
ย่อมเป็นเหยื่อ ทรชน จนอุรา
ด้วยปัญญา อ่อนด้อย น่าน้อยใจ
หากความรู้ สูงล้ำ คุณธรรมเลิศ
แสนประเสริฐ กอปรกิจ วินิจฉัย
จะพัฒนา ประชาราษฎร์ ทั้งฃาติไทย
ต้องฝึกให้ ความรู้ คู่คุณธรรม”


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 46 ]

“สุขทุกข์ อยู่ที่ใจ มิใช่หรือ
เพราะใจถือ จึงเป็นทุกข์ ไม่สุขใส
ใจไม่ถือ จึงเป็นสุข ไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ ความสุข หรือทุกข์นา”

โดย : พระศาสนโสภณ (แจ่ม จตฺตสลฺโล)


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 47 ]

“ถ้าเราได้..... ทุกอย่าง..... ดั่งที่คิด
สิ้นชีวิต..... จะเอาของ..... กองที่ไหน
จะได้บ้าง..... เสียบ้าง..... ช่างปะไร
เราตั้งใจ..... ทำงาน..... เท่านั้นพอ”


“อยู่คนเดียว..... ให้ระวัง..... ยั้งความคิด
อยู่ท่ามกลาง..... หมู่มิตร..... ให้ระวังยั้งคำขาน
อยู่ร่วมราชย์..... เคารพตั้ง..... ระวังการณ์
อยู่ร่วมพาล..... ให้ระวัง..... ทุกอย่างเอย”“เมื่อความรู้..... ยอดเยี่ยม..... สูงเทียมเมฆ
แต่คุณธรรม..... ต่ำเฉก..... ยอดหญ้านั่น
อาจเสกสร้าง..... มิจฉา..... สารพัน
ด้วยจิตอัน..... ไร้อาย..... ในโลกา

แม้คุณธรรม..... สูงเยี่ยม..... ถึงเทียมเมฆ
แต่ความรู้..... ต่ำเฉก..... เช่นยอดหญ้า
ย่อมเป็นเหยื่อ..... ทรชน..... จนอุรา
ด้วยปัญญา..... อ่อนด้อย..... น่าน้อยใจ
“ภพใหม่..... นั้นสำคัญ..... กว่าปีใหม่
เสบียงบุญ..... เตรียมไว้..... ไม่ใจหาย
อีกไม่นาน..... หรอกหนอ..... ก็วางวาย
ชีวิตร้าย..... หรือดี..... อยู่ที่เรา”

โดย .........................นิรนามโดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 51 ]

หากความรู้..... สูงล้ำ..... คุณธรรมเลิศ
แสนประเสริฐ..... กอปรกิจ..... วินิจฉัย
จะพัฒนา..... ประชาราษฎร์..... ทั้งฃาติไทย
ต้องฝึกให้..... ความรู้..... คู่คุณธรรม”

โดย : อ.อำไพ สุจริตกุล

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 52 ]

“เขามีส่วน........ เลวบ้าง........ ช่างเขาเถิด
จงเลือกเอา........ ส่วนดี........ เขามีอยู่
เป็นประโยชน์........ โลกบ้าง........ ยังน่าดู
เรื่องไม่ดี........ อย่าไปรู้........ ของเขาเลย

อันจะหา........ คนที่ดี........ แต่ส่วนเดียว
อย่ามัวเที่ยว........ หาไป........ สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา........ หนวดเต่า........ ตายเปล่าเอย
ฝึกจนเคย........ เห็นแต่ดี........ มีคุณจริง”

โดย : ท่านพุทธทาสภิกขุ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 53 ]

“เขามีส่วน.... ดีบ้าง.... ช่างหัวมัน
จงเลือกคั้น.... เอาส่วนเหลว.... มันเลวอยู่
แผ่ประจาน.... โลกบ้าง.... โอ้ ! น่าดู
เรื่องดีๆ ....อย่าไปรู้.... ของมันเลย

อันจะหา.... คนที่เลว.... แค่นิดเดียว
อย่ามัวเที่ยว.... หาไป.... สหายเอ๋ย
เหมือนเที่ยวหา.... หางฝี.... ตายฟรีเอย
ฝึกจนเคย.... เห็นแต่ชั่ว.... มืดมัวจริง”

โดย : ท่านโมหทาสโดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 55 ]

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส
น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน
อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส
โถถํ โถกมฺปิ อาจินํ .

อย่าดูถูกบุญว่าเล็กน้อยจักไม่สนองผล
น้ำตกจากเวหาทีละหยาด ๆ ยังเต็มตุ่มได้
นักปราชญ์สะสมบุญทีละเล็กละน้อย
ย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกัน

Despise not merit,
Saying 'it will not come to me'
Drop by drop, is the water pot filled,
Likewise the man, gathering little by little,
Fills himself with merit.

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 1 ]

ปุญฺญญฺเจ ปุริโส กิยรา
กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ
ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย .

ถ้าหากคนเราจะทำความดีไซร้
ก็ควรทำบ่อย ๆ
ควรพอใจในการทำความดีนั้น
เพราะการสะสมความดีนำสุขมาให้

Should a man perform merit,
Let him do it again and again,
And turn his mind to delight therein;
Blissful is the pilling-up of merit.


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 2 ]ชาติ....ชาตะ....มรณะ....อนันต์โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 41 ]ธรรมมะ มีอารมฌ์.................คงห่มขาว
ธรรมชาติ มากเรื่องราว.........คงห่มสี
ธรรมดา เช่นนั้น..ห่ม............ห่มที่มี
ธรรมพอดี ก็คงบ่ม................ถมความเลวโดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 44 ]

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา
อญฺเญ วาปิจ ญาตกา
สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ
เสยฺยโส นํ ตโต กเร ฯ๔๓ฯ

..............มารดาก็ทำให้ไม่ได้
..............บิดาก็ทำให้ไม่ได้
..............ญาติพี่น้องก็ทำให้ไม่ได้
..............แต่จิตที่ฝึกฝนไว้ชอบ ย่อมทำสิ่งนั้นให้ได้
..............และทำให้ได้อย่างประเสริฐด้วย

............................What neither mother, nor forther,
............................Nor any other relative can do.
............................A well=directed mind does.
............................And thereby elevates one.


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 25 ]


คิดถึงๆ

โดย : แชแช
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 28 ]

ทุกสิ่งไม่เที่ยงแท้แน่นอน..........

โดย : จอมยุทธ์ไม่มีเสร็จ
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 31 ]

สวัสดีจ้าท่านแชแช

วันนี้ข้าตั้งกระทู้เกี่ยวกับปรัชชาวิถีพุทธน่ะ ว่าง ๆ ก็มาอ่านได้นะ
ยินดีเจ้าค่ะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 33 ]

ท่านมารบะหมี่ ก็มีกลอนธรรมมะมาฝาก
ขอบพระคุณมากนะเจ้าคะ

ปล... ความคิดถึงของท่านเอาธรรมมะข่มไว้ก็ดีนะเจ้าคะ
..........รู้สึกว่ามันจะเบ่งบานไปทั่วเว็บแล้วเจ้าค่ะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 36 ]โดย : silence..<ความเงียบ...>
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 47 ]

แวะมายิ้มทักทายก็ขอบคุณเจ้าค่ะ อย่าลืมอ่านบทความ
นะเจ้าคะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 51 ]


เพียงนิดหยดหนึ่งน้ำ เซาะซอน (เฮาเฮย)
สม่ำเสมอแน่นอน อยู่เฝ้า
พลีค่าจุดไฟฟอน เกิดก่อ (อัจกัปจ์)
นานย่อมแซะปลุกเร้า ส่อแล้ว...ร่องรอยฯ

จักรวาลคร้านหน่ายท้อ ปลุกธรรม (ท่านเฮย)
หลงเสน่ห์เทคโนนำ สุดโก้
ไฮแทคแปลกรูปธรรม มืดหม่น (ตันบอด )
ทางรอดกลบเกลื่อนไว้ หนึ่งแท้...ทางเดียวฯ

อำนาจอาจข่มหล้า เมลือง (ตราบกาล)
คราหนึ่งย่อมเกิดเรื่อง ถล่มล้าง
ผิดถูกเปล่าปลุกเปลือง ศัพพ์แซ่ (เซ็งเฮย)
ย่ำแย่ยันคัดง้าง หลีกเร้น สู่เสรี ฯ

คือมนุษย์สุดข่มท้า สัจธรรม (หนึ่งรา)
คุณค่าหากกิเลสนำ พ่ายแพ้
ฤาใครเล่าบริสุทธิ์ธรรม ขาวผ่อง (บ่ช้ำ)
บกพร่องในมนุษย์ล้วน ถ่อมให้..คุณธรรม ฯ

เหรียญหนึ่งมีสองด้าน อยู่ดี (นั่นแล)
ในหมู่สรรพสัตว์มี ดุจด้วย
รัตติกาลผ่านลาลี เคลื่อนสว่าง (วัฎจักร)
กระจ่างแล้วค่ำย้วย อย่างนี้ คืนวันฯ

เราเสมอท่านแท้ เท่าเทียม
ตรงที่บาปจึ่งเจียม ต่ำใต้
ยากเข็ญถ่อมใจเขียม ใจข่ม (สมถะ)
คุกเข่าชูธรรมให้ ส่องหล้า หนึ่งเดียว ฯ

ทุกตำแหน่งต่างล้วน ถูกเจิม (นั่นแล)
หัตถ์แห่งธรรมเฉลิม แต่งตั้ง
จึงยังอยู่มิเหิม สงบ (นิ่งงัน)
เงียบสยบสง่ารั้ง อยู่ยั้ง ผจญมารฯ

สรรเสริญจึ่งว่างเว้น จิตจอง (ท่านเอย)
หาใช่มาดจองหอง ดั่งด้าน
หยามข่มเกลียดชังจ้อง มิเจ็บ (แค้นเฮย)
ผม/เล็บ เหน็บข่อนค้าน ห่อนต้อง สะเทือนฯ

เพียงนิดหยดหนึ่งน้ำ เซาะซอน (ท่านเฮย)
จุดไฟไขอัจกัปจ์ชอน โชติหล้า
ลมวนพ่นรานรอน เกือบจะดับ (นั่นนา)
รู้ค่าประคองแก้ว ก่องกล้า เพลิงธรรมฯ
โดย : น้ำค้าง
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 19 : 45 ]

------>มาแวะเยี่ยมให้กำลังใจและอ่านแล้ว ดี ดี สะกิดเส้นเลือด หลอดเลืด กระฉูดดีโดย : เจ้ายุทธ์
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 10 ]คนโดยมากย่อมกอร์ปกรรม ตามอารมณ์นำ
ให้นึกให้อยากทำไป
แต่ผู้มีปัญญาไว จะทำอะไร
ก็ล้วนแต่เหตุโองการ
อารมณ์เป็นนายคือมาร คอยจองล้างผลาญ
เพราะเชื่อตัณหาเจ้าเรือน
เหตูผลเป็นนายนั้นเหมือน.........พระมาโปรดเตือน
ให้พ้นพิบัตินานา
คนจึ่งต้องมีปัญญา......................เห็นถ่องแท้สา-
ระพัตรซึ่งเหตุและผล
ปัญญาคืออาวุธผจญ....................อยู่ในมือคน
พาลหรือบัณฑิตผิดกัน
ฉนั้นผู้ทรงคุณคือปัญ-.................ญาต้องครองธรรม์
เที่ยงสัตย์ซื่อตรงส่งศรี
จริงใจจริงในวจี..........................จริงต่อกรณีย์
เพื่อตนเพื่อท่านทั่วไปโดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 38 ]

...
ขอบคุณท่านน้ำค้างและมารบะหมี่มากค่ะ รู้สึกว่าจะมาพร้อมกันเลยนะคะ

ขอบคุณท่านเจ้ายุทธ์ เจ้าค่ะ ที่แวะมาเยี่ยม

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 7 : 44 ]

ดีชั่วเห็นได้ในชาตินี้
ทำดีได้เงินมีที่ไหน
ทำชั่วได้เงินมีถมไป
ดีชั่วมั่วอย่างไรกลายเป็นเงิน

ทำดีย่อมได้รับกรรมดีตอบ
แม้จนกรอบมากล้นคนสรรเสริญ
แต่คนดีตั้งหน้ามาหาเงิน
ไม่ได้เงินอย่าโทษว่าไม่ได้ดี

อันคนชั่วที่กระทำแต่กรรมชั่ว
ไม่เกรงกลัวผลกรรมนำวิถี
แต่คนชั่วหาเงินทุกวิธี
ใช่ได้ดี ได้เงิน ได้กรรมเลว


โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 52 ]

เงิน ไม่ใช่ดี หรือ ชั่ว
ชั่ว ไม่ใช่ เงิน
ดี ไม่ใช่เงิน
มีเงิน แล้วถูกปล้น ดีหรือ?
ไม่มีเงิน ไม่รู้จะเอาอะไร? ซื้อข้าวกิน ดีหรือ?

สรุป เงินที่ดี คือ เงิน ที่ไม่ลอก

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 55 ]

...

ท่านเฒ่าโล้ว ท่านวาสิน ขอบคุณนะเจ้าคะ
ขอคาราวะด้วยใจจริง ๆ บทกลอนของท่าน
นำไปเป็นข้อคิดได้จริง เจ้าค่ะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 11 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 33 ]

วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย
บ้านกับวัดผลัดกันช่วยก้ออวยชัย
ถ้าขัดกันก้อบันลัยทั้งสองทาง
มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
ไปตลาดอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง
......................ต่อไม่ได้


โดย : กายใจสุญญตา
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 12 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 35 ]มีสลึงพึงประจบให้พบบาท
เทกระจาดมองหาของต้องประสงค์
มีน้อยหน่อยใช้น้อยนิดคิสบรรจง
ยามจบลง....ต่อไม่ได้....วุ้ย!..อายจัง

สัพเพ สัพพา....สมาธิ...สมาธิโดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 12 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 18 : 17 ]

มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท
พอครบบาทฟาดให้เลี่ยนเตียนกระเป๋า
แต่เดี๋ยวนี้ครบเป็นสิบยังหยิบเบา
นานวันเข้าครบเป็นร้อยยังน้อยไป

เทพา เทโพ ....ส้มมะขาม...น้ำกะทิ

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 13 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 2 : 36 ]

พี่เฒ่าโล้ว
พอครบบาทฟาดเรียบ...แล้วมันจะมีให้ครบร้อยเหรอ


โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 11 : 24 ]

ท่านทั้งสองแน่มาก ฮึ่ม ต่อให้ข้าจนจบ (ขอบใจๆๆ)
วันนี้วันครอบครัวนะ ก้อขอให้พวกท่านมีความสุขๆ
มากๆก้ออย่าขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีเงินมีทองมากๆจนหา
ที่เก็บไม่พอเลยนะ

โดย : กายใจสุญญตา
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 20 ]

ขอให้กับเจ้าของกระทู้นี้ด้วยนะครับ

โดย : กายใจสุญญตา
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 21 ]

...
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าค่ะท่านกายใจสูญญตา เป็นพรที่ประเสริฐนัก
ไม่คิดว่าวันหยุดสงกรานต์จะมีคนมาตอบกระทู้นะนี่เจ้าคะ

ท่านเฒ่าโล้ว ท่านมารบะหมี่ ท่านอิสตรีมาร พวกท่านไปเที่ยว
สงกรานต์กันที่ไหนบ้าง

ข้าน้อยขอคาราวะ คาราวะ วะ ฮะ ฮ่า วะ ฮะ ฮ่า

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 9 ]กระผมนั่งทำวิปัสสนาสมาธิขัดเกากิเลนอยู่ที่บ้านอ่ะครับ

คาราวะ......วะ..ฮ่า..ฮ่า.....วะ..ฮ่า..ฮ่า....ฮูล่าฮุบ..!!โดย : มารบะหมี่
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 45 ]

เล่าฮิวก็นั่งอยู่ที่บ้าน ให้ผู้คนมาเที่ยวหา
ปีนี้มีมามากมาย รถราขวักไขว่ ผู้คนวุ่นวาย สายน้ำกระจายขจร

กลางวันร้อน ตอนดึกค่อยพอมี
ทีโอโอ วะ ฮะ ฮ่า วะ ฮะ ฮ่าโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 15 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 40 ]ข้าน้อยเองก็ต้องขอคาราวะ ขอรดน้ำท่านผู้เฒ่าโล้วด้วยเจ้าค่ะ ^ ^

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 16 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 38 ]

...
........ใบไม้สะบัดพลิ้วได้.......เพราะลมพัด
....... ลิ้นคนสะบัดพลิ้วได้ ...... เพราะประโยชน์พัด

ฉันใด ก็ฉันนั้นแล ความทุกข์จากกิเลส ย่อมไม่หมดสิ้น

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 20 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 7 : 57 ]

คาราวะท่านนางมารน้อย
แวะมาเยี่ยมเยียน พอดีข้าพเจ้าได้เข้าไปใน ลิเนจ แล้วเจอ
นางมารน้อย ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนางมารน้อย คนเดียวกันหรือเปล่า
เลยไม่กล้าทักทาย

เกิดเป็นคนก็ต้องมีมากมายหลายแบบ ถึงจะเรียกว่าคน
ต้องคนให้เข้ากันถึงจะดีได้ ถ้าคนไม่ดีเนื้อก็แตกดูไม่สวย
ต้องคนอย่างรู้จังหวะ อย่างสม่ำเสมอ ถึงจะได้ดีที่สุด
เพราะฉนั้นคนเรา ก็ต้องคนกันเรื่อยไปหยุดเมือไหร่ก็ไม่ใช่คนแล้ว

เกิดเป็นคน ค้นให้ทั่ว ปากไม่ล้น
ก้นไม่รั่ว ัชั่วไม่เอา เมาไม่มี .......... นี่คือคน

ถ้าเป็นนางมารน้อยจริงก็ทักกันบ้างนะครับ * jangwang *โดย : จางวางช่วง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 25 ]

...

เข้าไปใน ลิเนจ แล้วเจอ
นางมารน้อย ไม่แน่ใจว่าจะเป็นนางมารน้อย คนเดียวกันหรือเปล่า
เลยไม่กล้าทักทาย

ท่านจางวางช่วงเจ้าคะ ...ลิเนจ ... มันคืออะไรเจ้าคะ

คาดว่าคนใช้ชื่อนางมารน้อยคงมีเยอะเหมือนกัน ลองไปค้นหาใน google ดูแล้ว พบว่าเยอะมาก

แต่ว่าขอยืนยันเจ้าค่ะว่าไม่ได้ใช้ชื่อนางมารน้อยที่ไหน
นอกจากบ้านจอมยุทธและ MSN เจ้าค่ะ

คาราวะ คาราวะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 25 ]

..แวะมาทายทัก และสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังค่ะ
..เที่ยวสนุกใหมคะ...
..ขอให้มีความสุขกับการลา ลาพักร้อนนะคะ.
..นางมารน้อย..ผู้น่ารัก
..


โดย : อิ่มอุ่น
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 55 ]

วันที่ฟ้าใสๆ

กับหัวใจที่ยังเหงาๆ

ความรักปนความเศร้า

วันที่เราต้องจากกัน

แม้อากาศจะดีแสนดี

ไอแดดริบหรี่ทอแสง

ลมพัดอ่อนๆผ่อนแรง

ใบไม้โปรยปรายไปตามลม

ความรักเหมือนใบไม้

ใกล้ร่วงโรยและปลิวหาย

ความรู้สึกที่เคยจืดจางไป

แล้วหัวใจก็ด้านชา

ไม่อยากให้เป็นเหมือนใบไม้

ปลิวผ่านไปแล้วลอยหาย

ทิ้งไว้เหงาเดียวดาย

ทิ้งคนข้างหลังไว้ให้เศร้าคนเดียว

อยากให้เธอเป็นเหมือนสายลม

คอยปลอบโยนเหนื่อยยามเหว่ว้า

อยากให้เธอรีบกลับมา

คนนี้ที่ใจไม่ด้านชายังรอเธอ

.............หายไปกับสายลมแล้วหรือ นางมารน้อย!!!!!

โดย : แมลงปอปีกบาง
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 22 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 21 ]

กรรมศรัทธา
ดีชั่วเห็นจริงชาตินี้
ปัจจุบันเกิดจากอดีต
อนาคตเกิดจากปัจจุบัน
คนปลูกมะม่วง
ย่อมได้ผลมะม่วง
หาใช่ผลแอบเปิ้ลไม่
ฉันใดก็ฉันนั้น

โดย : จอมยุทธบ้านใต้หลิวคุน
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 2 : 3 ]

...

หยิบยกคำพูดได้ยอดเยี่ยมนัก ท่านจอมยุทธบ้านใต้หลิวคุน
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมเยียนกระทู้ข้าน้อย

ด้วยคาราวะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 8 : 30 ]

...

กลับไปบ้านครานี้ ได้พบเจอญาติพี่น้องมากมาย
ได้ประกอบคุณงามความดี หลายอย่าง ทำแล้วให้สุขใจ
สบายใจอย่างบอกไม่ถูก

กตัญญูกตเวที ก็เป็นสิ่งเชิดชู บุตรควรทำยิ่งแล้ว

เผื่อแผ่แก่บุคคลอื่น ย่อมนำความสุขใจมาให้
ทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่เว้นแต่ผู้พบเห็น
ก็พลอยอนุโมทนา

ทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมด้วยคำพูดพี่ดอกแก้วนี้เห็นแจ้งนัก

บอกได้ว่าดีชั่วเห็นได้ในชาตินี้จริง ๆ

น้อมคาราวะ


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 8 : 33 ]

ดีๆๆๆ ทำดี นั้น ดีๆๆๆๆ แล้ว
ชีวิตยังไปอีกไกล
ในบางเรื่องที่ซับซ้อนอย่าเพิ่งรีบฟันธง
อะไรคือ ดี ชั่ว กรรม เวร
ค่อยๆ ดูกันไป
วันนึงอาจไม่เป็นอย่างที่คิด
จะได้ไม่เหวี่ยงไปอยู่อีกด้านหนึ่ง

เรียกตัวเองเป็นมาร เอาไว้เผื่อทำชั่วหรือไงจ๊ะ เทพธิดาน้อย


โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 8 ]

...

ท่านเฒ่าโล้วผู้น่ารักเจ้าคะ ขอบคุณนะคะที่ให้แง่คิดดี ๆ กับข้าน้อย


โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 10 : 14 ]

ขอคารวะ เข้าเยี่ยมชมแล้ว รู้สึกยินดีและร่วมอนุโมทนาในผลบุญที่สร้างไว้ด้วยข้อเขียนเตือนใจ จาก ณิชา

โดย : ณิชา
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 18 : 30 ]

...

... 72 ปี พบบรรจบรอบ
เปลี่ยนระบอบเป็นระบบพบที่มั่น
ผ่านพ้นอุปสรรคสารพัน
กว่าจะเป็นสถาบันรัฐสภา
คือ สภาแห่งรัฐจัดหน้าที่
คือ สภามนตรีที่ปรึกษา
คือ ผู้แทนผู้ธรรมนำประชา
คือ รัฐสภาแห่งผองไทย ....

28 .........มิถุนายน.........2475
รัฐสภาไทย........กำเนิด.......เกิดเพื่อชาติ
ระบอบเปลี่ยน...ระบบผัน.....อันองอาจ
ประวัติศาสตร์...ปกครอง......ยังก้องดัง
เจ็ดสิบสองปี......เป็นเช่นไม้ใหญ่
แม้ผลัดใบ.........ต้องพายุ.....เดือดดุบ้าง
แต่ยังยืน...........ยงอยู่.........ชูพลัง
มั่นสรรค์สร้าง....รัฐสภา........เพื่อแผ่นดิน

รำลึกแด่ 72 ปี รัฐสภาไทย ขอฝากไว้เจ้าค่ะ

โดย : นางมารน้อย
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 6 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 22 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com