Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

ข่าว

การประกวด 7 Book Awards

การประกวดหนังสือ 7 Book Awards นั้นทางเซเว่นฯได้แบ่งประเภทที่สามารถเข้าส่งได้ทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกันคือ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน, นวนิยาย, กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น, สารคดี, นิยายภาพ(การ์ตูน) และ นักเขียนรุ่นเยาว์

โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม โทรศัพท์ 02-677-1628-1629 และ 02-638-2244 ได้ทุกวันจ
ันทร์- ศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30 - 18.00 น. หมดเขตรับสมัครวันที่7 พฤษภาคม 2548นี้

ในปัจจุบันนี้ทางเซเว่นฯได้จะกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านมากมาย เช่น โครงการกล้าวรรณกรรม โดยร่วมมือระหว่างสมาคมนักเขียนแห่งปร
ะเทศไทย, มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ เพื่อเป็นการปลูกฝังเด็กนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการเขียน และนำมาเข้าร่วมโครงการ
เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านงานเขียนต่อไป โครงการการ์ตูน โดยร่วมกับสมาคมการ์ตูนไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทา
งด้านการวาดการ์ตูนให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และขณะนี้ได้ทราบว่าทางเซเว่นฯ ได้จัดโครงการวัยใสหัวใจการ์ตูน เป็นโครงการที่
ขยายผลจากกล้าวรรณกรรมและ การ์ตูน โดยคัดเลือกจากนักเรียนทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมาทำกิจกรรมร่วมกัน


โดย : 7 eleven
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 23 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 10 ]

! อ้าวไม่มีใครตอบเลยไปดีกว่า

ไปและ ! อึยลืมแนะนำตัว


จาก โดดเดียว

โดย : มรกต
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 5 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 49 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com