Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

เชิญชวนจอมยุทธมอบทุนเด็ก.. กับ

โครงการครูบ้านนอก

ครูบ้านนอกรุ่น พิเศษ

ต่อยอดเติมหวัง : ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาเด็กดอย
12 – 14 พ.ค. 48
มูลนิธิกระจกเงา

กองทุนเด็กดอย มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กบนพื้นฐานความคิด "เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับความสุข มีรอยยิ้ม มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและเติบโตขึ้นมาอย่างปลอดภัย บนความหลากหลายของวัฒนธรรม ภาษาและการดำรงชีวิต"ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความเจริญ วัฒนธรรมต่างหลั่งไหลเข้ามาโดยที่เราเองก็แทบไม่รู้ตัว แม้แต่บนดอยก็เช่นกัน ค่านิยมความเป็นเมืองเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งหากเราไม่รู้เท่าทันกับเหตุการณ์?เกิดขึ้นเหล่านี้ อาจทำให้เราตกเป็นผู้ถูกเอาเปรียบและ ได้รับผลอันไม่พึงประสงได้ “ การศึกษา ” นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนก้าวทันกันได้ มากขึ้น

โครงการกองทุนเด็กดอย ได้เข้ามาทำงานในระดับพื้นที่กับชุมชน และกลุ่มเด็กที่เราเห็นความสำคัญของการเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ จึงได้พยายามสนับสนุนคนที่ต้องการที่จะศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียน ถึงแม้ว่าเงินทุนเริ่มต้นที่กองทุนมอบให้ จะเป็นเพียงจำนวนที่น้อยนิด หากเทียบกับการกิน เที่ยว ของคนในสังคมเมือง แต่นั่น คือจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิต เด็กคนหนึ่งเลยทีเดียว ทั้งข้อจำกัดเรื่องฐานะทางบ้าน ที่ยากจน และการเดินทาง ที่ลำบาก จากบนดอย กองทุนเด็กดอยจึงพยายามกระจายทุนการศึกษาให้ได้เท่าเทียมกันมากที่สุดโดยการได้มาของการมอบทุน ก็คือการระดมทุน นั่นเอง แหล่งทุนของกองทุนเด็กดอยจึงเกิดขึ้นจากน้ำมือของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสให้กับเด็กๆเหล่านี้ มาช่วยกันต่อยอด เติมฝันให้เด็กๆบนดอยเถอะค่ะ

ในวันแรก พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 25487.00-8.30 น. ทีมงานจากมูลนิธิกระจกเงาจะออกไปรอรับคณะครูบ้านนอก ที่ บขส. เชียงราย ตรงป้อมยาม สห. พร้อมป้ายโครงการครูบ้านนอก “ คนที่มีหัวใจเป็นครู ” เบอร์โทร ฯ ติดต่อ 0 - 9771 - 7357 หรือโทรฯ เข้ามาติดต่อได้ที่ 0 - 5373 - 7412 ขอสาย ครูอุ๋มอิ๋ม ค่ะ ก่อนเข้ามูลนิธิเราจะแวะนมัสการพ่อขุนเม็งราย ซึ่งเป็นผู้สร้างเมืองเชียงราย9.00 - 12.00 น. ถึง " มูลนิธิกระจกเงา " แยกย้ายทำธุระส่วนตัว จากนั้นเป็นช่วงแนะนำองค์กร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และพาเดินชมสถานที่ รู้จักโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิกระจกเงาหลังจากเยี่ยมชมสถานที่ รู้จักโครงการต่าง ๆ แล้ว เราจะมานั่งล้อมวงพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม และโครงการกองทุนเด็กดอย รวมถึงโครงการต่างๆในฝ่ายระดมทุน / กิจกรรมละลายพฤติกรรม / ดนตรี


ช่วงบ่าย .... เราก็มาคุยกันต่อ ชี้แจงรายละเอียดงาน วางงานให้ผู้ใหญ่ใจดีแต่ละคน มีกิจกรรมทำ เช่น เตรียมสถานที่ / ลงทะเบียน / รูปแบบการมอบทุน / งานเวที ฯลฯค่ำๆ ... พูดคุย เรื่องสัญชาติ DNA โดย พี่แป้น และทีมงาน / กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ / ซ้อมการแสดง บนเวที ก่อนนอนหลับฝันดีค่ะ


วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2548และแล้วก็มาถึงวันสำคัญ คือวันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆกันค่ะ โดยภาคเช้าเราจะเริ่มลงทะเบียนเด็กๆที่จะมารับทุน จากนั้นจะเป็นการเปิดพิธี โดยผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา และมีการแสดงสลับคั่นกับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาค่ะ


--------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการรุ่นพิเศษ

ต่อยอดเติมหวัง : ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษาเด็กดอย07.00 – 08. 30 น. ลงทะเบียนเด็กๆที่จะมารับทุน08.30 – 09.00 น. กล่าวแจ้งวัตถุประสงค์ของงาน และกล่าวเปิดพิธี โดย ผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงา ( พี่หมู )09.00 – 09.30 น. การแสดงจากกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี09.30 – 10.30 น. มอบทุนการศึกษา ทุนที่ 1 –4010.30 – 11.00 น. ดนตรี11.00 – 12.00 น. มอบทุนการศึกษา ทุนที่ 40 – ทุนสุดท้าย / การกล่าวให้โอวาทจากผู้ใหญ่ใจดี อาวุโส / ปิดงาน / รับประทานไอศครีมหมายเหตุ : การมอบชุดนักเรียน จะอยู่ที่ซุ้มเสื้อผ้ามือสอง / กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

--------------------------------------------------------------------------------วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2548วันนี้เป็นวันอิ่มอกอิ่มใจของผู้ให้ค่ะ เราจะพาทีมผู้ใหญ่ใจดี ทัวร์เชียงรายค่ะ มาดินแดนที่สูงที่สุดในสยามก็ต้องเปิดหูเปิดตา หอบอากาศดีๆบนดอยกลับไปค่ะ
บ่าย 3 โมง เดินทางไป ส่งผู้ใหญ่ใจดีขึ้นรถ


@ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ@
@ เตรียมตัวอย่างไรบ้าง @
- ผู้ใหญ่ใจดีเตรียมเสื้อผ้าสำหรับนอนค้างที่มูลนิธิกระจกเงา 2 คืน 3 วัน ของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น ( ไม่ต้องขนมามาก ) สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวก็เตรียมหยูกยามาให้พร้อมด้วย
- เตรียมตัวเตรียมใจเป็นผู้อิ่มบุญกับการให้ ทั้งทั้งอนาคต และโอกาสแก่เด็กๆ
- เตรียมเกม และ กิจกรรมสนุก ๆ ฝึกยิ้ม สวย ๆ หล่อ ๆ งานนี้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของกลุ่มผู้ใหญ่ใจดี ค่ะ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเชียงราย คุณต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านจะต้องช่วยกันลงขันค่าอาหารท่านละ 1,000 บาทค่ะ


" โครงการกองทุนเด็กดอย " ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กชนเผ่าที่ขาดโอกาส สร้างฝัน...ปันรอยยิ้ม ด้วยการมอบเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่พวกเขาเหล่านี้ได้ ติดตามรายละเอียดที่ www.bannok.com/hillchild@ ว่าที่ผู้ใหญ่ใจดีสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร @ชื่อบัญชี "โครงการครูอาสา " ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 1000 บาท ( สำหรับค่าอาหาร + ที่พัก รวมทั้งค่าบริหารจัดการ ตลอดโปรแกรม ไม่รวมค่าเดินทางค่ะ ) เมื่อลงทะเบียนแล้วกรุณาโทรกลับเพื่อแจ้งเลขที่โอนเงินพร้อมกับเก็บใบสลิบไว้ และนำมาแสดงการลงทะเบียนที่เชียงรายค่ะ


http://www.bannok.com/volunteer/volunteer_v_php/view_detail_content.php?id=15

โดย : มูลนิธิกระจกเงา

http://www.bannok.com/

น้อมคารวะ จอมยุทธ ทุกๆท่าน ..

โดย : เฒ่ายอดสน
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 0 ]

กิจกรรมน่าสนใจ...
แต่เผอิญ มีอีกเว็บบอกให้ไปใกล้ๆบ้านเกี่ยวกับ
เด็กเหมือนกัน แหะ แหะ ...ขอไปคิดนานๆก่อนค่ะ

โดย : ทิกิ_tiki.unlogged_in
เมื่อเวลา : วันจันทร์ ที่ 25 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 36 ]

ไม่เห็นหน้าจอมยุทธเลย ข้ารู้เลยว่าต้องมีงานบุญแน่
ขอเป็นกำลังใจด้วยคนนะ ตอนนี้ข้ามีเด็กน้อยไม่สดวก
ที่จะไปร่วมกิจกรรม แต่เสื้อผ้าเด็กพอจะมี เพราะลูกโตไว
จะให้ส่งไปที่ไหนแจ้งด้วยแล้วกันนะ

โดย : กายใจสุญญตา
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 34 ]


ความยากดี มีจน ชาติพันธุ์
คือ อุปสรรค ในการดำเนินชีวิตของคนชนบท
ความพิการทางร่างกาย
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในโชคชะตาชีวิต
ความชราภาพ การถูกทอดทิ้ง
เป็นสิ่งหนึ่งที่ความยากจนคือต้นเหตุ
ข้าวสาร การมีกิน
คือ...เรื่องจริงของชีวิต ที่ดำรงอยู่ได้ในวิถี
ความหวัง...การมีชีวิตที่ดีขึ้น
คือ... การเติมเต็มผลักดันให้ชีวิตสร้างความดีงาม
กองทุนเสื้อผ้ามือสอง
เป็นส่วนหนึ่งของบ้านนอกดอทคอม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ความรัก ความอบอุ่น สู่ผู้ที่เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีความหวัง มีชีวิตที่ดี และคุณ คือ ส่วนหนึ่งของผู้ที่จะช่วยเราสร้างความหวังให้กับชีวิตของ พวกเค้าเหล่านี้ โดยคุณมีส่วนร่วมได้โดยร่วมบริจาค เสื้อผ้า ถุงเท้า ผ้าห่ม เสื้อผ้าเด็ก ชุดนักเรียนมือสอง รองเท้านักเรียน ถุงเท้านักเรียน หรือเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนในกองทุนเสื้อผ้ามือสอง

รายละเอียดในการจัดส่ง อยู่ในเว็บนี้ ..

http://www.bannok.com/2hands/

น้ำใจท่านเปี่ยมล้น ยิ่งแล้ว ขอคารวะ ..

แต่ตอนนี้กำลัง ระดมชุดลูกเสือ อยู่ .. เพราะเด็กๆ ในชนบทหายๆพื้นที่ กำลัง ขาดแคลนชุดลูกเสืออยู่ ..โดย : เฒ่ายอดสน
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 30 เม.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 39 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com