Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ : ...

เพลงชาติไทย

กับเวอร์ชั่นใหม่...


เพลงชาติไทยออกใหม่หลายแนวคิด
ต้องตามติดเลือกเวอร์ชั่นทันสมัย
ชาติของเราเพลงของเราใช่ของใคร
แล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง...


แหม..นันยางนี่ทันเหตุการณ์จริงๆเล้ยยย...อินเทรนด์สุดๆ
พวกพี่ๆ..เอ๊ย..พวกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันเหรอ...

โดย : -`๏’- นันยาง -`๏’-
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 26 ]

ไปหาฟังกันก่อนก็ได้นะโดย : -`๏’- นันยาง -`๏’-
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 6 ]..................อย่าทำใหม่ได้ไหม...

เพลงชาติไทยเป็นเพลงแห่งศรัทธาทางวัฒนธรรมของคนไทย

คนเก่งตำราอาจมองข้ามศรัทธาทางใจที่จับต้องไม่ได้

คนเหล่านั้นอาจเคยโดดเรียนตอนที่พวกเราเข้าแถวหน้าเสาธง

เพลงชาติไทยหลายทำนองเวลาคุณร้องจะเพลินดีแต่ไม่มีตบะ

เพลงชาติที่ร้องด้วยแบ่งบทบาท แบ่งชนชั้น แบ่งอายุ แบ่งใจ..

ย่อมจะกลายเป็นเพลงซึ่งร้องเล่นอยู่ตามสถานที่ต่างๆ

แต่ไม่สามารถดึงวิญญาณของบรรพบุรุษออกมาเดินกับเราได้

ผมชอบเพลง ผมร้องเพลงเป็น ผมเคยเขียนเพลง ผมรักบทเพลง

แต่ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาเพลงชาติมาเปลี่นการเรียบเรียงใหม่

ทุกย้างก้าวของทำนองเพลง...วีรบุรุษวีรสตรีาเคยหลั่งน้ำตามาแล้ว

เขาไม่ได้ร้องให้เพราะเพลงชาติไทยเพราะ เสนาะเข้ากัน ทันสมัย

แต่เขาเหล่านั้นร้องเพราะ..วิญญาณของชาติเข้ามาสถิตในตัวของ

เขาเมื่อเพลงชาติไทยบรรเลง...ทำนองไม่สำคัญมากไปกว่า........

สำนึกของชาติที่ตกผลึกซ่อนอยู่ข้างใน....มันปลุกไว้ตั่งแต่ทารกแล้ว

....ถามว่าผมตอบอย่างไร...ก็ตอบว่าอย่าเปลี่ยนของเดิม...กราบละ

โดย : กระบี่ไล่ล่า
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 10 ]


เห็นบอกว่ามี 6 แนว
แล้วเพ่นันจาร้องแนวไหนเนี่ย

บอกว่าอย่าขอหมอลำ บอกว่าอย่าขอหมอลำ
ไม่รู้หมอลำ เขาลำแบบไหน....

โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 12 : 18 ]

แต่ เตมูยินชอบเวอร์ชั่นนี้อ่ะ

“สยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัย เพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อ
ชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือ ผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติพ้นภัย
เราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุน วางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่
ยกสยามยิ่งยงธำรงชัย ให้คงไทยตราบสิ้นดิน ฟ้า”โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 0 ]

เก็บข้อมูลของเพลงชาติไทยมาฝาก

แนวคิดเรื่องการแต่งเพลงประจำชาตินั้น เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ.2414 หรือเมื่อ 134 ปีล่วงมาแล้ว โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นอิทธิพลมาจากชาติตะวันตก ซึ่งประเทศในแถบนั้นต่างมีเพลงประจำชาติมาก่อน

สำหรับประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษโดยตรง เนื่องจากในช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ.2395 ได้มีนายทหารอังกฤษ 2 คน เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึกทหารเกณฑ์ในวังหลวงและวังหน้า ชื่อ ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) และร้อยเอกน๊อกซ์ (Thomas G. Knox) นายทหารอังกฤษทั้ง 2 นายนี้ ได้ใช้ เพลงก็อด เซฟ เดอะ ควีน (God Save the Queen) เป็นเพลงฝึกสำหรับทหารแตร ซึ่งขณะนั้นประเทศอังกฤษใช้เพลงดังกล่าวเป็นเพลงประจำชาติ


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 9 ]

การฝึกทหารของไทยในสมัยนั้นได้ถอดแบบของประเทศอังกฤษทั้งหมด รวมถึงการใช้เพลงก็อด เซฟ เดอะ ควีน เป็นเพลงเกียรติยศ ถวายความเคารพ ต่อพระมหากษัตริย์ สำหรับกองทหารไทยด้วย ซึ่งเพลงดังกล่าวถูกนำมาใช้อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2395 ถึง 2414 โดยเรียกกันว่า "เพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ"

ต่อมา พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้ประพันธ์เนื้อร้องขึ้นมาใหม่ โดยใช้เนื้อเพลงก็อดเซฟเดอะควีนเดิม และตั้งชื่อเพลงขึ้นใหม่ว่า "จอมราชจงเจริญ" ซึ่งเพลง “จอมราชจงเจริญ”นับว่าเป็นเพลงชาติฉบับแรกของประเทศสยาม มีเนื้อเพลงว่า “ความสุขสมบัติทั้งบริวาร เจริญพละ ปฏิภาณผ่องแผ้ว จงยืนพระชน...มาน นับรอบร้อย แฮ มีพระเกียรติเพริศแพร้ว เล่ห์ เพี้ยง จันทร”


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 10 ]

ในปี พ.ศ.2414 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ฯ ได้เสด็จประพาส เมืองสิงคโปร์ ซึ่งขณะนั้นสิงคโปร์ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษอยู่ กองทหารดุริยางค์ สิงคโปร์ได้บรรเลงเพลงก็อด เซฟ เดอะควีน เพื่อถวายความเคารพ

ครั้นเมื่อทรงเสด็จกลับถึงพระนครพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ ให้ตั้งคณะครูดนตรีไทยขึ้น เพื่อทรงปรึกษาหาเพลงชาติที่มีความเป็นไทย มาใช้แทนเพลงก็อด เซฟ เดอะควีน เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักดีว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเพลงชาติที่เป็นของตัวเอง เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติ


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 11 ]

คณะครูดนตรีไทย ได้เลือก เพลงทรงพระสุบัน หรือ เพลงบุหลันลอยเลื่อน ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยนำมาเรียบเรียงใหม่ ให้มีความเป็น สากลขึ้นโดย เฮวุดเซน (Heutsen) นับเป็น เพลงชาติไทยฉบับที่ 2 ใช้บรรเลงอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2414-2431

สำหรับเพลงชาติไทยฉบับที่ 3 คือ เพลงสรรเสริญพระบารมีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประพันธ์โดย ปโยตร์ สชูโรฟสกี้ (Pyotr Schurovsky) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย คำร้องเป็นพระนิพนธ์ของ สมเด็จฯ กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ใช้บรรเลงเป็นเพลงชาติ ในระหว่างปี พ.ศ.2431-2475


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 11 ]

เพลงชาติไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงต่อมาอีก เป็น ฉบับที่ 4 ซึ่งนำ “เพลงชาติมหาชัย”มาใช้เป็นเพลงชาติ ในระหว่างการ เปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 โดยอาศัยทำนองเพลงมหาชัย ส่วนคำร้องนั้น ประพันธ์โดย เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) เพื่อใช้ขับร้อง และบรรเลงปลุกเร้าใจประชาชน ก่อให้เกิดความรักชาติและสร้างความสามัคคี ในระหว่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เนื้อเพลง ดังนี้

“สยามอยู่คู่ฟ้าอย่าสงสัย เพราะชาติไทยเป็นไทยไปทุกเมื่อ
ชาวสยามนำสยามเหมือนนำเรือ ผ่านแก่งเกาะเพราะเพื่อชาติพ้นภัย
เราร่วมใจร่วมรักสมัครหนุน วางธรรมนูญสถาปนาพาราใหม่
ยกสยามยิ่งยงธำรงชัย ให้คงไทยตราบสิ้นดิน ฟ้า”


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 13 ]

เพลงชาติไทยฉบับที่ 5 คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ เป็นผู้ประพันธ์ทำนอง คำร้องประพันธ์โดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ.2475-2477 ซึ่งมีอยู่ 2 บทด้วยกัน คือ

“แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบชาติไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา ร่วมรักษาเอกราชชนชาติไทย
บางสมัยศัตรูจู่มารบ ไทยสมทบสวนทัพเข้าขับไล่
ตลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยบุราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือกระดูกที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
ยึดอำนาจกุมสิทธิ์อิสระเสรี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินของไทย สถาปนาสยามให้เชิดชัย ชโย”


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 14 ]

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเพลงชาติเป็นฉบับที่ 6 คือ เพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์ ที่เพิ่มคำร้องของนายฉัน ขำวิไล เข้าต่อจากคำร้องของขุนวิจิตรมาตรา ใช้เป็นเพลงชาติระหว่างปี พ.ศ.2477-2482 เป็นเพลงชาติที่เป็นฉบับของทาง "ราชการ" ฉบับแรก เนื้อเพลง ดังนี้

“แผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทอง ไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตต์แดนสง่า
สืบเผ่าไทยดึกดำบรรพ์โบราณลงมา รวมรักษาสามัคคีทวีไทย
บางสมัยศัตรูจู่โจมตี ไทยพลีชีวิตร่วมรวมรุกไล่
เข้าลุยเลือดหมายมุ่งผดุงไผท สยามสมัยโบราณรอดตลอดมา
อันดินสยามคือว่าเนื้อของเชื้อไทย น้ำรินไหลคือว่าเลือดของเชื้อข้า
เอกราชคือเจดีย์ที่เราบูชา เราจะสามัคคีร่วมมีใจ
รักษาชาติประเทศเอกราชจงดี ใครย่ำยีเราจะไม่ละให้
เอาเลือดล้างให้สิ้นแผ่นดินไทย สถาปนาสยามให้เทอดไทยไชโย
เหล่าเราทั้งหลายขอน้อมกายถวายชีวิต รักษาสิทธิ์อิสระ ณ แดนสยาม
ที่พ่อแม่สู้ยอมม้วยด้วยพยายาม ปราบเสี้ยนหนามให้พินาศสืบชาติมา
ถึงแม้ไทย ไทยด้อยจนย่อยยับ ยังกู้กลับคงคืนได้ชื่นหน้า
ควรแก่นามงามสุดอยุธยา นั้นมิใช่ว่า จะขัดสนหมดคนดี
เหล่าเราทั้งหลายเลือดและเนื้อเชื้อชาติไทย มิให้ใครเข้าเหยียบย่ำขยำขยี้
ประคับประคองป้องสิทธิ์อิสระเสรี เมื่อภัยมีช่วยกันจนวันตาย
จะสิ้นชีพไว้ชื่อให้ลือลั่น ว่าไทยมันรักชาติไม่ขาดสาย
มีไมตรีดียิ่งทั้งหญิงชาย สยามมิวายผู้มุ่งหมายเชิดชัยไชโย”


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 15 ]

แต่เนื่องจากเนื้อเพลงชาติฉบับดังกล่าวยาวเกินไป ใช้เวลาบรรเลงถึง 3 นาที 52 วินาที จึงมีการประกวดเพลงชาติขึ้นใหม่โดยใช้ ทำนองเพลงชาติฉบับพระเจนดุริยางค์(ฉบับที่ 5) เปลี่ยนคำร้องใหม่ ประพันธ์โดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ซึ่งชนะการประกวด โดยส่งในนามของกองทัพบก รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้เพลงชาติไทย ฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2482 กระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อร้อง ดังนี้

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย”โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 20 ]

นอกจากนี้ได้กำหนดให้การบรรเลงเพลงชาติ ใช้สำหรับ ธงประจำกองทหาร ธงประจำกองยุวชนทหาร ธงชาติประจำสำนักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง และธงราชนาวีประจำเรือ ขณะทำพิธีขึ้นลง ธงชาติในพิธีการที่ชักขึ้นเพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติ ซึ่งเพลงชาติที่เปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงดุริยางค์สี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร
กว่าจะมาเป็นเพลงชาติถึงทุกวันนี้...ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ใครที่คิดจะเอาไปทำใหม่ลองฟังกระแสเสียงของคนในชาติดูประไรว่าใครเขาเห็นด้วยบ้าง

หมายเหตุ :เรียบเรียงจากข้อมูล ห้องสมุดทางทหาร กองทัพบกไทย และบทความของ ดร.สุกรี เจริญสุข


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 21 ]

นอกจากนี้ได้กำหนดให้การบรรเลงเพลงชาติ ใช้สำหรับ ธงประจำกองทหาร ธงประจำกองยุวชนทหาร ธงชาติประจำสำนักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง และธงราชนาวีประจำเรือ ขณะทำพิธีขึ้นลง ธงชาติในพิธีการที่ชักขึ้นเพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาติ ซึ่งเพลงชาติที่เปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เป็นการบรรเลงและขับร้องโดยวงดุริยางค์สี่เหล่าทัพและกรมศิลปากร
กว่าจะมาเป็นเพลงชาติถึงทุกวันนี้...ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆ ใครที่คิดจะเอาไปทำใหม่ลองฟังกระแสเสียงของคนในชาติดูประไรว่าใครเขาเห็นด้วยบ้าง

หมายเหตุ :เรียบเรียงจากข้อมูล ห้องสมุดทางทหาร กองทัพบกไทย และบทความของ ดร.สุกรี เจริญสุข


โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 21 ]

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์กั๊บป๋ม

โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 22 ]

เตมูยินไม่ได้ตั้งใจจะป่วนนะกั๊บเพ่นัน..บับว่า เห็นเพ่ชอบเพลงชาติอ่ะกั๊บ
เลยแวะหามาอ่ะกั๊บ

โดย : เตมูยิน
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 23 ]


ได้มีโอกาศเปิดฟังเพลงชาติทั้ง 6 เวอร์ชั่นแล้ว
ท่านนันยางสบายล่ะท่านเลือกเอาตามใจชอบ
เชิญท่านนันยางเปิดรับฟังได้นะท่าน

ไม่ลืมท่านที่อยากฟังเพลงชาติไทยก็เข้าที่

http://www.manager.co.th/Multimedia/ViewAudio.aspx?NewsID=9480000068906&BrowseNewsID=0&Speed=0&Speed=0
เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 1.แบบเป็นทางการ

เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 2.แบบเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว

เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 3.แบบเปิดในงานลีลาศ

เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 4.แบบแดนซ์รุ่นใหม่เอาใจวัยรุ่น

เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 5.แบบเอาใจเด็กเล็ก

เพลงชาติไทย โดย แกรมมี่ เวอร์ชั่น 6.แบบเอาใจผู้สูงอายุโดย : กาแคว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 13 : 35 ]

ฟังมาหมดแล้วฮะ...
แต่ความหมายแต่ละเวอร์ชั่นผมว่าสื่อทำให้ผิดเพี้ยน..คล้ายๆกระแนะกระแหน...
จริงๆแล้วแต่ละแบบก็เพราะนะฮะ..

ความหมายเดิม..ทำนองเดิม..แต่เรียบเรียงเสียงประสานใหม่..

โดย : -`๏’- นันยาง -`๏’-
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 9 ]

ฟังหมดแล้วเหมือนกัน ปกติทุกวันนี้ก็ไม่รู้กี่เวอร์ชั่นอยู่แล้ว จนไม่รู้ว่าดั้งเดิมหาฟังได้จากที่ไหนเหมือนกัน ดูเจตนารมณ์เขาเป็นหลักดีกว่ามั๊ง ยังไงก็รักชาติกันทุกคนแหละ ต่างคนต่างความคิดมากกว่า มีคนชอบ มีคนไม่ชอบ มีคนทำ ก็มีคนค้านทุกเรื่องแหละ มากน้อย.. ค่ายเพลงขัดขากันเอง สร้างกระแสหรือเปล่า...

โดย : จอมยุทธ
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 15 : 29 ]

ประเทศไทยลงกระไดถอยหลังลง
ยั่งยืนยงคงไทยเพลงไทยง่อน
มีแปลกตาพาเด็กไทยใจสลอน
เด็กหัวอ่อนร้อนใจดิ้นให้มัน

ความฮึกเหิมกล้าแกร่งคราได้ยิน
เพลงไทยกลิ่นปลุกใจได้สร้างสรร
พร้อมต่อสู้ใครรุกรานหน้าประจัญ
ไม่เคยยั่นจิตวิทยาเพลงพาไป

เวอร์ชั่นใหม่ปลุกใจได้ไหมเนี่ย
ฟังละเหี่ยมันขัดขาฤาไฉน
ฟังแล้วมันชักแง็กจั๊กจี้ใจ
ไม่รู้ไงประเทศไทยหวั่นไหวจัง
โดย : ฟงชิงหยาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 22 ]ขอร่วมรับฟัง.....เพื่อเตรียมรับมือ...สู่ความเป็นชาติเชื้อไทย

ใจหนึ่งเดียว.....

....รักเมืองไทย..รักเพลงไทย

โดย : กระบี่ไล่ล่า////
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 28 ]

ข่าวล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม
ไม่ยอมรับ ทั้ง 6 เวอร์ชั่น คงให้ใช้ ของเดิม
สาธุ คนว่างงานเมืองไทย เยอะเกินไปหรือเปล่า?ครับ
คิดอะไร? ให้มัน อินเทรนด์ กว่านี้หน่อยไม่ได้ฤา

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 16 : 48 ]

ของเดิมทุกวันนี้ก็เยี่ยมยอดแล้ว

โดย : ยู
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 38 ]

ขอคำนับท่านกระบี่ไล่ล่า

โดย : กระบี่น้อย
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 17 : 45 ]

งั้นก็คิด ธงชาติ ตามเวอร์ชั่นคงไม่แปลก หละ สิ นะ ท่าน


ทำอะไรประหลาดโดย : ทิกิ_tiki
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 26 ]

ฟังมาหมดแล้วเหมือนกัน
กล่าวในเชิงดนตรี
นับว่าทำได้ไพเราะน่าฟัง
เทคนิคทางดนตรีดีมากคุณภาพการร้องก็ดี
ความทันสมัย ดี

มาถึงเรื่องการสื่อ

ฟังข่าวแล้วไม่ได้ความชัดเจนว่า
เพลงที่ให้ทำใหม่นี้ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพลงชาติอย่างเป็นทางการ
หรือเป็นเพียงหนึ่งการทำเพลงชาติ


หากเป็นประเด็นหลัง ข้อถกเถียงคงน้อยหน่อย
หรือไม่ต้องถกก็ได้ ใครอยากร้องแบบไหน ไม่ลบหลู่ก็ใช้ได้

หากแต่ถ้าต้องการให้เป็นเพลงของคนไทยทั้งชาติ
ก็ควรต้องให้คนไทยทั้งชาติหรือส่วนมากรู้สึกเป็นเจ้าของ
การที่ให้เป็นผลงานการร้องการทำของคนนั้นคนนี้จึงเป็นปัญหา

โดยเฉพาะเราห่วงกันว่า
หากต่อไปเกิดคนคนนั้นไม่รักชาติไทย ไปเป็นคนชาติอื่น
หรือหนักกว่านั้น เป็นคนขายชาติ
อนาคตอีกหลายสิบปีข้างหน้าใครประกันได้ว่าไม่เกิดหรือเกิด
เราจะรู้สึกอย่างไรกับเพลงที่เราต้องเคารพทุกเช้าทุกเย็นโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 29 ]

เพลงชาติไม่ใช่เพลงที่ฟังเพื่อความบันเทิง
แต่ฟังเพื่อให้กิดความรักความหวงแหน ความเคารพในชาติของตน

เพลงชาติเป็นของคนไทยทุกคนเบิร์ด เสก ฯลฯ
มีสิทธิ์ร้องกันได้ทุกคน
แต่ไม่ควรมีสิทธิ์ใส่ชื่อว่าเป็นผู้ร้อง
ไม่อย่างนั้น ก็จะมีอีกหลายร้อยหลายพันคนอยากร้อง
แล้วสุดท้าย
เราจะร้องเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นไหนดี
แล้วเอกภาพจะไปไหนโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 30 ]

แม่นแล้ว เพลงชาติไทยขนาด คนลาวยังม่ายสามารถร้องได้
ใยเลา เราต้องการเวอร์ชันหนัยอีก หือ พวกท่าน


โดย : หมูหินบ้านคิวจัง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 21 : 39 ]

จริงๆแล้วข้าก็ไม่เห็นด้วยหรอกที่อยู่ๆก็มาเปลี่ยน ก็ร้องกันมาตั้งแต่เด็ก(ตอนเริ่มเข้าเรียนป.1 อายุ7-8 ขวบ)จนแก่ตายกันไปข้างหนึ่งแล้ว
ก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรกันอยู่ เห็นมานั่งถกเถียงกันอยู่ได้ เสียเวลาทำมาหากิน หรือเอาเวลามาช่วยกันแก้ปัญหาอื่นของชาติไม่ดีกว่าหรือ
เมื่อก่อนทุกท่านก็เคยภาคภูมิใจมิใช่หรือที่เห็นลูกหลานตัวเล็กๆที่เพิ่งเข้าเรียนของตนยืนตรงหน้า T.V. ตอน 18.00น. แล้วความภูมิใจนั้นมันหายไปไหนหมด
หรือมีเหตุผลใดที่จะเปลี่ยนก็โปรดช่วยแจ้งให้ประชาชี รู้กันมั้ง ไม่ใช่อยู่ๆก็บอกว่าเพลงชาติจะมี 6 เวอร์ชัน ซะงั้น
จริงๆแล้วข้าว่าแบบเก่าก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว แต่ไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่คิดอะไรกันอยู่ แต่โปรดทราบด้วยว่ามีหลายคนที่ไม่อยากให้เปลี่ยน
ก็ใช่ว่าข้าจะไม่เปิดใจกว้างยอมรับของใหม่หรอก แต่ข้าไม่เห็นเหตุผลสมควรพอที่จะเปลี่ยนต่างหาก

***********ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไร ***************
ก็โปรดช่วยชี้แจงเหตุผลให้ข้าด้วยเถอะท่าน
เอ้ย!......!อยากบอกว่าเหนื่อยใจแทน


ขอคารวะ (( ความเห็นของข้าอาจตรงใจบางท่านและอาจขัดกับบางท่าน ข้าน้อยก็ต้องขอคารวะทุกท่านไว้ ณ กระทู้นี้ด้วย))โดย : devil จอมยุทธ์หน้าโฉด
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 20 : 36 ]

ไม่มีอะไร..จะให้เป็น30โพสแค่นั้นแหละ

โดย : -`๏’- นันยาง -`๏’-
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 3 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 1 ]

31 ดีกว่ามั้ง
นางงามจักรวาลชอบเลข 1

โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 3 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 39 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com