Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (4)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

หัวข้อ :

รักคนมีเจ้าของ

ดีมั้ย

ห ล ง รั ก ค น มี เจ้า ของ
แ อ บ ม อ ง อ ยู่ ทุ ก วั น
ไ ป ห ล ง รั ก แ ฟ น ช า ว บ้ า น ทั้ ง ที่ รู้ ตั ว
ค น น่ า รั ก ถู ก ใ จ นั ก ไ ม่ เ ค ย เ ป็ น อ ย่ า ง นี้
ห ล ง รั ก ค น มี เ จ้ า ข อ ง แ อ บ ม อ ง อ ยู่ เ ช้ า เ ย็ น
ก็ รู้ ว่ า ค ง ทำ ไ ด้ แ ค่ เ ท่ า นี้
แ ค่ พ บ เ ธ อ คิ ด ถึ ง แ ล้ ว น อ น ฝั น ดี


โดย : หมูหินบ้านคิวจัง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 2 ]

อันบ้านเรือน ขัดถู จะดูงาม
แม้ถ้วยชาม ขัดถู ดูราวใส
ของเก่าเก่า ขัดถู ดูไฉไล
แปลกชะมัด ขัดจัย กลับขุ่นมัว

โดย : หมูหินบ้านคิวจัง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 25 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 22 : 7 ]

นี่มันเพลง ของวงไอน้ำ นี่นา จำได้อยู่
ถึงจะเกิดรุ่นสุนทราภร ก็เถอะ

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 9 : 13 ]

โห ลุงวาสิน รุ่นเดอะเลย เดอะ...ป๊าดดดดดด
โดย : จอมยุ่ง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 11 : 54 ]รักคนที่เขายังโสดดีกว่า...มีอีกเยอะ...ดีๆทั้งนั้น...........

อย่าเอามือไปซุกหีบเลย...รังแต่เจ็บตัว...ไม่เข้าท่า.......

เอาชีวิตไปมอบให้คนที่เขายังไม่มีคู่ดีกว่า....สบายใจ

เลือกทางเดินผิดคิดจนตัวตายน๊ะครับ...

กินอาหารร้อน....ลวกปากไม่อร่อย...กินได้ไม่นานด้วย...

เดี๋ยว..วันหลังดันโมโหขึ้นมา ก็จะมาว่าอีกว่า......ที่ตอนนั้น...

แย่เลย...โดย : กระบี่ไล่ล่า////
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 14 : 50 ]

รักสิ่งใด รักใครก็ได้ ถ้ารักเพื่อรัก พอใจที่ได้รัก
แต่หากรักเพื่อได้ครอบครอง
"รักคนมีเจ้าของ" ไม่ดีแน่ท่าน

ของ ของใคร ของใครก็หวง . .
ของใคร ใคร ก็ห่วง . .


โดย : แม่นางเก้า
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 19 : 55 ]

รักคนไม่มีเจ้าของ

โดย : ยู
เมื่อเวลา : วันอาทิตย์ ที่ 29 พ.ค. ปี 2005 [ เวลา 7 : 37 ]

รักคนมีเจ้าของไม่ดีเท่าไร
ทำใจว่าชอบคนมีเจ้าของจะดีกว่า
รักแบบเพื่อน นั้นลึกซึ้งและตรึงตรา
ดีกว่ารักแล้วช้ำระกำใจ

โดย : ฟ้ากำหนด
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 34 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com