Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

หลักคำสอนที่เป็นสัจจธรรม

...จงเชื่ออย่างมีเหตุผล....สิ่งต่างๆล้วนก่อเกิดจากเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานั้นๆ...
...อันเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้า..ได้กล่าวไว้กว่าสองพันปีที่ผ่านมา...ยังคงเป็นสัจจธรรม...

....ข้าเองก็มิอยากจะกล่าวนัก...ในเรื่องการเมืองและศาสนา..เป็นเรื่องที่พูดคุยแล้วมักจะบานปลายในความคิดเห็นอันหลากหลาย..

.....ทัศนะที่ข้าบันทึกมานี้..มิลบหลู่หรือหยามหมิ่นมิเคารพบูชา..ต่อพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์...
......เป็นมุมมองหนึ่ง...ที่ข้าเชื่อ...

.....และข้ามีความเชื่อว่า สิ่งที่ข้านับถือว่าคือพระสงฆ์...นั่นก็คือท่านใดๆปฏิบัติชอบเปี่ยมด้วยคุณธรรมสูงยิ่งตามองค์พระศาสดาสั่งสอน....

......เมื่อหลายสิบปีก่อน...หากพระนิกร..ที่เป็นพระนักเทศน์มีผู้เลื่อมใสหลายหมื่นหลายแสนคน...มิได้รับการเปิดเผยจากหญิงสาวที่ชื่อ..อรปวีณา...ประชาชนก็จำแนกมิออกว่าปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือไม่...แม้ปัจจุบันก็ยังมีสาวกที่เลื่อมใสจำนวนมากที่เชื่อว่ามีบุญญาบารมีนานัปประการ....

......ถัดมาไม่นาน...ก็เกิดกรณี พระยันตระ...หรือวินัย...เมื่อสลิปที่ไปรูดบัตรเครดิตในการเที่ยวหญิงบริการที่ถุกกฎหมายในออสเตรเลีย...มันฟ้องโทนโท่...และการเปิดเผยตัวของสีกาที่มีสัมพันธ์ด้วยจนมีบุตร....

.....การเทศนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคนั้นด้วยเลเซอร์ที่ซุกซ่อนไว้ก่อให้เกิดความศรัทธาใน...รังสี..ที่เปล่งประกายออกมาจากตัว...พระวินัย...
......และเช่นกัน..ความเชื่อในบุญญาบารมีของประชาชนจำนวนหนึ่งก็ยังมี....ภายใต้การโอ้อวด...

.......ในช่วงระยะนี้ก็มีการประโคมข่าวว่ามีขบวนการนารีพิฆาต...ที่จ้องจะทำลายพุทธศาสนา.....เมื่อเรื่องราวในวงการได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณ...

.........มาถึง...ภาวนาพุทโธ...ถึงข้อกล่าวหาข่มขืนเด็กที่ยังขึ้นศาลอยู่...

..........จากนั้น...ก็เณรแอ...จอมขมังเวทย์...ที่ภริยาเปิดโปงตีจาก..ว่าหมดสิ้นมนต์ดำ...

ที่กล่าวมาก็เพียงเพื่อจะทำความเข้าใจว่า..เรายังขาดวิธีการคิดตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้...รวมไปถึงในการดำเนินชีวิต....แห่งหนทางละกิเลส....

หลักคำสอนใดๆแห่งผู้ที่ได้ชื่อว่าสงฆ์นำไปสั่งสอนชี้นำแก่ประชาชน...ว่าถูกต้องหรือผิดพลาดตรวจวัดได้ง่ายที่สุด....

..........ก็เพียงแค่ดูจากผลว่า...ผู้ที่ฟังคำสั่งสอนเหล่านั้น..มีจิตใจที่ถูกชักจูงและโน้มนำไปสู่ความปิติ..ความอิ่มเอิบ...เกิดปัญญาแห่งการละซึ่งกิเลส...ก็ย่อมนับได้ว่า..ได้รับผลบุญแห่งผู้เทศนาเผยแผ่...และผู้รับรู้ทางปัญญาและจิตวิญญาณ....อันเป็นเอกภาพแห่งเจตนา...และผล...

การเทศนาสั่งสอนใดๆ...ก่อให้ผู้รับฟังเกิดความรู้สึกโกรธแค้น..ชิงชัง...ต่อสิ่งที่ผู้เทศนาชักจูง...ย่อมมิอาจจะอ้างได้อย่างสิ้นเชิงว่าเป็นไปด้วยเจตนาที่ดี...เพราะผลที่ได้คือ การเติมเชื้อเพลิงแห่งกิเลส...หรือนรกให้พอกพูนมากยิ่งขึ้นในใจผู้ฟัง...ผลที่ได้ก็คือเป็นการสร้างบาปทั้งผู้เทศนาและผู้ที่รับฟังที่เห็นคล้อยตามการชักจูง....

ต้นทุนทางสังคมของบุคคล...อันก่อเกิดจากการโฆษณาให้บุคคลอื่นเชื่อถืออันมีการกระทำมาอย่างต่อเนื่อง...มีต้นทุนทางสังคมมากพูดอะไรคนก็เชื่อไปหมด.....
ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อ...จึงได้เปรียบ...หากบางคนจะใช้ประโยชน์เหล่านี้เพื่อส่วนตน...
ที่ได้เปรียบก็เนื่องจากว่า..การสื่อข้อมูลใดๆล้วนเป็นการถ่ายทอดจากด้านเดียวคือจากตัวผู้สื่อในการวิพากษ์วิจารณ์สังคม....และสังคมก็ชื่นชมความกล้าหาญเกิดจินตนาการว่าผู้สื่อเหล่านี้ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ยุติธรรม.....นั่นมิได้มีการเผยข้อเท็จจริงด้านลบส่วนตัวของผู้สื่ออยู่แล้ว....

การโอ่โอ้อวดประโคม ใดๆต่อสาธารณต่างล้วน เพียงเพื่อกิเลส...เท่านั้น....มิเว้นแม้แต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ชี้นำด้านจิตวิญญาณ...
เพียงเพื่อบรรลุกิเลสแห่งการให้ผู้คนเยินยอยกย่องสรรเสริญว่ามากล้นเปี่ยมด้วยอิทธิฤทธิ์ปัญญาบารมีต่างๆ..ที่ห่างไกลจากคำสอนแห่งศาสดาที่มุ่งสู่ทิศทางการละกิเลสสิ้นหรือนิพพาน...

ธรรม ย่อมรับรู้ได้ เฉพาะตน...และมิขึ้นกับกาลเวลา...

ผู้รับรู้ใดๆต่างล้วนบนพื้นฐานแห่งการปรุงแต่งขึ้นมาของจิตวิญญาณตน...เท่านั้น...
และหาประโยชน์อันใดได้..หากโอ่โอ้อวดประโคม...ว่าตนบรรลุแล้วซึ่งการไร้กิเลส...

บรรทัดฐานที่ตรวจวัด...จงเชื่ออย่างมีเหตุผล...
บนมรรควิธีแห่งการบรรลุการละสิ้นซึ่งกิเลส..ดังพระพุทธเจ้าตรัสสอนต่างหากจึงจะเป็นมรรควิธีที่ถูกต้องและพึงเพียรพยายามในการปฏิบัติ...โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 16 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 59 ]

ศาสนามิได้เสื่อมลงเลย...
เพียงแต่คนที่นับถือนั้นเสื่อมลงเองต่างหาก

โดย : หนึ่งร้อยปีแห่งความเหงา
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 16 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 18 ]

ครั้นความเจริญเฟื่องฟู
ช่างอดสูใจเสื่อมทราบถอยลง
ถึงแม้ธรรมอยู่คง
จุดประสงค์คนเปลี่ยนไป
ไม่เหมือนที่ก่อนมา
โดย : เสี่ยวเทียนจื่อ(มารน้อยปั้งปั้งถัง)
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 16 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 52 ]


ข้าจะ...พยายาม

โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 16 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 31 ]

...คารวะทุกท่าน...ข้าบันทึกมาก็เพียงอย่างน้อยเพื่อเตือนใจตนเองข้าเอง..ก็ยังมากล้วนกิเลส...รักโลภโกรธหลง....ซึ่งต้องใช้ความเพียรพยายามเช่นกัน...ดังท่านอิสตรีมารกล่าว...
.....มรรควิธีของพุทธศาสนาหาได้จำกัด...เพศของมนุษย์ไม่..
.....เมื่อยังชีพอยู่เป็นมนุษย์บนโลกใบนี้...ต่างล้วนสามารถที่จะบรรลุสู่จุดหมายการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงส่งและบรรลุจุดมุ่งหมายที่ดีงามได้...
.....และก็มีแต่เพียง..เอาชนะใจตนเองด้วยตัวเราเอง....

โดย : กระบี่ดาวแดง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 16 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 51 ]

คนอย่างเราๆ ท่านๆ ไม่ทำให้ศาสนาเสื่อมได้หรอก นอกจากคนใน ผมว่านะ

โดย : จอมยุทธ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 6 ]

ได้อ่านแล้วข้าชอบในวิถีพุทธ..สอนให้คนมีเหตุมีผล
พอดีข้าได้ไปอ่านกระทู้ข้างบน..จึงต้องตามลงมาอ่าน
กระทู้ของท่านเกือบพลาดสิ่งดีๆซะแล้ว.......ชอบครับ

โดย : กายใจฯ
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 15 : 4 ]

คารวะท่านกระบี่ดาวแดง
ข้าเองก็พยายามปฏิบัติตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม
ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมอันดีงาม...เพื่อให้เกิดมงคลแก่ตนอง

ตามที่ท่านกล่าวถึงอดีตพระที่มีชื่อเสียงนั้น...
ข้าเองยังเชื่อเลยอ่ะน๊า...จำได้มีรายการทีวีสร้างเป็นละครชีวิตของ
พระยันตระขณะที่เป็นนักบวช...ข้าเองยังเชื่อเลยแต่พอเรื่องสีกาแดงขึ้นมา
โอ้...ไม่น่าเลยเรา
สื่อมีอิทธิพลในการชวนเชื่อ...
ใครมีสื่ออยู่ในมือ...ใครควบคุมสื่อได้...ใครคุกคามสื่อ
ข้าเองไม่ปฏิเสธที่เชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอ...ขาดการไตร่ตรอง
เหตุผลอาจมาจาก...เชื่อไปแล้วก่อนที่จะอ่าน เพราะให้เครดิตคนนำเสนอ
หลังจากเข้าบ้านจอมยุทธแล้ว...มีเหตุผลหลากหลายที่เหล่าจอมยุทธ
นำเสนอ...ทำให้ข้าเองมองมุมที่ไม่เคยมอง...ไตร่ตรองก่อนตัดสินใจโดย : เซียเสียวหงส์
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 28 ]

หลายท่านที่เกี่ยวข้อง ฟังท่านเซียฯ แล้วต้องภูมิใจ..ดีใจ..ยิ้มแฉ่ง
แต่ก็คงก่อกิเลสในใจเขาอีกเนอะ..
ก็ปุถุชน...นี่นา

ข้าชอบอ่านบทความธรรมที่เป็นจริงมากกว่าการเมืองที่หลอกลวงมากเล่ห์ อ่านการเมืองมากแล้วมันกระอักข้อมูลอ่ะท่าน
ยิ่งถ้าเรามานั่งวิเคราะห์ หาข้อเท็จจริงเพื่อโต้แย้งอีก
รู้สึกเหนื่อย เอียน จนไม่อยากรับรู้ รับทราบอีกแล้ว
ตอนนี้ รู้สึกว่า พวกเอ็งจะกอบโกยผลประโยชน์อะไรก็ทำไป
ตายไป ก็เอาไปติดตัวไม่ได้สักคน
แล้วยังอยากจะเลือกเอาบาปติดตัวไปก็ตามใจ
บอกไว้กระทู้โน้น
เด๋วรับหนังสือ ค. คน ก็จะเลิกรับมติชนกับเนชั่นสุดฯ แล้วล่ะ
บอกตรงๆ มันเอียนนนนนนนน จริงจริ๊ง


โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 22 : 53 ]


น้องป้าอิสฯรู้มั้ย อาการเอียนอาการเบื่อของน้องป้าอิสฯน่ะ
มันไม่เกิดขึ้นมาเองน่ะ มันเป็นความจงใจอยากให้เกิด
ของพวกที่มันไม่ต้องการให้คนไปสอดส่องจับตามองมันไง

อย่างล่อม่อต้อที่ออกมาแสดงความเห็นควายๆ ให้คนเขาด่าทั้งบ้านทั้งเมือง
แต่ไม่สงสัยหรือ ทำไมไม่ยักโดนเจ้านายโบกกระโหลกไล่ลงจากเก้าอี้ล่ะ
นึกหรือว่าพวกนี้จะโง่ขนาดนั้นจริงๆ มันเล่นละครเก่งจนเราเชื่อว่าจริง รุมด่ามันทั้งบ้านทั้งเมือง
พวกสื่อนี่แหละเป็นเหยื่อตัวใหญ่ แล้วบางเรื่องราวก็หายไปจากหน้าสื่อ

พวกที่คิดแบบพุทธ ธรรมะธรรโมนี่แหละยิ่งชอบนัก ตายไปแล้วเอาไปไม่ได้
งั้นอย่าเอาเลยนะ ขอข้าเหอะ ข้าจะกอบโกยไว้ให้มากที่สุด ข้าตายก็ไม่เอาไปหรอก
ข้าก็ทิ้งไว้ให้ลูกหลานข้าไง ลูกหลานท่านหรือ ก็เอาหนี้สินไปสิ
วันนึงมีไม่พอจ่าย เขาก็คงมายึดเอาโน่นเอานี่ไป ลูกหลานท่านจะอยู่อย่างไรรึ?
ข้าจะไปรู้ได้อย่างไร รู้แต่ลูกหลานข้า มีทรัพย์สินที่ทางไว้ที่เมืองโน้นเมืองนี้ทั่วโลกไปหมด
โหยไม่อยากเซด ไม่ใช่แค่มีบ้านนะ ซิติเซ่นก็เตรียมไว้หมดแล้ว

ดีแล้วๆ อ่านค.คนไว้เยอะเยอะ อย่าตาลายเห็นเป็นค.ควายล่ะ เดี๋ยวจะเห็นเป็นรูปหน้าข้าเข้า

เพราะฉะนั้นนอ้งป้าอิสฯก็เอาแต่ดีไปเยอะๆ เลยนะ บาปน่ะพวกข้าจะกอบโกยไว้เอง
ข้าจะให้ลูกหลานข้าชดใช้กรรมบาปที่อเมริกาหรือออสเตรเลีย
ท่านก็ให้ลูกหลานท่านชดใช้กรรมดีอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละ ลูกหลานจะได้สรรเสริญ
ว่าตอกพวกท่านอยู่ท่านทำอะไรกันอยู่หรือ กรรมดีจึงได้พอกพูนจนลูกหลานชดใช้ม่หวาดไม่ไหว
ว่าแต่นี่ขนาดยังไม่ตาย ก็นับไม่ถูกแล้วว่าจะต้องชดใช้เท่าไหร่
ยังไม่ทันตาย ก็ต้องเอาสมบัติของชาติมาตัดขายแล้ว ถ้าไม่ขายอีกไม่นานมันก็คงมายึดเอาแหละ

โลกความจริงมันน่ากลัวนะ น่าเบื่อด้วย แต่ทำไงได้ มันมีลูกหลานเราก็มีลูกหลาน
จะให้นั่งรอดูลูกหลานมัน ที่โตใหญ่เพราะเงินโกง มาสู้กับลูกหลานเรา ที่ผอมแห้งแรงน้อยเพราะพ่อแม่ใจบุญ
ไม่ต้องรอดูก็รู้ผลแล้วมั้ง

ดื่มน้ำชาแก้เอียน แล้วเรามาช่วยกันเฝ้าระวังกันต่อเถอะนะ ลูกหลานมันจะได้มันว่าเอา นะๆโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 28 ]

ทักทายท่านเซียฯหน่อย ท่านดาวแดงด้วย

แยกออกจากกันนะ ระหว่างธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธองค์ กับคน

อดีตพระนิกรและยันตระ ล้วนอาศัยคราบของสาวกพระพุทธเจ้า
กล่าวธรรมะของพระพุทธองค์
ธรรมะของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว ใครกล่าวได้ก็เหมือนกัน
ใครจำมาถ่ายทอดได้ก็ล้วนน่าฟัง มีเหตุมีผล มีแนวปฏิบัติที่น่าชื่นชม
เพราะนั่นคือธรรมะที่ผ่านกาลพิสูจน์ตัวเองมากว่าสองพันปีแล้ว

เคยเขียนไว้ที่นี่บ้างแล้ว ว่าคนพูดธรรมะกับคนมีธรรมะ ไม่จำเป็นต้องคนเดียวกัน
การศึกษาธรรมะสมัยนี้ง่าย ทั้งสื่อต่างๆ มีให้ค้นคว้ามากมาย
การจะเป็นคนรู้ธรรมะสักคนหนึ่ง เป็นไม่ยากเลย เรามีคนรู้ธรรมะกันเต็มบ้านเต็มเมือง
รวมถึงเต็มเว็บบอร์ดไปหมดด้วย
แต่จะหาคนมีธรรมะสักคนนั้นหายากมาก

ธรรมะที่มีได้ไม่ได้มาจากการท่องบ่น แต่มาจากการปฏิบัติธรรม
ปฏิบัติแล้ว ปฏิบัติเล่า ธรรมะมีมากมาย 48000 พระธรรมขันธ์
เลือกเอามาปฏิบัติให้อยู่กับต้วให้ได้สักข้อหนึ่งเถิด ได้ข้อหนึ่งแล้วต่ออีกข้อหนึ่ง
แค่รักษาศีลห้า ข้าก็ว่าจะมีสักกี่คนกันที่ไปรอด
แต่ถ้ารักจะมีธรรมะ รอดไม่รอดก็ต้องทำ ได้เท่าไหร่ก็เท่ากัน

ส่วนข้านั้น เคยบอกไว้แล้วว่ายึดธรรมดา แถมธรรมชาติด้วยก็ได้เอ้าโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 43 ]

ตามมาอ่าน ข้อคิด กระบวนการเขียนของเจ้าของกระทู้ วันหลังเขียนสั้นๆหน่อยนะท่านกระบี่ดาวแดง มีหลายกระทู้ ตามอ่านไม่ทัน

คำสอนในทุกศาสนามีดีมีเสีย แต่ไม่มีศาสนาใดสอนให้เรา วางอุเบกขาเช่นดังคำสอนของพระพุทธองค์

เรียนพระคำภีร์มาหมดสองเล่มเก่าใหม่ ก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้
ฟังพระบางท่านเทศน์ เทศน์ไปมาก็วกมาชมตัวเอง ว่าดี ว่าเด่นกว่าพระรูปอื่น คนที่ชอบก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะขาดอุเบกขา

รับฟัง อ่าน ข่าวสารมากๆเข้าก็เกิดอาการเบื่อ ชาวบ้านทั่วไปก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่าอันไหนข่าวจริงข่าวเท็จ เลิกอ่านข่าวสัก10วันจะหายเบื่อนะ น้องป้าอิสฯ อิอิ

โดย : อาอี้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 2 : 26 ]

คารวะท่านเฒ่าโล้ว...
เสียวหงส์ขอบคุณท่านที่ชี้แนะ...
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมอย่างที่ท่านกล่าว
ที่ผ่านมาเสียวหงส์หลงเชื่อตัวบุคคลเข้าไปด้วยนะท่าน
เลยนึกเสียใจที่หลงเชื่อว่าเขาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ
ตามที่เขากล่าวอ้าง...
ท่านเฒ่าโล้วที่เคารพ...ธรรมะกับธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกัน
ในลักษณะใดเจ้าคะโดย : เซียเสียวหงส์
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 8 : 59 ]

มามะ มาจอยกัน จอยกัน ทำธรรมะ ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ
ซะด้วยอีกคน จะได้ จับต้องได้
ธรรม ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริง ในธรรมชาติ
มีเกิด มีแก่ มีเจ็บ มีตาย มีเชื่อ มีไม่เชื่อ มีเชื่อแล้วเลิกเชื่อ
มีเชื่อแล้วชักดาบ ก็ว่ากันไป
ถ้ามีคนมาบอกเราว่า นายคนนั้น มันว่าเราเป็นคน"ไม่ดี"
ทั้งที่เรา ไม่ได้ยิน แต่เราเลือกจะเชื่อ หรือ เลือกที่จะไม่เชื่อ
ถ้าเชื่อแล้ว ผลของใจเป็นอย่างไร? โลกทุกวัน วุ่นวาย อยู่ก็ไอ้เรื่องพวกนี้แหละ
กามสุข กามคุณ เชื่อ ไม่เชื่อ ใช่ ไม่ใช่
บางคน ยอมไปตายได้เพราะ ความเชื่อ บางคนยอมไปฆ่าเขาตายได้ เพราะความเชื่อ
เมื่อก่อน ถ้ายังจำได้ กองทัพญี่ปุ่น มีหน่วย "คามิกาเซ่"
ถูกสอนว่า ตัวเอง เป็นลูก พระอาทิตย์ ตายไป 7 วัน ก็กลับมาเกิดได้
เลยไม่กลัวตาย กล้าที่จะเอาชีวิต ไประเบิด พลีชีพ เอ้า รวมๆ เป็นเรื่องเดียวแล้วกัน "นั่นแหละ ความเชื่อ" แต่ถ้าไม่มีความเชื่อ "ก็เหมือนเรือ ลอยไปแบบ ไร้ทิศทาง ดวงจิต ไม่มีที่เกาะ เลือกเชื่อเถอะ อะไร? ก็ได้ ที่มันจะทำให้ คนส่วนใหญ่ ไม่เดือดร้อนน่ะ หรือ เดือนร้อนน้อยที่สุด

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 14 : 57 ]

คารวะท่านวาสิน...
เชื่อแล้วชักดาบ....เสียวหงส์ยังมิเคยเลยอ่ะเจ้าค่ะ อิอิ
ขอบคุณท่านวาสินที่ชี้แนะ..ให้ข้าน้อยเชื่อ อ่ะม่ะช่ายเนอะ
ความเชื่อที่ผิด ผิด...และทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน...
ทำไมเค้ายังทำกันอยู่อ่ะท่าน...อย่างปัญหาชายแดนภาคใต้
เสียวหงส์อยากรู้นักน๊าว่าเค้าต้องการอะไรถึงทำแบบนี้
กระแสการเรียกร้องเป็นรัฐอิสระไรนั่น..ก็ไม่เห็นประกาศชัดเจน
แน่จริงแสดงตัวออกมาเลยอ่ะเนอะ...จะได้รู้กันไปว่าใครต้องการ
ทำซุ่ม ๆ ลอบทำร้ายชาวบ้าน...ที่ตายทั้งครอบครัวเสียวหงส์สงสารเค้าเจ้าค่ะ
เฮ้อ!!! ประเทศไทยที่รัก...ไม่เคยคิดเลยเจ้าค่ะว่าจะมีเหตะการณ์
แบบนี้เกิดขึ้นทื่บ้านเมืองเรา...เคยทราบข่าวตลอดก็เห็นแต่ที่
ปาเลสไตน์ อิสราเอล ....

อยากให้คนไทยเชื่อว่าความรักสมัครสมานสามัคคีเท่านั้นที่
จะทำให้ไทยอยู่ยั้งยืนยง...ตลอดไป


โดย : เซียเสียวหงส์
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 16 : 11 ]

รีบวิ่งมากลัวตามไม่ทันแม่
สัจจธรรมแน่แท้แม่รักลูก
โลกเปลี่ยนไปหัวใจยังพันผูก
เหมือนได้ปลูกต้นรักเจริญพันธุ์

...............................................

หนูคนไทยหัวใจต้องกล้าแกร่ง
ต้องเข้มแข็งอดทนไม่หวั่นไหว
แต่ความจริงหนูไม่รู้เป็นเช่นไร
จะช่วยไทยได้อย่างไรใครบอกที

...............................................

สัจจธรรมมีเกิดและมีดับ
เวลาลับสิ้นใจกลายเป็นผี
บอกหนูหน่อยทำยังไงเป็นคนดี
แค่หนูมีหัวใจสัตย์....ใช้ได้ยัง

................. .................

โดย : โปเย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 7 ]

เอาโพสต์ของท่านเซียฯ ไปติดให้ที่ 3 จังหวัดภาคใต้แล้วนะคะ

พี่เฒ่าโล้ว
84,000 พระธรรมขันธ์อ่ะท่าน ไม่ใช่ 48,000 อ้าว..รึใครงง
อิ อิ
จริงๆ ก็นึกถึงลูกหลานเหมือนกันล่ะ ว่าจะถูกโกงสมบัติชาติ สมบัติประชาชนไปซะหมด
แต่เห็นก็แปรเปลี่ยนเป็น "คนถูก" ไปได้น่ะ ผิดก็เปลี่ยนได้
มีแต่ลูกชาวบ้านทั้งนั้น ที่เจอผลกระทบ (ลูกตัวเองไม่มี..อิ อิ )
ลูกท่านๆ ทั้งหลายก็สามารถทำอะไรได้ถูกหมด
เจ้าตัวก็กินชาติกินบ้านเมืองไปไม่รุ้เท่าไร
ก็เห็นอยู่ตลอด ทำอะไรไม่ได้สักที
ไอ้ที่โดนประนามหยามหมิ่น จะใช่ตัวจริงสักกี่คน
มีแต่แพะ แกะ ควาย เท่านั้นที่โดน

แล้วจะไม่ให้เบื่อไงไว๊.....โดย : อิสตรีมาร
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 17 : 14 ]

เออนั่นล่ะ แค่สี่หมื่นแปดหมื่นข้าก็ขี้เกียจจำแล้ว
เลิกอ่านหนังสือธรรมะมาหลายปีแล้ว
หลังจากตะบี้ตะบันอ่านมาไม่รู้จะกี่เล่ม
สุดท้ายถึงได้รู้ ธรรมะที่พระพุทธองค์เทศน์น่ะมีนิดเดียว
คงเหมือนรัฐธรรมนูญมั้ง ที่เหลือก็เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ทุกวันนี้ก็พยายามเอาที่รู้มาปฏิบัติ กว่าจะได้แต่ละข้อ ส่วนใหญ่ก็วนไปวนมา
ทั้งๆ ที่รู้ ก็บอกแล้ว รู้ส่วนรู้ แต่ทำได้กับไม่ได้มันผลัดกันขึ้นมานำตลอด
เดี๋ยวนี้ใครชวนคุยธรรมะ ก็รู้สึกว่ารู้หมดแล้ว รู้ไปโม้ด ขึ้นตรงไหน เดี๋ยวจะไปจบที่ไหน

ขอบคุณเฮียว่าสิน ที่ช่วยสนับสนุน แนวคิดและแนวปฏิบัติอย่างธรรมชาติ
ทำจนให้กลายเป็นธรรมดาให้ได้ กินเมื่อหิว นอนเมื่อง่วง แค่นี้ก็ทำยากเสียแล้ว
สารพัดเหตุผลยกมาอ้าง ง่วงจาตายต้องมาทนโขกแป้นอยู่ได้ดึกๆ ดื่นๆ เจ้อาอี้รู้ดีเรื่องนี้

หนูเซียฯ เหตุการณ์ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป อย่าพยายามคิดตามสื่อหรือกระแสที่ชี้นำ
หรือแม้แต่กระแสที่ยั่วยุ ปลุกเร้า เอาเข้าจริงตอนนี้ ก็ยังไม่มีใครออกมาบอกได้ว่าความจริงคืออะไร

เราได้แต่ช่วยกันออกมาเรียกร้องอย่างงุนงงสงสัย ว่าทำไมไทยจึงฆ่าไทย (สงสัยไม่ได้เป็นสมาชิกไทยรักไทย...ฮา)
เรารู้ได้อย่างไรว่าที่ออกๆ มาฆ่านั้นเป็นคนไทย หรือเขาคิดว่าเขาเป็นไทย
ถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริง ทั้งๆ ที่เกิดเมืองไทย โตเมืองไทย แล้วอะไรเป็นสาเหตุให้เขาไม่รักไทย

เราอยู่ห่างสถานการณ์จริง เราฟังความข้างเดียว อย่าเพิ่งด่วนสรุป อย่าเพิ่งรีบเชื่อ เผื่อใจไว้ด้วย
หากวันหนึ่งรู้ความจริงขึ้นมาแล้วไม่เป็นอย่างที่เชื่อ เหมือนกรณียันดะ ถึงตอนนั้นหนูเซียฯจะคิดถึงเฮียวาสินคือ
ไม่ชักดาบไม่ได้แล้ว เลิกเชื่อแล้วไม่ยอมจ่ายอะไรให้อีกด้วย นอกจากรอยแค้น ที่บังอาจมาทำให้หลงเชื่อ

พอก่อนเดี๋ยวอาอี้จะบ่นว่ายาวไปอ่านไม่ทัน ขอเอาคำอุเบกขาของอาอี้ ไปย่อยสลายให้กลายเป็นธรรมชาติในตัวให้ได้ก่อน
กี่ปีก็ไม่รู้นะเนี่ย
โดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 18 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 20 ]

ดูดู๊ มีพาดพิงโดย : อาอี้
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 31 ]

ไม่กล้าพาดหรอกเจ้ ขอแค่พิงๆหน่อยเดียวแหละ แหะๆโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 55 ]

ท่านเฒ่าโล้วที่เคารพ...
งึมงำ...ง้านงานนี้เสียวหงส์พลาดอีกแว้วดิเจ้าคะ
ก็เสียวหงส์เล่นไปเชื่อตามข่าวอ่ะน๊า...แงแง
อยากชักดาบเต็มทีแล้วอ่ะเจ้าค่ะ....
มันอึมครึมนานเกินไปแล้วมั้ยเจ้าคะ
------กระบี่กู้บู๊ลิ้ม--------โดย : เซียเสียวหงส์
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 17 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com