Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

น่าจะกล้าพูดความจริงกันบ้าง

ผมว่าเราน่าจะกล้าพูดความจริงกันบ้าง
เรื่องปฏิรูปการศึกษา
มันไม่ไปไหนเลย.....ถอยหลังด้วยซ้ำไป
ใครคือปัญหา
ครู
หรือรัฐบาล
สว.หรือ สส.
หรือ อบท.
ครูมาเรียกร้องอะไรกัน ....ไม่อยากถ่ายโอน
ครูมีหนี้สินมาก ......ไม่จริงหรอก
เพราะมีกันทุกอาชีพอยู่แล้ว...เต็มพิกัดกันอยู่แล้ว
เด็กรุ่นใหม่จะยิ่งหนัก เพราะเริ่มกู้ตั้งแต่เป็นนักเรียน
เรากำลังฝึกเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นนักกู้
ต่อไปจะมีหนี้สินมากทุกอาชีพ
การถ่ายโอนไม่ใช่ปัญหาเดียว
หลักสูตร เนื้อหา การปฏิบัติ
หลักการและการปฏิบัติ
ทุกวันนี้เรากำลังวัดความเป็นครูกันที่เกียรติบัตร
กำลังวัดกันที่เอกสาร
ซึ่งบางครั้งก็ได้มาแบบไม่โปร่งใส
สิ่งเหล่านี้หรือความเป็นครู
ที่จริงผมมีครู และผมนับถือครูของผมทุกคน
ครูบางคนจบแค่ ป.7
ทำผลงานอะไรก็ไม่เป็น
ผมมาถึงวันนี้ได้เพราะมีท่าน
ผมนับถือท่าน เพราะท่านมีความรักและเมตตาต่อศิษย์
มิใช่เพราะท่านมีปริญญา
หรือเพราะท่านมีใบประกอบวิชาชีพ
หรือท่านเป็นอาจารย์ 3
หรือท่านเป็นครูเชียวชาญพิเศษ


โดย : ครูตกยุค
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 12 : 4 ]

การเป็นครูนั้น....
ต้องมีอุดมการณ์
มีความเสียสละ
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาฯลฯ
แต่สังคมไทยเราตอนนี้
ครูเอาความรู้จริงไปขายให้การสอนพิเศษ
ทิ้งเศษความรู้จริงไว้ในห้องเรียน
เมื่อแม่พิมพ์เป็นเช่นนี้
แล้วอนาคตของชาติจะเป็นเช่นไร
เด็ก ๆ ต้องห้อยโหน ตรากตรำ ทุกค่ำ เช้า
เพื่อคำว่าเจ้าคนนายคนที่ปลูกฝัง
จะมีกลุ่มผู้กล้าใด
"มาเติมลมหายใจของลูกหลาน"
คารวะ

โดย : เล็กเสี่ยวหง
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 13 : 29 ]

ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า
โรงเรียนมัธยมหรือเอกชนหลายๆโรงเรียน
ในกรุงเทพ ได้มีการปฏิรูปโดยให้
ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ภายในโรงเรียนมากขึ้น และให้
ชมรมครู ผู้ปกครองเป็นผู้สรรหางบประมาณ
จากส่วนนอก ที่นอกเหนือจาก
งบประมาณที่รัฐจะให้ มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ
เพราะเงินของหลวงที่ให้มานั้น
แค่เอาไปจ่ายค่านำค่าไฟก็จะหมดอยู่แล้ว
คงไม่พอที่จะไปซื้ออุปกรณ์การเรียน
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ด้านวิทย์ กีฬา ฯลฯ
มาส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับเด็กได้
และผลท่ได้

โดย : พรนางฟ้า
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 18 : 31 ]

และผลที่ได้ก็คือโรงเรียนมีเงินมากพอที่จะ
จัดสรรใช้ภายในโรงเรียน
นายกฯ ท่านอาจเข้าใจว่าที่จะย้ายครู
ไปสังกัดอปท.(องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น)
แทนที่จะนำเงินที่ใช้พัฒนาชุมชน มาพัฒนาโรเรียน
ในชนบทด้วย เพราะเงินในส่วนนี้
นำมาใช้พัฒนาจิงหนะมีน้อย จะได้นำเงินที่หายไปมาใช้ได้ถูกจุด
ท่านจึงให้คุณครูนำเงินนั้นมาใช้จะได้คุ้มค่ากับที่หลวงส่งไปให้ใช้

โดย : พรนางฟ้า
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 18 : 45 ]

ผมไม่รู้หรอกว่าครูสมัยนี้ต้องการอะไร
เมื่อผมยังเด็กเอ๊าะ ๆ มีครูท่านหนึ่ง
สอนพวกผม ท่านสอนวิชา สอนให้คิด
สอนให้เสียสละ สอนให้รู้จักหน้าที่
สอนอื่น ๆ อีกมากมาย ท่านไม่ได้สอน
โดยการพูด สั่ง ให้พวกเราทำตาม
แต่ท่านสอนโดยกระทำให้พวกเราดู
เงินเดือนท่านก็นิดเดียว แต่ท่านยัง
ซื้อหาของ หนังสือ ที่คิดว่ามีประโยชน์
กับพวกเรา มาให้ ให้โดยไม่ได้คิดเอาคืน
พวกเราเรียนอ่อน ท่านก็สละเวลามาเป็น
ติวเตอร์ให้ ไม่ได้เก็บเงินพิเศษ แถมให้
ข้าวให้น้ำกินอีกด้วย พวกครูสมัยใหม่นี่
มีความเป็นครูแค่ไหนกันเชียว
ดีแต่ประท้วง ดีแต่เรียกร้อง เบื่อ

โดย : เฒ่าแปดนิ้ว
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 18 : 51 ]

ตราบใดที่คนเรายังมี(id) (Ego ) ( superego )
สังคมก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่เคยเป็นและเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราะคนเราเป็นตัวกำหนด ชีวิตก็แค่นี้แหละมาเท่าไหนไปแค่นั้น เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสิ่งดีเป็นอนุสรณ์ไว้ไห้คนรุ่นหลังต้องจดจำ

โดย : เณรขวานและเด็กวัด
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 1 ]

สมัยโน้นนนนน เมื่อนานๆๆๆๆมาแล้ว

ครู ถูกดูแลโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ครูไม่มีหนี้
ครูไม่ประท้วง
ครูต้องเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ขาดเรียน ป่วย และไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่มาโรงเรียน ไกลมากก็แค่จักรยาน เสี่ยงถูกหมาไล่งับกลางทาง ครูไปด้วยหัวใจของความเป็นครู

แต่วันนี้ครูไม่ว่างสอน
ครูขอไปประท้วงก่อน
ครูไม่มีเวลาคิด เรื่องอื่น เรื่องของครูก็แย่กว่านักเรียนมากนัก

ครูคิดเรื่องเหตและผลไม่ค่อยออก
ครูแยกแยะสิ่งดีกว่า ดีน้อยกว่า ไม่ดีกว่า ออกมาไม่ได้ เพระครูไม่ว่าง ครูจะไปประท้วงครูเลยไม่มีสมองมาคิดเรื่อง ขงเบ้งดูดาว

เอา ร เรือ ออกจากคำว่าครูก่อน ดีกว่าไหม

โดย : อาอี้
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 31 ]

ผมมาช่วยเอา ด.เด็กใส่ให้ครู ที่ไม่ค่อยแน่ใจในความเป็นครู
แต่เอาดอกไม้ มาคารวะ คนที่มีวิญญาณ ครู เพราะผม มีครูที่ดีดี มากมาย ปลูกฝัง ทัศนคติ ให้ผม

โดย : วาสิน ไทยแท้
เมื่อเวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 17 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 21 : 46 ]

++อุดมการณ์กินไม่ได้ครับ ครูก็คนคนหนึ่งที่ต้องกินต้องใช้++
++++โรงเรียไม่ใช่รัฐวิสหกิจนะคะที่จะต้องกลัวการเปลี่ยนแปลง
++++++ครูมีหน้าที่ที่จะสอนนักเรียน +++
+++++++++ประทว้งเพื่อตัวเองหรือเพื่อนักเรียนกันแน่นะ
++++++ไม่ชอบก็ลาออกไปเลย ไม่เห็นต้องคิดมากเลย
+++++ได้อะไรกับการประท้วงมีแต่เสียกับเสีย นะ ครู


โดย : +++++++++
เมื่อเวลา : วันเสาร์ ที่ 19 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 23 : 53 ]

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัฐบาล และไม่เห็นด้วยกับการกระทำของครู(ครูไปประท้วงไม่มาสอน หนูจะประท้วงไม่ไปเรียนจริงๆด้วย!)
ขนาดครูยังทำอะไรไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วนักเรียนล่ะจะทำยังไง

โดย : วณิพกผู้ผ่านทาง
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 0 : 6 ]

เป็นห่วงกระทู้ในลักษณะนี้จังเลย เหมือนกระทู้ล่อเป้ายังไงก็ไม่รู้
ครูเถียงก็แก้ตัว ครูเงียบก็ปวดใจ

ครู คือตำแหน่งข้าราชการผู้น้อย แต่หน้าใหญ่
ครูผู้สอนคือลูกบอลของฝ่ายบริหาร
การถ่ายโอนองค์กรคือถ่ายโอนอำนาจ ผู้สูญเสียอำนาจนั้นไม่ใช่ครูน้อย

แต่วันนี้อำนาจยังอยู่ ครูหรือจะกล้าค้านอำนาจเก่า
เขาบอกให้ใส่เหลือง มีกี่คนที่กล้าใส่เขียว
เขาบอกให้ไปชุมนุมกัน แม้แต่ค่ารถก็ต้องออกกันเอง แล้วมีสักกี่ครู ที่อาจหาญ ฉันไม่กลัว
ครูที่ไปก็น่ารัก เป็นม็อบกลัวฝ้า กลางแดดจ้ากลางร่มคุมหัวกลัวฝ้าขึ้น จิตใจที่กล้าต่อสู้กล้าเสียสละนัก

ครูสู้เพื่ออะไรใครบอกซิ มีแต่เขาบอกว่า ทำไมไม่มีใครเคลียร์ให้จะๆ
จากข้าราชการครูเป็นพนักงาน ไม่มีบำนาญมีแต่บำเหน็จ
ครูคาใจทำไมไม่รีบแจง สังคมต้องการอะไรจากครูกันนักกันหนาหรือ

ยุคนี้คือยุคทุนนิยม รัฐบาลส่งเสริมให้คนมีเงิน มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ครูก็อยู่ท่ามกลางโลกทุนนิยม แต่ครูกลับถูกเรียกร้องให้มีจิตใจสังคมนิยม ยึดมั่นอุดมการณ์ เสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น
ขณะที่สถานะของครู กลับอยู่ภายใต้การปกครองแบบศักดินา
ต้องมีชราคารวะ มีสปิริต มีจริยะ มีวัฒนธรรม สืบทอดประเพณี

ครูต้องมีนวัตกรรม ต้องพัฒนาตนเอง ต้องมีวิสัยทัศน์ ต้องบูรณาการ ครูต้องผ่านการประเมิน
ต้องมีวิญญาณสมัยใหม่ ต้องสร้างCAI ต้องใช้ E นั่นEโน่น อีนี่ และต้องๆๆๆๆ

ขณะเดียวกันครูก็ต้องเลี้ยงลูกสองคน ส่งให้เรียนดีๆ มีที่ไหนเรียนฟรี ต้องมีคอมพิวเตอร์
ต้องมีรถยนต์ม.ไซค์ ต้องแต่งกายสมเกียรติ ต้องมีบ้าน ต้องมีหนังสือเยอะๆ เฟอร์นิเจอร์พอใช้ เครื่องไฟฟ้าพอครบ
ไม่ต้องคิดถึงแอร์ ไม่ต้องมองโฮมเธียเตอร์ ไม่ต้องแลGPS ไม่ต้องรู้เรื่องไอพ็อต

ครูอยู่ทุกวันนี้ ดีแค่ไหน เล่นพรรคเล่นพวก เล่นเส้นเล่นสาย ปกป้องคนชั่ว บั่นทอนคนดี ก้มหน้ารับกรรม

ครูอยู่พรุ่งนี้ดีแค่ไหน อย่างดีก็ไปตายดาบหน้า
สังคมหวังอะไรจากครูอีกหรือ สังคมให้อะไรครูบ้างหรือ

ห่วงการวิจารณ์ที่ขาดการสำรวจ
ห่วงการวิพากษ์ที่อยู่บนฐานอารมณ์มากกว่าบนฐานข้อมูล
ห่วงครูเท่าๆ กับห่วงลูกหลานที่อยู่ในโรงเรียน
ไม่อยากได้ยินคำว่า
สมน้ำหน้า อยากว่าครูดีนัก เก่งนักทำไมไม่เรียนครูโดย : เฒ่าโล้ว
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 พ.ย.-

ผม.....................
ไม่ได้มีเจตนาตั้งกระทู้ล่อเป้า
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อบ้านจอมยุทธ
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อวงการศึกษา
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อครู
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อรัฐบาล
ไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครๆเลย
ที่จริงผมเป็นครูคนหนึ่ง
ที่อยากแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
จะไปแสดงความคิดเห็นที่อื่นก็ไม่ได้
คุณลองไปดูเว็บของสพฐ.สพท.หรืออะไรก็ได้
ที่เป็นเว็บที่เกี่ยวข้องกับวงการครู
มีไหมที่เปิดให้โอกาสครูถามและตอบอย่างตรงไปตรงมา
ถามไป....ก็ไม่ตอบ
ถ้าผมไปเข้าเว็บของผู้จัดการ
ก็คิดว่าผมเป็นพวกของสนธิ
ช่วยผมด่ารัฐบาลลูกเดียว
ผมเห็นว่ามีแต่พวกท่านที่เป็นเหล่าผู้มีความรู้
เป็นปราชญ์.....มีความคิดเห็นอิสระ
จึงอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกท่านบ้าง
ไม่ได้คิดจะด่าครูอย่างเดียว
วงการครูนั้นเป็นวงการของปัญญาชน
ครูทุกคนจบปริญญาตรี
จบปริญญาโท
ครูผู้สอนน่าสงสารแบบที่ท่านว่า
มีความรู้มีความสามารถแต่ขาดโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น
เพราะความเป็นข้าราชการ
ที่ครูเป็นหนี้เพราะเขาให้เครดิต
สหกรณ์.. ธนาคาร...มาชวนให้กู้
บริษัทบัตรเครติดมาชวนให้ทำ
ครูก็คือปุถุชนอยากมีบ้าน
อยากมีรถอยากมีข้าวของเครื่องใช้ดีๆ
อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดังๆ
แต่รายได้ครูมีจำกัด
รีดไถใครก็ไม่ได้ ...คบกับเด็กก็มีแต่จะต้องควักเงินให้เด็กเท่านั้น
เดี๋ยวนั่งหน้าซีด...ไม่มีตังค์กินข้าว....เดี๋ยวเจ็บป่วย....
พ่อแม่ไม่ยอมพาไปหาหมอ....ครูต้องพาไปเอง
ก็ต้องไปรถครู..........ไปแข่งกีฬา.....ก็ต้องไปรถครู...
รถโรงเรียนน่ะมี....แต่ผู้บริหารเอาไปราชการทุกวัน....
ครูหารายได้โดยการขายตรง...ก็โดนด่า....
ครูสอนพิเศษ.....ก็ว่าหากินกับเด็ก....
ครูนั้นน่าเห็นใจ
แต่สิ่งที่ครูเรียกร้องนั้นมันคืออะไร.......
อยากให้เรียกร้องเพื่อเด็ก
เพื่อการศึกษาของชาติจริงๆ....
จับกฏหมาย....มาดูทั้งฉบับเลย
ว่ามันมีส่วนใดที่มันมีปัญหาบ้าง
แก้กันทั้งหมด...........เพื่อให้การศึกษามันพัฒนาได้จริง
ให้ประโยชน์มันตกมาอยู่กับประเทศชาติประชาชนจริง
ไม่ใช่ตกอยู่ ที่ครู...หรือผู้บริหาร
หรือผู้มีอำนาจ
พวกคุณเคยรู้บ้างไหม
เมื่อครั้งที่เขาเปิดโรงเรียนขยายโอกาสกันนั้น
โรงเรียนไม่ได้มีความพร้อมเลย
เปิดสอนแค่ป.6
ครูก็มีอยู่แค่พอดีไม่ได้มากอะไร
ผู้บริหารก็เสนอให้เปิดถึง ม.3
เพราะผู้บริหารจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง
แต่ครูน้อยไม่มีใครอยากให้ขยายโอกาสขึ้นไปอย่างนั้นเลย
เด็กก็ไม่มีเรียน
ต้องใช้วิธีไม่ออกร.บ.ให้เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ย้ายทีเรียน
เสร็จแล้วสอนมัธยมคนที่ลำบากคือครูผู้สอน
เพราะต้องสอนวิชาที่ลึกมากขึ้น
แล้วก็ไม่ใช่วิชาที่ตัวเองจบมา
กลางคืนต้องเตรียมการสอนไม่ได้หลับได้นอน
บางทีครูภาษาไทยต้องมาสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม
ตามที่ผู้บริหารสั่ง
ใครใกล้ชิดก็ได้สอนวิชาง่ายๆ
ใครที่ผู้บริหารไม่ชอบก็รับวิชายากๆไป
โทษฐานที่อยากเก่งดีนัก
.............
เฮ้อ....เหนื่อย
............
ก็เพียงอยากให้ได้คิดกันทั้งสองฝ่าย
พวกคุณอย่าเคร่งเครียดอะไรเลยผมขอให้พื้นที่ระบายบ้างเท่านั้น
เพราะเห็นว่าเว็บนี้น่าจะเป็นกลาง
เปิดกว้าง และก็เป็นที่ชุมนุมของผู้รู้
แต่ถ้ากลัวมีปัญหาผู้ก็ขอปิดกระทู้แค่นี้

โดย : ครูตกยุค
เมื่อเวลา : วันพุธ ที่ 23 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 17 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com