Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ชุมนุมจอมยุทธ

แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก

แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธฯ

ชุมนุมจอมยุทธ (1)
ไปหน้า >> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

หัวข้อ :

พระราชนิพนธ์

ใครทราบพระราชนิพนธ์ร.9 ว่ามีกี่เรื่องบ้างกรุณาช่วยตอบด้วยครับ
โดย : ประเสริฐ
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 9 : 51 ]

พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
.......พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทเป็นผู้จัดพิมพ์ และจัดจำหน่ายพระราชนิพนธ์แปลเล่มแรกคือ”นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ” ในปี 2536
และในปีต่อมา ก็พระราชทานพระราชนิพนธ์แปลเล่มที่สองคือ “ติโต” ซึ่งพระราชนิพนธ์แปลทั้งสองเล่มนี้มียอดพิมพ์รวมกันสูงกว่า 250,000 เล่ม
... นับเป็นหนังสือวรรณกรรมแปลประเภทปกแข็งที่มีสถิติจำหน่ายสูงที่สุดของประเทศ ครั้นในปี 2539 บริษัทฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระราชนิพนธ์”พระมหาชนก” ซึ่งได้มีการจัดพิมพ์ขึ้นหลายครั้ง ทั้งขนาดเล่มใหญ่และเล่มเล็ก ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
...มีต่อ
โดย : อาเม่ย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 19 ]

[ ให้ท่านอื่นกล่าวบ้าง
....ไม่เขียนแล้วคะ
โดย : อาเม่ย
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 10 : 21 ]

ท่านอาเม่ยเขียนไปเถิด
ข้าน้อยไร้ความรู้ความสามารถ
ในเรื่องนี้คงตอบให้ท่านประเสริฐ
เข้าใจไม่ได้เท่าท่านอาเมยหลอก
โดย : เสือขาว
เมื่อเวลา : วันศุกร์ ที่ 25 พ.ย. ปี 2005 [ เวลา 20 : 29 ]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com